X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29744
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w grupie dzieci 4 i 5 - letnich za I półrocze

Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej w grupie dzieci 4 i 5 – letnich za I półrocze.

Oddział liczy 25 dzieci w tym 15 -5latków, 10-4latków. Praca w grupie przebiega w oparciu o Program wychowania przedszkolnego „”Od przedszkolaka do pierwszaka” Iwony Brody oraz program rozwijający twórczość plastyczną dzieci w powiązaniu z poznawaniem otoczenia przyrodniczego „Przyroda inspiracją i materiałem do działalności artystycznej dzieci”
W pierwszym półroczu dzieci zapoznały się z zasadami postępowania warunkującymi bezpieczeństwo na terenie budynku szkolnego i poza nim. Poznały pomieszczenia przedszkola oraz sposób ich prawidłowego użytkowania. W każdej sprzyjającej sytuacji wyrabiały nawyki higieniczne, doskonaliły samoobsługę, kształtowały zachowania pro zdrowotne i kulturalne. Dzieci zostały wdrażane do przestrzegania norm regulujących współżycie w grupie, uczyły się właściwie reagować na przejawy emocji oraz kontrolować własne zachowanie. Kształtowały umiejętność działania na rzecz innych, negocjowania, przebaczania, przepraszania, zgodnego funkcjonowania w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Uczyły się racjonalnie wykorzystywać czas wolny, poznały zasady gier towarzyskich, rozrywek umysłowych, układania puzzli, były wspierane w samodzielnych działaniach podczas zabaw twórczych w kącikach zainteresowań.
Kształtowały umiejętności społeczne, porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi. Dzieci miały możliwość wyzwolenia aktywności ruchowej w trakcie ćwiczeń gimnastycznych, brały udział w licznych zabawach i grach sportowych w ogrodzie przedszkolnym, na boisku sportowym, placu zabaw, oraz sali. Uczestniczyły w spacerach i wycieczkach po najbliższej okolicy. Podczas zajęć plastyczno wypowiadały się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych, poznały różnorodne techniki plastyczne, brały udział w zabawach konstrukcyjnych: wznosiły konstrukcje z klocków i tworzyły kompozycje z różnorodnych materiałów, mają poczucie sprawstwa i odczuwają radość z wykonanej pracy.
Poznały i śpiewały piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe, uczestniczyły w zbiorowym oraz indywidualnym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu. Były uwrażliwiane na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego. Tworzyły muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych, a także improwizowały ją ruchem, słuchały muzyki, w tym także muzyki poważnej. Odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem, posługiwały się rekwizytami. Poznały zasady zachowania podczas uroczystości, teatrzyków. Pogłębiały wiedze na tematy społeczne, kulturowe. Zostały zapoznane z tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu. Dzieci poznały naturalne środowiska przyrodnicze. Rozróżniały i nazywa wybrane rośliny i zwierzęta tam występujące, Kształtowały opiekuńczy stosunek do przyrody, podejmowały działania na jej rzecz oraz były wdrażane do ochrony i nie niszczenia ekosystemu, poznały zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku, oraz warunki niezbędne do rozwoju roślin i zwierząt. Poznały zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku. Dzieci poznały wiele opowiadań, wierszy, inscenizacji prawie codziennie słuchały bajek baśni i legend czytanych przez nauczyciela. Uczyły się zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówić płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji, były wdrażane do mówienia poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym. Były zachęcane do uważnego słuchania oraz pytania o niezrozumiałe fakty. Mówiły o swoich potrzebach i decyzjach. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci układały krótkie zdania, dzieliły zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej. Poznały znaczenie niektórych symboli. Wypowiadały się na temat ilustracji, historyjki obrazkowej, organizowały pole spostrzeżeniowe. Dzieci zgodnie z swoimi możliwościami rozwojowymi posługiwały się liczebnikami głównymi i porządkowymi, liczyły obiekty, wyznaczały wynik dodawania i odejmowania, ustalały równoliczność zbiorów, określały kierunki w stosunku do siebie a także do innych obiektów, zapoznały się z następstwem dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku. Dzieci brały udział w zajęciach z zastosowaniem różnorodnych form pracy oraz metod wspomagających rozwój. Uczestniczyły w spotkaniu z policjantem, leśniczym oraz wędkarzami, brały udział w teatrzykach zorganizowanych na terenie przedszkola, akcji „Góra Grosza”, biciu rekordu Guinnessa w jednoczesnym myciu zębów , występowały na akademii z okazji Dnia Babci i Dziadka”. Brały udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych, muzycznych oraz gminnych przeglądach.
Po pierwszym półroczu ponownie została przeprowadzona obserwacja i diagnoza dzieci. Stwierdza się iż, słaba stroną grupy jest rozwój społeczno-emocjonalny. Dzieci są małomówne i nieśmiałe, wymagają licznych zachęt do działania, podejmowania aktywności zwłaszcza na form grupy. Praca z indywidualna z 1 dzieckiem zgodnie z planem będzie kontynuowana.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.