X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29697

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

& 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela- uzyskane pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

1. Przypomnienie procedury awansu zawodowego nauczycieli. - analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli ( karta Nauczyciela, Rozp. MEN z dn. 1 marca 2013r.
- opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji rozwoju zawodowego. - gromadzenie dokumentów, świadectw, scenariuszy, dyplomów i innych dokumentów
okres stażu
3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego .
- autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego
4. Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.
- udział w kursach, szkoleniach, seminariach, warsztatach
5. Udział w konkursach powiatowych i ogólnopolskich.
- przygotowanie dzieci do konkursów
6. Opracowanie i przeprowadzenie konkursów wewnątrz przedszkolnych .
- opracowanie regulaminu
7. Przygotowanie imprez i uroczystości przedszkolnych.
- opracowanie scenariuszy
8. Różnorodne formy promocji przedszkola w środowisku.
- tworzenie ulotek promujących przedszkole
- udział w różnorodnych akcjach
- zorganizowanie przedstawienia teatralnego w wykonaniu nauczycieli
9. Praca w zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej.
- opracowanie ankiet
- pisanie raportu okres stażu

& 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
- opracowanie scenariuszy zajęć, kart pracy, planów miesięcznych, prezentacji multimedialnych i innych dokumentów okres stażu
2. Współprowadzenie strony internetowej przedszkola.
- umieszczanie i aktualizowanie informacji na stronie internetowej
3. Redagowanie gazetki przedszkolnej „Nowinki Przedszkolne”.
- tworzenie gazetki przy użyciu programu Office Publisher
4. Korzystanie z portali edukacyjnych.
- www.edux.pl
- www.literka.pl
- www.ore.pl
-www. men.gov.pl
5. Tworzenie broszurek, ulotek dla rodziców.
-ulotki o pedagogizacji
6. Publikacje w Internecie.
- plan rozwoju zawodowego
- referaty, scenariusze

& 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Praca na rzecz Rady Pedagogicznej.
- aktywne uczestniczenie w posiedzeniu Rady Pedagogicznej
- przygotowanie i prowadzenie WDN dla nauczycieli
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
2. Pełnienie roli opiekuna stażu.
- podjęcie współpracy z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
- opracowanie scenariuszy zajęć
4. Pełnienie funkcji lidera zespołu do spraw promocji przedszkola - nadzorowanie pracy zespołu

& 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Kontynuowanie wdrożonego własnego programu edukacji teatralnej pt. „Spotkanie z teatrem”.
- prowadzenie zajęć dla dzieci
2. Realizowanie programu edukacyjnego w grupie dzieci 5-6-letnich pt. „Zosia Samosia idzie w świat”.
- prowadzenie zajęć dla dzieci
3. Opracowanie programu wychowania przez sport pt „Chcesz być zdrowy, ruszaj się” - prowadzenie zajęć dla dzieci

& 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Organizowanie wycieczek przedszkolnych.
- zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek
2. Współpraca z rodzicami.
- organizowanie wspólnych działań
3. Współpraca z Przedszkolem im. Marii Konopnickiej w Brodnicy.
- organizowanie konkursów
- dzielenie się ciekawymi doświadczeniami
4. Realizowanie i ewaluacja programów zewnętrznych ( „Bezpieczne przedszkole”, „Zdowy przedszkolak”, „Akademia Aquafresz”, „Cała Polska czyta dzieciom”. - zgodnie z programem
5. Rozwijanie zainteresowań dzieci teatrem.
- prowadzenie kółka teatralnego

& 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z instytucjami samorządowymi.
- organizowanie wspólnych działań
- zdobywanie nowych doświadczeń
2. Prowadzenie akcji charytatywnej „Pola Nadziei” na terenie przedszkola.
- współpraca z rodzicami
- uświadomienie dzieci
- współpraca z hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp.
& 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Udokumentowanie dwóch przypadków. - rozpoznawanie i rozwiązania problemów wychowawczych i edukacyjnych
Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Mianowanego jest planem otwartym i podlega ciągłemu uzupełnianiu.
Justyna Anna Chocianowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.