X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 29684
Przesłano:

Co już wiem o liczebniku? Konspekt lekcji do klasy 5

Konspekt lekcji z języka polskiego w VI kl. Szkoły Podstawowej

Imię, nazwisko nauczyciela: ................................
Temat zajęć: Co już wiem o liczebniku ?
Termin zajęć: ..................
Czas: 45 min.
Liczba uczniów: ................

Cele:
UCZEŃ:
• w zakresie wiadomości i wiedzy:
- zna definicję liczebnika;
- wie na jakie pytanie odpowiada;
- potrafi wyróżnić grupy liczebników;
- wie, jaką funkcję pełni w zdaniu;
- pozna definicję liczebnika nieokreślonego;
• w zakresie umiejętności:
- stosuje właściwe formy odmiany liczebników;
- prawidłowo zapisuje liczebniki pochodzące id nazw własnych;
- odmienia przez przypadki;
- wypisuje związki frazeologiczne z liczebnikami;
- uzupełnia tekst z lukami;
• w zakresie postaw:
- uczy się samokontroli i samooceny;
- dba o poprawną wymowę i odmianę liczebników w codziennych
sytuacjach.

Środki dydaktyczne: Podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami,
cz. I – Słowa na start A. Wojciechowskiej – kl.VI; zeszyty; krzyżówki.

Metody pracy:
Metoda zajęć praktycznych, rozmowa nauczająca, poszukująca.
Formy pracy:
praca indywidualna, z całą klasą, w parach.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

FAZA WSTĘPNA

I. Zaangażowanie: ( 9 min. )
Nauczyciel – wita się z uczniami i sprawdza obecność
- wprowadza do tematu lekcji i rozdaje karteczki z dialogiem między
sprzedawcą a kupującym (zał. 1)
Uczniowie - wraz z nauczycielem omawiają dialog, podkreślają w tekście wyrazy
określające liczbę i kolejność. Postawienie pytań: Ile?
np. cztery banany. W jakim porządku? np. drugie jabłko, trzeci rząd
Nauczyciel - prosi dyżurnego o zapisanie tematu lekcji na tablicy
- prosi o otworzenie ćwiczeń na odpowiedniej stronie

II. Badanie: ( 8 min. )
Nauczyciel – pyta uczniów, co wiedzą o liczebniku ( przypomnienie z kl.V )
- nawiązuje do dialogu i prosi o refleksję:
Dlaczego podzieliliśmy wyrazy na różne grupy? Co one oznaczają?
Uczniowie - odpowiadają na zadane pytania
Nauczyciel - sprawdza zadanie domowe –
( uczniowie mieli narysować siebie za 20 lat wykonującego jakiś zawód ).
Następnie prosi o dokończenie zadania:
W 2021 roku będę...... (Zał. 2)
Uczniowie - uzupełniają zdanie, a następnie czytają je głośno.
Nauczyciel - prosi uczniów, aby zapisali w zeszycie zdania:
a. W dwutysięcznym dwudziestym drugim będę lekarzem.
b. W dwa tysiące dwudziestym drugim będę pielęgniarką.
(Po czym przedstawia różnicę i zwraca uwagę na poprawność.)


FAZA REALIZACYJNA

III. Przekształcenie: ( 17 min. )
Nauczyciel – rozwiązuje z uczniami ćwiczenia utrwalające wiedzę o liczebniku,
jego podziale na: l. główne, porządkowe, ułamkowe i zbiorowe.
Uczniowie – rozwiązują zadania w parach i pracują z całą klasą.
Odmieniają wybrane liczebniki przez przypadki, wypełniają teksty
z lukami, gdzie muszą wpisać liczebniki oraz wypisują ze związków
frazeologicznych rożne rodzaje liczebników, po czym je określają.
Nauczyciel - prosi uczniów o zapisanie w zeszytach nowej wiadomości dotyczącej
liczebników nieokreślonych.
Uczniowie – zaznaczają kolorami liczebniki główne , porządkowe i dopiero
poznane nieokreślone.

IV. Prezentacja: ( 4 min. )
Uczniowie – czytają zadania, które samodzielnie rozwiązywali.

FAZA PODSUMOWUJĄCA

V. Refleksja ( 5 min. )
Nauczyciel – rozdaje uczniom kartki i prosi o zapisanie wniosku dotyczącego
liczebników.(zał. 3)


VI. EWALUACJA: ( 2 min. )
Nauczyciel zadaje zadanie domowe:

Uzupełnianie liczebnikami luk w przysłowiach i związkach frazeologicznych.
- wyjaśnienie znaczenia uzupełnionych frazeologizmów
- gdzie szukać pomocy w razie problemów? (zał. 4)

ZAŁĄCZNIK: 1

K:- Proszę dwa kilogramy jabłek.
S:- Których? Tych po dwa czy trzy złote?
K:- Proszę te drugie.
S:- Czy podać coś jeszcze?
K:- Tak. Jeszcze cztery banany, sześć gruszek i jeden kilogram pomarańczy. Chciałbym te banany, które leżą w trzecim rzędzie..
Są duże i ładne.
S:- Kupuje pani dużo owoców.
K:- Mam troje dzieci, które uwielbiają jeść owoce.

ZAŁĄCZNIK: 2

W 2021 roku będę ......................

ZAŁĄCZNIK: 3

„Na dzisiejszej lekcji poznaliśmy ................... .
Jest to ........................ część mowy.
Określa (.....?) i kolejność (.....?) .
.................są określeniami rzeczowników.
Towarzyszą nam w każdej sferze życia”.


ZAŁĄCZNIK: 4 Zadanie domowe.

Spaść na .......................łapy.
Pleść .............po ............... .
..................woda po kisielu.
Strzał w .................... .
Gdzie kucharek ........................, tam nie ma co jeść.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.