X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 29683
Przesłano:

List do Andersena... - inspiracją do pisania listów. Konspekt lekcji do klasy 4

Konspekt lekcji z Języka Polskiego w IV kl. Szkoły Podstawowej

Imię, nazwisko nauczyciela: ............................
Temat zajęć: “ List do Andersena “ J. Kulmowej – inspiracją do pisania listów.
Termin zajęć: .......................
Czas: 45 min.
Liczba uczniów: .............
Cele:
UCZEŃ: - pozna wiersz J. Kulmowej " List do Andersena "
- wymienia tytuły baśni Andersena
- potrafi czytać ze zrozumieniem
- dba o poprawność gramatyczną swoich wypowiedzi
- nauczy się swobodnie wypowiadać
- przypomni sobie, co to jest list i potrafi go napisać
- nauczy się adresować koperty
- potrafi pracować w grupie
- aktywnie uczestniczy w lekcji

Środki dydaktyczne: Słowa na start – Podręcznik do kształcenia literackiego
i kulturowego, M. Derlukiewicz; karteczki z hasłem TYTUŁY BAŚNI; def. Listu; kartki papieru; koperty; zeszyty i krzyżówki
Metody pracy: - praca z tekstem i materiałem ilustracyjnym
- rozmowa kierowana
- działania plastyczne - malowanie
Formy pracy: - indywidualne
- zbiorowa
- w grupach


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

FAZA WSTĘPNA

I. Zaangażowanie: ( 5 min. )
Nauczyciel – wita się z uczniami i sprawdza obecność
- zapowiada problematykę lekcji i zapisuje temat
- prosi o otworzenie książek na odpowiedniej stronie
- rozdaje karteczki z hasłem TYTUŁY BAŚNI i prosi o dopisanie
znanych im utworów


II. Badanie: ( 21 min. )
Nauczyciel – prosi jedną osobę o przeczytanie wiersza na głos, następnie sam
czyta głośno wiersz
Uczniowie - czytają utwór po cichu i wypisują postacie, które w utworze
wymienia autor
Nauczyciel – pyta uczniów – za co osoba mówiąca w wierszu dziękuje
Andersenowi
- prosi dzieci, aby uzupełniły tytuły, tych baśni Andersena,
których bohaterowie zostali przedstawieni na ilustracjach
w podręczniku
- rozdaje puste kartki i prosi uczniów o narysowanie wybranego
motywu z baśni
Uczniowie - rysują motywy i wg polecenia nauczyciela – piszą listy do
osoby, której są za coś wdzięczni
( wzorując się na liście do Andersena i na def. listu, którą
nauczyciel rozdał uczniom)


FAZA REALIZACYJNA

III. Przekształcenie: ( 7 min. )
Nauczyciel – prosi, aby uczniowie opisali swoje rysunki i przeczytali listy
- rozdaje koperty i uczy ich adresowania

IV. Prezentacja: ( 5 min. )
Uczniowie – namalowane rysunki wraz z listami wkładają do kopert,
adresują je i przesyłają do kolegi ( adresatem kolega z ławki )

FAZA PODSUMOWUJĄCA

V. Refleksja ( 5 min. )
Nauczyciel – rozdaje uczniom krzyżówki, w których znajdują się pytania
dotyczące przeczytanych przez nich baśni ( hasło BAŚNIE )

VI. EWALUACJA: ( 2 min. )
Nauczyciel – rozdaje karteczki z pyt. Co z tej lekcji było najważniejsze?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.