X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 29681
Przesłano:

Podanie - konspekt lekcji do klasy szóstej

Konspekt lekcji z języka polskiego w VI kl. Szkoły Podstawowej

Imię, nazwisko nauczyciela: ..................................
Temat zajęć: „Proszę o przyjęcie mnie...” – czyli umiejętność pisania podań.
Termin zajęć: .......................................
Czas: 45 min.
Liczba uczniów: ................
Cele:
UCZEŃ: - zna zasady poprawnego pisania podania i umie je stosować
w praktyce
- rozpoznaje wieloznaczność wyrazu podanie
- zna definicję podania jako formy wypowiedzi
- dobiera właściwe słownictwo – stosuje styl urzędowy
odpowiedni dla podania
- stosuje odpowiednie zwroty grzecznościowe
- podaje rzeczowe argumenty w rzeczowej formie
- posługuje się prostym i klarownym językiem
- rozumie zasadność dbania o estetykę tej formy wypowiedzi
Środki dydaktyczne: Zbigniew Płażewski, Lidia Barańska – Szkółka pisarska, Słownik języka polskiego, karty pracy, zeszyty
Metody pracy: praca z tekstem, rozmowa nauczająca, elementy metody problemowej
Formy pracy: praca indywidualna, z całą klasą i w parach


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

FAZA WSTĘPNA

I. Zaangażowanie: ( 6 min. )
Nauczyciel – wita się z uczniami i sprawdza obecność
- pyta uczniów o samopoczucie
- rozdaje uczniom krótką zagadkę, która ma podpowiedzieć, co
będzie tematem zajęć ( uczniowie w puste miejsce wpisują
zakończenie wierszyka) – zał. nr 1
- zapowiada problematykę lekcji i zapisuje temat
- przedstawia cel lekcji i informuje, że podanie jest umiejętnością,
którą uczeń klasy szóstej powinien opanować (jest to jedna
z form, która może się przydać przy składaniu podania do gimn.)

II. Badanie: ( 13 min. )
Nauczyciel – prosi o stworzenie własnej definicji podania,
po czym pyta – W jakim celu możemy pisać podanie?
Czy ktoś wie jakie inne znaczenie ma podanie?
(czyli podanie jako pismo użytkowe, przekaz, legenda, zagranie
piłką, np. tenis)
Uczniowie – czytają swoje definicje
potem jedno dziecko wyszukuje w słowniku powyższą def.
Nauczyciel – rozdaje uczniom gotową informację o podaniu – zał. nr 2
Uczniowie – porównują swoje definicje ze słownikową
Nauczyciel – tworzy sytuację problemową i pyta uczniów:
Czy wiedza, którą już posiadają wystarczy im do wzorowego
napisania podania?
Następnie rozdaje uczniom „podaniowe puzzle” – zał. nr 3
Uczniowie – otrzymują w kopertach pocięte na kilka elementów podanie,
które układają.
Dodatkowo dzieci otrzymują wzór listu – zał. nr 4
Nauczyciel – prosi o porównanie stylu listu i podania – (sposobu doboru
środków językowych, słownictwa, kompozycji
Uczniowie – głośno czytają obie formy wypowiedzi i omawiają różnice oraz
cechy charakterystyczne podania – budowa, język, styl,
a nauczyciel dodaje, że jest to tzw. styl urzędowy

FAZA REALIZACYJNA

III. Przekształcenie: ( 10 min. )
Nauczyciel – rozdaje uczniom instrukcje pisania podania – zał. nr 5 oraz
schemat z lukami, który uczniowie uzupełniają – zał. nr 6 (praca w parach)

IV. Prezentacja: ( 6 min. )
Uczniowie – prezentują swoje prace i mówią jak im się pracowało w parach
Nauczyciel – dodaje, że najlepiej, kiedy podanie jest napisane na komputerze

FAZA PODSUMOWUJĄCA

V. Refleksja ( 8 min. )
Nauczyciel – rozdaje krzyżówkę – hasło PODANIE – zał. nr 7
- pyta Co z tej lekcji było najważniejsze?
VI. Ewaluacja: ( 2 min. )
Nauczyciel - rozdaje karteczki z buźką i pytaniem: czy lekcja podobała się –
tak lub nie i dlaczego? – zał. nr 8
- zadaje zadanie domowe:
Rozdaje tematy podań, które uczniowie muszą napisać w domu – zał. nr 9
zał. nr 1
Dziś, Uczniowie Drodzy Moi,
pewnie wszystkich niepokoi,
co tematem lekcji będzie,
coś, co ważne jest w urzędzie.
Wnet wyjaśni się zagadka
i odpowiedź na pytanie.
Chcesz urlopik, paszport, pracę,
więc w urzędzie złóż .....................

zał. nr 2

Podanie – to forma wypowiedzi, która ma charakter urzędowego listu z prośbą zazwyczaj
do władz o coś, napisana w skrótowej formie, prostym i klarownym językiem.
Można pisać podanie o pracę, przyjęcie do szkoły, urlop, paszport;
Podanie do dyrektora, do działu kadr.
Podanie może mieć inne znaczenie, np. jest to:
- «opowieść mająca związek z jakimś regionem, oparta na legendzie lub micie»
- «posłanie piłki do innego gracza»
- «dystans, który przemierza piłka po odbiciu przez zawodnika»

zał. nr 3


Uczniowie klasy VI Boleścin, 8 marca 2008 r.
ze Szkoły Podstawowej
w Boleścinie


Szanowna Pani
mgr Bogumiła Szermer
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
W Boleścinie

Dotyczy: pomocy w organizacji wycieczki autokarowej do Paryża.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pani Dyrektor o pomoc w zorganizowaniu wycieczki autokarowej do Paryża.
Prośbę naszą motywujemy tym, że wycieczka do Paryża byłaby realizacją naszego marzenia związanego z możliwością zobaczenia jednego z najpiękniejszych miast Europy oraz okazją do sprawdzenia naszych umiejętności posługiwania się językiem francuskim.
Serdecznie prosimy o dofinansowanie naszej wycieczki i pomoc w jej organizacji.

Z wyrazami szacunku
Uczniowie klasy VI

Załączniki:
1.Program wycieczki
2.Wstępny kosztorys

zał. nr 4

Łódź, dn. 8 marca 2008 r.


Cześć, Ago!


Nawet nie wyobrażasz sobie, jak się cieszę. Za kilka dni z całą naszą paczką wybieram się na spływ kajakowy! Będzie super. Cały tydzień bez moich rodziców! Jedzie z nami facio od majzy.
Wszystkie dziewczyny za nim szaleją.
Brakuje mi trochę kasy, ale spoko, coś wykombinuję.
Już się nie mogę doczekać. Po powrocie wszystko Ci opowiem.


Siemka
Julka

zał. nr 5

PISZEMY PODANIE – INSTRUKCJA

1.Zapisz w górnym, prawym rogu miejsce i datę, w lewym rogu nadawcę, poniżej z prawej strony adresata, niżej pośrodku zapisz, czego podanie dotyczy.
2.W pierwszym akapicie w jednym zdaniu wyraź, o co prosisz.
Zacznij tak: Zwracam się z uprzejmą prośbą do ... o ...
3.Drugi akapit rozpocznij tak: Prośbę moją motywuje, tym że ...
4.W ostatnim akapicie ponów swą prośbę.
5.Wyrazy szacunku oraz podpis złóż z prawej strony – odręcznie.
6.Z lewej strony wypisz załączniki.

zał. nr 7
KRZYŻÓWKA TEMATYCZNA
1.Musi być własnoręczny
2. ............. grzecznościowy
3.Ten, do którego piszemy podanie
4.Dzień, miesiąc, rok
5.Zdjęcia, kosztorys
6.Wcięcie w tekście
7.Tekst inaczej


zał. nr 8
Podanie 1
Dotyczy: przyjęcia twojego rodzeństwa do przedszkola.

Uzasadnienie sformułuj sam (a)
Adresat: Dyrektor
Publicznego Przedszkola nr 2
w Łodzi
ul. Kubusia Puchatka 58

Podanie 2
Dotyczy: odroczenia spłaty kredytu bankowego.

Uzasadnienie: sformułuj sam (a)
Adresat: Dyrektor Banku
Przemysłowego
we Wrocławiu
ul. Piotrkowska 155
Podanie 3
Dotyczy: przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego z języka polskiego.

Uzasadnienie: sformułuj sam (a)
Adresat: Dyrektor
Gimnazjum
w Siedlcu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.