X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 29680
Przesłano:

Co już wiem o zdaniu - konspekt lekcji do klasy 5

Konspekt lekcji z języka polskiego w V klasie
Szkoły Podstawowej w Boleścinie

Imię, nazwisko nauczyciela: ..............................
Temat zajęć: Co już wiem o zdaniu?
Termin zajęć: .........................
Czas: 45 min.
Liczba uczniów: ....

Cel ogólny:
Uczeń systematyzuje i utrwala wiadomości o zdaniu.

Cele szczegółowe:
UCZEŃ:
• w zakresie wiadomości i wiedzy:
- wie, co to jest zadanie;
- potrafi rozróżnić zdanie rozwinięte od nierozwiniętego
- wie, co to jest orzeczenie i na jakie pytanie odpowiada;
- wie, co to jest podmiot i na jakie pytanie odpowiada;
- wie, że zdanie składa się z orzeczenia lub podmiotu i orzeczenia;
• w zakresie umiejętności:
- wskazuje zdania rozwinięte i nierozwinięte;
- potrafi spośród kilku wypowiedzi wybrać zdania, czyli rozróżnia
zdanie od równoważnika zdania;
- potrafi opisać fotografię i obrazki używając rozwiniętych zdań;
- wykorzystuje teoretyczne wiadomości w praktycznym działaniu;
• w zakresie postaw:
- uczy się samokontroli i samooceny;
- planuje i organizuje swoją pracę.

Środki dydaktyczne: Podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami,
cz. I – Słowa na start A. Wojciechowskiej i A. Marcinkiewicz – kl.V; zeszyty; karty pracy: krzyżówki – zał.1; obrazki – zał. 2; zdania i równoważniki zdań – zał. 3; pytanie do lekcji –zał. 4; wniosek do zajęć – tekst z lukami– zał. 5.

Metody pracy:
Metoda zajęć praktycznych, rozmowa nauczająca, poszukująca.
Formy pracy:
praca indywidualna, z całą klasą, w grupach.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

FAZA WSTĘPNA

I. Zaangażowanie: ( 9 min. )
Nauczyciel – wita się z uczniami i sprawdza obecność;
- wprowadza do tematu lekcji i rozdaje krzyżówki, a hasło dotyczy
tematu zajęć - ZDANIE(zał. 1).
Uczniowie – rozwiązują krzyżówkę, natomiast nauczyciel służy im wsparciem.
Nauczyciel - prosi dyżurnego o zapisanie tematu lekcji na tablicy;
- pro si o otworzenie ćwiczeń na odpowiedniej stronie – (str. 5, 6, 7).

II. Badanie: ( 8 min. )
Nauczyciel – informuje uczniów, jaki jest cel zajęć. To, czym się dzisiaj zajmą –
to powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości o zdaniu;
- pyta uczniów, co wiedzą o zdaniu, ponieważ wcześniej –
w ramach zadania domowego nauczyciel prosił uczniów
o przypomnienie sobie w/w wiadomości – (wiedza z klasy IV).
Uczniowie - odpowiadają na zadane pytania, przytaczają przypomnienie z klasy 4:
(Zdanie to grupa powiązanych ze sobą wyrazów, tworząca zrozumiałą
informację. Każde zdanie musi zwierać ORZECZENIE.
Kiedy nie zawiera orzeczenia wówczas jest to równoważnik zdania.
Zdanie jest wtedy, gdy ma min. 1 ORZECZENIE lub PODMIOT
i ORZECZENIE – U. wiedzą, na jakie pytania odpowiadają
obie części zdania).
Nauczyciel – prosi o rozwiązanie ćwiczenia 1, str. 5.
Uczniowie – w trzech zdaniach opisują fotografię.
Nauczyciel – prosi o przeczytanie kolejnej części przypomnienia z klasy 4,
która dotyczy informacji o zdaniu rozwiniętym
i nierozwiniętym.

FAZA REALIZACYJNA
III. Przekształcenie: ( 18 min. )
Nauczyciel – wykonuje z uczniami ćwiczenia utrwalające wiedzę o zdaniu.
Uczniowie – rozwiązują niektóre zadania wspólnie, a pozostałe indywidualnie.
Zadania polegają na:
• rozróżnieniu zdań rozwiniętych od nierozwiniętych;
• dopisaniu określeń do podmiotu i orzeczenia;
• ułożeniu do podanych wypowiedzi pytań w formie zdań rozwiniętych;
• układaniu zdań rozwiniętych do fotografii/obrazków;
• przyporządkowują zdania i równoważniki zdań – po cztery wypowiedzi – zał. 2, zał.3. (podział na dwie grupy - losują kolor chmurki)
Uczniowie – rozwiązują zadania - (ćwiczenie 5 pozostawiają na koniec)

IV. Prezentacja: ( 5 min. )
Uczniowie – czytają zadania – te, które samodzielnie rozwiązywali;
- podchodzą do tablicy, przypinają obrazki i do nich dopisują zdania
rozwinięte oraz przyporządkowują do chmurek zdania i równoważniki
zdania.

FAZA PODSUMOWUJĄCA
V. Refleksja ( 2 min. )
Nauczyciel – rozdaje uczniom kartki z pytaniem:
Co z tej lekcji było najważniejsze?
Uzasadnij swoją odpowiedź. – zał. 4

VI. EWALUACJA: (2 min. )
Nauczyciel- rozdaje uczniom tekst z lukami – (zał. 5) podsumowujący
i sprawdzający wiedzę uczniów:
„Na dzisiejszej lekcji powtarzaliśmy wiedzę o ................... ,
które musi zwierać ...................
Wyróżniamy ....................... rozwinięte i ......................
- zleca wklejenie do zeszytu powyższego wniosku.
-zadaje zadanie domowe – układanie dokładnego opisu fotografii,
ćwiczenie 6 – str. 7.

Zał. 1
1. Część mowy odpowiadająca na pytanie: co robi, co się z kimś, czymś dzieje?
2. Cześć zdania, która odpowiada na pytanie kto, co?.
3. Nazwa ostatniego przypadka.
4. Część mowy odpowiadająca na pytanie: jaki, jaka, jakie?
5. Jedna z głównych części zdania.
6. Są nazwami rzeczy, zwierząt, ludzi, rośli

Zał. 3a
Wysportowani chłopcy oglądają mecz piłki nożnej.
........................................
Księżyc na niebie.
........................................
Przyjazd autobusu.
........................................
Pójdziemy pieszo.


Zał. 3b
Utalentowane dziewczyny tańczą disco.
........................................
Zamiatają salę.
........................................
Przyjaźń dzieci.
........................................
Zachód słońca.


Zał. 5
„Na dzisiejszej lekcji powtarzaliśmy wiedzę o ................... ,
które musi zwierać ...................
Wyróżniamy ....................... rozwinięte i ......................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.