X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29666
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Jedna srebrna kropelka - zabawy twórcze i aktywizujące w oparciu o opowiadanie H. Bechlerowej i ilustracje

SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU ZINTEGROWANYCH AKTYWNOŚCI

Temat:
Jedna srebrna kropelka – zabawy twórcze i aktywizujące w oparciu o opowiadanie H. Bechlerowej i ilustracje.

Obszary podstawy programowej:
11. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń:
11.1 rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla pór roku,
9. wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne:
9.1 umie swobodnie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych,
8. wychowanie przez sztukę: muzyka i śpiew, pląsy i taniec:
8.2 dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je pląsając i tańcząc,
14. kształtowanie gotowości do czytania i pisania:
14.3 ma sprawność rąk oraz współpracę ręki i oka, która jest potrzebna do rysowania,
14.4 rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli,
4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia:
4.3 stara się łączyć przyczynę ze skutkiem,
3. wspomaganie rozwoju mowy dzieci:
3.1 zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym,
3.3 uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje wypowiedzi o ważnych sprawach.

Główne treści programowe:
- zapoznanie ze zjawiskiem obiegu wody w przyrodzie,
- uczestniczenie w dydaktycznych zabawach badawczych, wyjaśniających wybrane zjawiska fizyczne,
- uczestniczenie w zabawach rozwijających aktywność badawczą, myślenie, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo – skutkowego,
- uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach twórczych,
- stwarzanie okazji do podejmowania i realizowania indywidualnych zadań, samodzielnego rozwiązywania problemów,
- podejmowanie prób wyciągania wniosków,
- wyklaskiwanie, wystukiwanie podanych rytmów,
- tworzenie różnorodnych kompozycji w układzie pasowym,
- estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
- wykonywanie prac plastyczno – konstrukcyjnych różnymi technikami,
- rysowanie szlaczków literopodobnych
- rysowanie po śladzie,
- respektowanie indywidualnego rytmu rozwoju każdego dziecka.
Cele:
- zapoznanie z procesem obiegu wody w przyrodzie,
- utrwalanie znajomości właściwości wody (parowanie, skraplanie),
- nabywanie umiejętności budowania wypowiedzi na temat utworu i własnych spostrzeżeń,
- rozwijanie umiejętności samodzielnego wyciągania wniosków,
- doskonalenie procesów logicznego i twórczego myślenia,
- rozwijanie pomysłowości, wyobraźni,
- doskonalenie umiejętności wyrażania muzyki ruchem,
- nabywanie świadomości własnego ciała, przestrzeni i działania w niej,
- nabywanie płynności ruchowej,
- usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych,
- wdrażanie do poprawnej realizacji głosek,
- doskonalenie percepcji słuchowej i wzrokowej,
- kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
- doskonalenie sprawności manualnych,
- wzmacnianie koncentracji uwagi,
- czerpanie radości z uczestnictwa w zabawie,
- uruchamianie wielu zmysłów: wzrok, słuch, dotyk – integracja sensoryczna.

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna

Metody:
Słowne: słuchanie opowiadania, rozmowa, instrukcja
Oglądowe: obserwacja, pokaz
Praktyczne: kierowania własna działalnością, zadań stawianych dziecku, zabaw ruchowych, zabaw badawczych, ćwiczeń logopedycznych, zabaw plastycznych
Aktywizujące: pedagogika zabawy, gimnastyka twórcza R. Labana, edukacja przez ruch D. Dziamskiej, wizualizacja przy muzyce.
Środki dydaktyczne:
- piosenka Wszyscy są...,
- opowiadanie H. Bechlerowej Jedna srebrna kropelka i ilustracje do opowiadania,
- rysunek schematu obiegu wody w przyrodzie,
- gorąca woda, zimna woda, naczynie, talerzyk, kostki lodu,
- piosenki (nagrane na CD): Idę sobie, Spacer po dywanie, Deszczowa piosenka,
- nagranie Walca op. 410 Odgłosy wiosny J. Straussa,
- kolorowe chusty szyfonowe,
- nagranie muzyki relaksacyjnej Burza,
- kartony, kredki w kolorze niebieskim, niebieskie koła orgiami, klej, szablon parasola, mazaki, kredki,
- obrazek słoneczka i chmurki.
Przebieg zajęcia:

1. Powitanie piosenką Wszyscy są...
2. Zabawa ruchowa przy piosence metodą pedagogiki zabawy Idę sobie
3. Słuchanie opowiadania H. Bechlerowej Jedna srebrna kropelka
N-lka czyta opowiadanie, odkrywając jednocześnie ilustracje.
4. Rozmowa na temat opowiadania:
- Gdzie znajdowała się kropla ?
- O czym marzyła kropla deszczu ?
- Co powiedziała jej stara wierzba ?
- Gdzie zatrzymała się kropelka po opuszczeniu płatka ?
- Co się stało z obłoczkiem ?
- Co się stało z kropelką ?
- Jak myślicie, co się stanie, kiedy znowu zaświeci słońce?
5. Prezentacja schematu Obieg wody w przyrodzie
- Co się dzieje z wodą z jeziora, kiedy świeci słońce i ogrzewa ją?
- Co dzieje się później z wodą w chmurach?
- Pod jaką postacią może spadać woda z chmur na ziemię?
6. Zabawa inscenizacyjna przy piosence Spacer po dywanie
7. Zabawa badawcza – Jak powstają chmury i deszcz?
Wykonanie doświadczeń z wykorzystaniem gorącej wody, szklanej pokrywki, kostek lodu, zimnej wody.
Wspólne wyciąganie wniosków:
- Woda paruje pod wpływem ciepła
- Para unosząc się do góry tworzy chmury (przykryliśmy szklankę pokrywką, pod którym widać kłębiącą się parę)
- W górze jest chłodno (położyliśmy na pokrywce kostki lodu)
- Z pary tworzą się krople, które w postaci deszczu spadają na ziemię.
- Zimna woda – nie paruje
- Co się stanie, gdy w górze jest bardzo, bardzo zimno i parujące krople wody ochłodzą się bardzo mocno? (Mocno schłodzone krople spadają w postaci śniegu).
8. Taniec deszczowych kropelek - zabawa met. improwizacji ruchowej R. Labana przy walcu Odgłosy wiosny J. Straussa, z wykorzystaniem kolorowych chust.
9. Zabawa logorytmiczna Odgłosy deszczu
Dzieci powtarzają za n-lką w odpowiednim rytmie odgłosy wydawane przez deszcz (kap, plum, ciap, chlap) w połączeniu z klaskaniem, stukaniem palcami w podłogę, uderzaniem dłońmi o kolana, tupaniem.
10. Ćwiczenia grafomotoryczne i rytmiczne met. D. Dziamskiej przy piosence Deszczowa piosenka
Rytmiczne rysowanie oburącz krótkich linii pionowych przy piosence na własnym kartonie, a po przejściu w trakcie pauzy, na kartonie sąsiedniego dziecka.
11. Ćwiczenia wizualizacyjne przy muzyce relaksacyjnej
Dzieci kładą się na dywanie, słuchają muzyki. Wyobrażają sobie to, o czym opowiada n-lka.
Wyobraź sobie, że jesteś na łące, gdzie rośnie zielona trawa. Przez łąkę płynie rzeka. Jesteś kropelką wody, w tej rzece. Wszędzie słychać szum wody. Dookoła rosną kolorowe kwiaty, fruwają motyle. Jest kolorowo, ciepło.
Nagle nadchodzą chmury i zaczyna się burza, słychać grzmot, pada deszcz. Do rzeki wpada dużo innych kropelek. Z każdą chwilą jest ich coraz więcej. Wszystkie kropelki są zadowolone, że mają przyjaciółki i mogą razem płynąć.
12. Jesienny parasol – zabawy plastyczne. z elem. metody D. Dziamskiej
Pokaz przykładowej wykonanej pracy, instrukcja n-lki.
Naklejanie wyciętych parasoli na karton.
Dorysowanie rączki.
Naklejanie obłoków z kół orgiami płaskiego.
Wypełnianie konturów parasoli wzorami literopodobnymi oraz ozdabianie pozostałej części parasola wg własnego pomysłu.
13. Ewaluacja
Dzieci wypowiadają się na temat tego, co podobało im się w zajęciach.
Stają przy symbolu słoneczka (dzieci zadowolone z zajęć) lub chmurki (dzieci, którym zajęcie nie podobało się).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.