X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29613

Wieje wiatr - zajęcia z wykorzystaniem e-podręcznika

SCENARIUSZ „SZKOŁA NA CZASIE, E-PODRĘCZNIK W KLASIE!”
Zajęcia zostały przeprowadzone w klasie I wśród dzieci sześcioletnich, których temat brzmiał „Wieje wiatr – umiemy obserwować”. Celem zajęć było, aby dzieci zrozumiały sens kodowania i dekodowania informacji (piktogramy) oraz by potrafiły wyjaśnić powstawanie zjawisk atmosferycznych, w tym przypadku wiatru. Formy jakie zostały zastosowane w toku zajęć to: indywidualna, grupowa, a także zespołowa. Metody pracy jakie zostały wykorzystane podczas zajęć to: pedagogika zabawy, metody aktywizujące, metoda kruszenia, burza mózgów. Wymiar zajęć obejmował godzinę lekcyjną, zaś cały projekt był planowany na okres 1 miesiąca. Projekt badawczy pozwolił uczniom na poszerzenie swoich zainteresowań oraz zdobycie nowych i ciekawych informacji. W dalszej części projektu dzieci przeprowadzały badania jesiennej pogody za pomocą stacji pogodowej, a także śledziły prognozy pogody w telewizji, stworzyły kalendarz pogodowy na cały tydzień, projektowały swoje piktogramy oraz prowadziły obserwację pogody za oknem. Wychowankowie na zakończenie całego przedsięwzięcia zaplanowali wycieczkę do pobliskiego Planetarium, gdzie projekt miał mieć swój koniec.
Cykl tematów, który rozpoczął projekt badawczy dotyczył zjawisk atmosferycznych oraz zaspokoił ciekawość najmłodszych. Poniżej przedstawię propozycję godzinnych zajęć, które wchodziły w zakres projektu.
Na początku zajęć dzieci poznały cele i ich zarys. Wspólną przygodę rozpoczęła zabawa dźwiękonaśladowcza z gazetami, gdzie dzieci naśladowały proponowane zjawiska atmosferyczne. W dalszej części zajęć utrwaliliśmy poznaną literę „W, w”, gdzie uczniowie wyszukiwali słów, (związanych z tematem) dzielili je na sylaby oraz głoski. Wprowadzenie dzieci do kolejnego etapu zajęć miało miejsce za pomocą prezentacji filmu dotyczącego zjawisk atmosferycznych z e-podręcznika. Po filmie edukacyjnym dzieci w parach przeprowadziły dyskusję udzielając odpowiedzi na pytania „Co to jest powietrze?”, „Co to jest wiatr?”, a następnie podzieliły się swoimi wnioskami podsumowując obejrzany materiał. Następnie uczniowie opisali zaprezentowaną ilustrację, która przedstawiała miasto po huraganie. Później dzieci wykonały zadania matematyczne, które utrwaliły ich umiejętności w przeliczaniu (liczenie w zakresie 4 – działania na zbiorach) oraz tworzeniu zadań matematycznych z treścią do ilustracji. Aby podsumować zdobyte informacje z filmu uczniowie wzięli udział w quizie proponowanym przez e-podręcznik. Uczniowie swoje odpowiedzi sygnalizowali podniesieniem prawej ręki (zdanie prawdziwe) lub lewej ręki (zdanie fałszywe). Również wprowadzone zostało nowego pojęcia - zdania oznajmujące, gdzie dzieci podawały przykłady takich zdań z wyrazami „powietrze”, „wiatr”. W kolejnym etapie zaprezentowałam wychowankom piktogramy pogodowe, gdzie zadaniem dzieci było ich odczytanie. Dzieci poznały znaczenia słowa piktogram oraz podały inne ich przykłady, a zadanie to zwieńczyła rozmowa na temat istoty kodowania informacji. Do tego zadania czekała na dzieci niespodzianka przygotowana przez Zgrzyciaki, gdzie dzieci musiały wybrać odpowiedni piktogram do zaproponowanej ilustracji korzystając z aplikacji e-podręcznika. W dalszej części wychowankowie posługiwali się mapą Polski, na której musieli umieścić bohaterów e-podręcznika (Zgrzyciaków) zgodnie z przedstawionymi informacjami w opowiadaniu. Na koniec zajęć edukacyjnych dzieci przy muzyce wzięły udział w zabawie ruchowej z gazetami „Parasole”, która polegała na nieporuszaniu się w trakcie przerw w muzyce. W celu podsumowania zajęć dzieci podzieliły się swoimi refleksjami oraz zdobytą wiedzą po odbytych zajęciach, a także zadały pytania problemowe, na które chciałyby uzyskać szerszych informacji podczas dalszej części projektu.

Jednym z głównych narzędzi dydaktycznych jakie zostało wykorzystane podczas realizacji projektu badawczego był e-podręcznik, który uatrakcyjnił i wzbogacił podejmowane przez dzieci aktywności. Wykorzystanie e-podręcznika w edukacji dzieci miało również na celu otwarcie się na zainteresowania i potrzeby współczesnych dzieci oraz integrowanie się z ich cyfrowym światem.
Do zajęć wykorzystano e-podręcznik oraz kart pracy zaproponowane do tematu:
https://www.epodreczniki.pl/reader/c/229336/v/1/t/student-canon/m/KL1_ORE_V6_JESIEN_1_1_11_57_p1

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.