X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 29590
Przesłano:

Liczymy dziesiątkami, czyli jak? Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć
Temat dnia: Liczymy dziesiątkami, czyli jak?
Czas trwania zajęć : 45 minut
CEL GŁÓWNY:
- Liczenie dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100.
- Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 20
CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
- traktuje dziesiątkę jako wiązkę
- liczy wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych (np. na palcach, obrazkach);
- liczy (w przód i w tył) dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100
- porównuje liczby i poprawnie używa znaków: <, >, =;
- wskazuje miejsca liczb w ciągu liczbowym rosnącym lub malejącym,
- zgodnie współpracuje w zespole klasowym i przestrzega zasad rywalizacji
Metody:
Podająca, problemowa, praktyczna
Formy pracy:
Zbiorowa, w parach, indywidualna
Środki dydaktyczne: kartoniki z cyframi dla każdego dziecka, kostki do gry, centymetr krawiecki, klamerki, karty pracy, karteczki z działaniami dla każdego dziecka, wazonu z brystolu, kwiaty papierowe, listki do ewaluacji
Przebieg lekcji
1. Powitanie.
2. Zapoznanie uczniów z celami zajęć.
Na dzisiejszych zajęciach nauczycie się liczyć pełnymi dziesiątkami w zakresie 100. Bawiąc się będziecie równocześnie doskonalić swoje umiejętności matematyczne, a także sprawdzicie swoją wiedzę i spostrzegawczość.
3. Zabawa matematyczna „Układanka.”
Dzieci przy pomocy kartoników odszukują odpowiednie działanie do wyniku,
a następnie uporządkowują liczby (wynik) w kolejności od najmniejszej do największej
i odczytują hasło.
5+9= 14 z
3+8= 11 zadania
12-7= 5 Bardzo
16-8= 8 lubię
20-1=19 matematyki.
Hasło: Bardzo lubię zadania z matematyki.
4. Przeliczanie kwiatów, dokładanie do wazonu. Przyporządkowywanie właściwej cyfry do ilości dziesiątek kwiatów w wazonie.
5. „Karty pracy”- przeliczanie dziesiątkami kolorowych kulek, porównywanie liczb. Stosowanie znaku: < lub >
6. Przerwa śródlekcyjna.
7. Gra matematyczna „Ściganka”.
Uczniowie w parach ścigają się po centymetrze krawieckim . Ich pionkami są spinacze do bielizny. Rzucają kostką. Każda kropka oznacza jedną dziesiątkę. Przesuwają się o tyle dziesiątek, ile kropek wskaże im kostka do gry. Należy dojść do 100, a następnie wrócić do zera, a zatem cofać się o tyle dziesiątek, ile kropek wskaże kostka.
8. Odgadnij, kim jestem?:
Uczniowie układają kartoniki z liczbami od najmniejszej do największej, a następnie odgadują zagadki:
- Jestem pełną dziesiątką mniejszą od 40, a większą od 20. Kim jestem? (30)
- Jestem pełną dziesiątką większą od 7 dziesiątek, ale mniejszą od 9 dziesiątek. Kim jestem? (80)
- Jestem pełną dziesiątką większą o10 od liczby 50. Kim jestem? (60)
- Jestem pełną dziesiątką większą o10 od liczby 30. Kim jestem? (40)
- Mam tyle dziesiątek, ile Ty masz palców u jednej dłoni (50)
9. Podsumowanie lekcji.
10. Ewaluacja.
Dzieci rysują minkę uśmiechniętą bądź smutną na liściu i przyczepiają na drzewie przypiętym do tablicy.
11. Zakończenie lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.