X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 29526
Przesłano:

Poznajemy świat książki - projekt edukacyjny

Realizacja projektu
Projekt „Poznajemy świat książki" dostosowany został do programu nauczania grupy dzieci sześcioletnich. Tematyka projektu realizowana była podczas zajęć wynikających z planu miesięcznego oraz jako dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. Wiele tematów realizowanych było w cyklu tematów tygodnia lub tematu dnia. Założeniem projektu jest codzienne czytanie dzieciom zarówno w szkole jak i w domu. Projektowi przyświeca bardzo ważne przesłanie „Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować.

Miejsce realizacji: ..........
Termin realizacji: .............
Osoby zaproszone do realizacji projektu: nauczyciel-bibliotekarz, rodzice
Przygotowanie projektu
Przed przystąpieniem do realizacji projektu dokonałam wnikliwych przemyśleń, określiłam cele i zadania projektu. Wzięłam pod uwagę możliwości rozwojowe wychowanków oraz ich zainteresowania.
Cele główne:
rozwijanie zainteresowań literaturą dla dzieci
uświadomienie dzieciom znaczenia książki w życiu człowieka
inspirowanie literaturą wyobraźni plastycznej
zapoznanie dzieci z dziejami książki
integrowanie grupy dziecięcej

Cele szczegółowe
Dziecko potrafi:
dostrzec znaczenie książki jako przekazu zdobytej wiedzy i informacji,
umiejętnie dokonać wyboru książki dla siebie, realizować własne zainteresowania,
krótko opowiedzieć o dziejach książki i piśmiennictwa,
udzielić odpowiedzi na postawione pytania dotyczące wysłuchanego tekstu podczas głośnej lektury, po uważnym jej wysłuchaniu
wykazać się znajomością przeczytanych i wysłuchanych tekstów,
rozpoznać i nazywać bohaterów książek,
opowiedzieć o działalności biblioteki i księgarni,
zorganizować „bibliotekę” i „księgarnię” do zabaw tematycznych,
przestrzegać zasady szanowania książek,
współpracować w grupie.
Metody, formy i zasady pracy
Praca z dzieckiem wymaga od nauczyciela umiejętności przekazywania wiedzy, zachęcenia do podjęcia wyzwań, stwarzania zadań otwartych i podejmowania prób ich rozwiązywania.
Aby zachęcić dziecko do podjęcia takich działań, wykorzystywałam w swojej pracy bogaty wachlarz metod aktywizujących, jakie oferuje metodyka wychowania przedszkolnego. Przy ich wyborze kierowałam się przede wszystkim ich skutecznością, własnym doświadczeniem oraz upodobaniami dzieci, z którymi pracuję.

Etap I - Rozpoczęcie projektu
„Nasz kącik książki”
Zorganizowanie Kącika Książki w sali w celu umożliwienia codziennego kontaktu dziecka z książką Burza mózgu: „Książka to...” -Dlaczego ludzie czytają książki?.... rejestracja wypowiedzi dzieci
Wspólne oglądanie i omawianie ilustrowanych książek dla dzieci znajdujących się w bibliotece szkolnej
Zapisywanie wypowiedzi dzieci dotyczących ich doświadczeń z książką
Uzupełnianie kącika czytelniczego pozycjami przyniesionymi przez dzieci z domu.
Wykorzystanie różnych pozycji książkowych jako materiału poglądowego podczas zajęć: atlasów, albumów, encyklopedii, książek o roślinach, zwierzętach, kosmosie itp.
Układanie życzeń książki
Wykonanie zakładek do książek.
Przygotowanie do spotkania w bibliotece- ustalenie zbioru pytań.
Etap II
„Biblioteka - bliskie nam miejsce”
Wizyta w bibliotece szkolnej
Poznawanie różnych rodzajów książek: albumów, encyklopedii, komiksów, atlasów, książek na kasetach i płytach CD i innych
Próby wypożyczania książek.
Słuchanie nowinek o papierze, o historii książki i piśmiennictwa

Kto się trudzi, by powstały książki dla ludzi?
Poznanie procesu tworzenia książki, urządzenia i maszyny ,poznanie elementów książki.
Poznanie osób pracujących przy powstaniu książki: autora, ilustratora, drukarza, introligatora
Książka inaczej
Poznajemy książki na CD: Encyklopedia przyrody, Encyklopedia dla dzieci .Praca z programami: Lulu i jej książka, Królewna śnieżka i siedmiu Jaśków
Poczytaj mi mamo
Pedagogizacja rodziców -referat. JAK ZACHĘCAĆ DZIECI DO CZYTANIA? oraz list Prezesa Fundacji ABCXXI-,,Cała Polska czyta dzieciom" na temat roli książki w życiu dziecka
Zapoznanie z treścią wierszy J. Brzechwy i J. Tuwima czytanych przez nauczyciela./1 miesiąc codziennie/
- wspólne recytowanie znanych fragmentów wierszy.
Konkursu na największą liczbę przeczytanych książek pt. „Domowe czytanie”. (Możliwość wypożyczenia książek z biblioteki szkolnej)
Rozpoznawanie na podstawie ilustracji-tematyki książki
Wykonywanie prac plastycznych na temat poznanych wierszy J. Brzechwy i J. Tuwima
Książka moim przyjacielem
Słuchanie treści wiersza Cz. Janczarskiego pt ,,W księgarni"
Wypowiedzi dzieci: Co by było gdyby na świecie nie było książek?
Nauka słów piosenki: Kolorowa książka
Tworzenie fragmentu własnej książki na bazie liter słowa: KSIĄŻKA np.
-k- królewna Karolina mieszkała w starym zamku
-s-stary zamek otoczony był wspaniałym lasem
-i-i stawem pełnym ryb
s-ą-siadką królewny była zielona żabka
-ż-abka codziennie odwiedzała królewnę
-k-rólewna z żabką zwiedzały las koło zamku
-a-le pewnego razu żabka nie przyszła
Tworzenie ilustracji -samodzielne tworzenie zakończenia przygód królewny i jej przyjaciółki żabki
Ankieta wśród rodziców-moja ulubiona książka z dzieciństwa
Konkurs czytelniczy
Dopasowywanie obrazka do tytułu: Kaczka Dziwaczka, Rzepka, Tydzień. Okulary, Abecadło, Leń,
Dokończ zdanie:
Idzie Grześ...
Biega krzyczy pan Hilary...
Samochwała w .....
Na tapczanie...
Nad rzeczką opodal krzaczka...
Zasadził dziadek ...
Murzynek Bambo...

Odpowiedz-Kto to jest?
Leżą na straganie...
Stoi w kącie i wciąż coś opowiada...
Ciągle skarży.....
Cały dzień siedzi na tapczanie...
Znosi jaja na twardo...
Wyciągał ją dziadek z babcią...
Ma siedmioro dzieci....
Uczy się pilnie przez całe ranki...
Idzie przez wieś, worek piasku niesie..

Odpowiedz na pytanie:
Co leń robi cały dzień?
Jakie jajka zanosiła Kaczka Dziwaczka?
Gdzie ucieka Murzynek Bambo ,gdy nie chce pić mleka?
Gdzie były okulary pana Hilarego?

konkurs recytatorski -nauka na pamięć wybranego utworu z książki „Brzechwa dzieciom"
Książka-źródłem pomysłów do zabawy w teatr
Zabawy tematyczne
Słuchanie bajek opowiadanych przez dzieci.
Wyrażanie gestem, ruchem treści literatury.
Zabawy przy piosenkach o tematyce bajkowej.
Inscenizowanie utworów. odgrywanych ról pacynkami
Zabawy dramowe, w teatr.
Wizyta w teatrze -oglądanie przedstawienia dla dzieci
Etap III - Zakończenie projektu
Rozmowa z dziećmi nad wykorzystaniem zdobytych informacji,
Prezentacja rodzicom piosenki i wiersza o książce
Tworzenie przez chętne dzieci własnych książeczek
Wręczenie dzieciom niespodzianek- książeczek zakupionych przez rodziców

Ewaluacja
Wystawa prac dzieci
Program artystyczny,
Samoocena „mapa uczuć”
Ankieta dla rodziców
1. Czy uważają Państwo, że potrzebne są imprezy, na których dzieci słuchają głośno czytanych książek? TAK/NIE
2. Czy w Państwa domu codziennie czyta się głośno dzieciom? TAK/NIE
3. Ile czasu poświęcają Państwo na głośne czytanie dzieciom?
a) 10 minut b) 15 minut c) 20 minut i więcej
(proszę zakreślić swoją odpowiedź)

4. Czy traktują to Państwo jako przyjemność, czy obowiązek? Proszę podkreślić swój wybór.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.