X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 29523
Przesłano:

Autorski program - zajęcia wyrównawcze w klasie 1- edukacja polonistyczna, matematyczna i przyrodnicza

Edukacja polonistyczna
- analiza i synteza wyrazów słuchowa i wzrokowa
podział wyrazów na sylaby i głoski
-opowiadanie poznanych treści
-ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania; liter, połączeń, wyrazów
-przepisywanie i odwzorowywanie krótkich zdań i tekstów
- układanie wyrazów z rozsypanek sylabowych i zdań z rozsypanek wyrazowych
-pisanie z pamięci wyrazów i zdań
-rozpoznawanie i pisanie zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących
-znaczenie wielkiej litery w zdaniach i nazwach własnych
-utrwalenie kropki, znaku zapytania i wykrzyknika w zdaniach
-układanie i zapisywanie kilku zdań na dany temat
-rozróżnianie rzeczowników i czasowników
-wielka litera w korespondencji
- nauka czytania wyrazów i zdań tekstu pisanego i drukowanego
-swobodne wypowiedzi dzieci oparte na własnych doświadczeniach i historyjkach
-utrwalanie pisowni wyrazów z ó, rz, ż, h
-utrwalenie wyrazów ze zmiękczeniami
-bogacenie czynnego słownictwa ucznia
- ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniu
Edukacja matematyczna
-określanie i przedstawianie wzajemnego położenia przedmiotów n płaszczyźnie i w przestrzeni
-porównywanie i porządkowanie przedmiotów
- rozpoznawanie figur geometrycznych
-klasyfikacja przedmiotów w/g podanej cechy, przeliczanie elementów zbioru i porównywanie ich
- wyodrębnianie części wspólnej zbiorów i podzbiorów
- liczenie przedmiotów w zakresie 0-10
- zapisywanie liczb od 0-10 cyframi i odczytywanie ich
- ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu do 10
-dopełnianie do pełnej dziesiątki
-rozwiązywanie prostych zadań tekstowych metodą manipulacji
-porównywanie liczb na osi liczbowej
- rozwiązywanie grafów , tabelek i prostych równań
- liczba jako wynik pomiaru
- utrwalenie dni tygodnia i ich nazw oraz kolejności
-liczba w aspekcie porządkowym - przeliczanie elementów w zbiorach
- dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego i bez przekroczenia progu
-manipulacyjne przypadki mnożenia i dzielenia w zakresie 20
-rozszerzanie zakresu liczbowego do 100
- ćwiczenia w liczeniu dziesiątkami, porównywanie liczb dwucyfrowych
- mierzenie odcinków, porównywanie długości cm, m
-liczenie pieniędzy- zł, gr- zabawy w sklep
- jednostki wagi - ważenie produktów
-jednostki pojemności litr - sprawdzanie pojemności li
-tra soku , wody
Edukacja przyrodnicza
-obserwacja przyrody
- próby opisywania zjawisk w środowisku
- budzenie zainteresowania przyrodą
- zmiany w przyrodzie zachodzące w czasie pór roku
-wyciąganie wniosków z przeprowadzanych doświadczeń
- budzenie poczucia odpowiedzialności za środowisko- segregacja śmieci
- dostrzeganie zmian w budowie roślin i zwierząt
- praca z mapą- odczytywanie miast z mapy, ukazywanie kierunków świata na mapie i w przestrzeni

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.