X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 29470
Przesłano:

Rachmistrz szkoły. Konkurs matematyczny

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
„ RACHMISTRZ SZKOŁY 2015/2016”

1.Organizatorem konkursu jest Dominika Pośpiech - nauczycielka matematyki w Publicznej Szkole Podstawowej w Naczęsławicach.
2.Cele konkursu:
- rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematyką,
- zwrócenie uwagi na poprawność rachunkową, oraz tempo pracy,
- motywowanie uzdolnionych uczniów do pogłębiania wiedzy,
- budzenie nawyku zdrowego współzawodnictwa,
- integracja środowiska uczniowskiego,
- przygotowanie do udziału w konkursach matematycznych.

3. W konkursie biorą udział uczniowie klas IV - VI.

4. Zakres materiału: działania w zbiorze liczb naturalnych - kl. IV, działania w zbiorze liczb całkowitych oraz na ułamkach zwykłych i dziesiętnych - kl. V, działania w zbiorze liczb wymiernych - kl. VI.

5. Termin konkursu: 23.10.2015.

6.Przebieg konkursu:
• konkurs będzie przeprowadzony w formie pisemnej, jednoetapowej. Każdy z uczestników otrzyma zestaw 45 zadań- działań dopasowanych do umiejętności danej klasy. Na ich rozwiązanie będzie miał 30 minut.Oczywiście nie wolno korzystać z pomocy kalkulatorów. Za każde poprawnie rozwiązane działanie, można otrzymać jeden punkt. Nie przyznaje się części punktu.

7.Uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, otrzyma tytuł Rachmistrza
Szkoły , dyplom oraz nagrodę książkową. Wyróżnione zostaną również dwie kolejne osoby, które zdobędą największą ilość punktów.

RACHMISTRZ SZKOŁY 2015/16
klasa IV

1. 6∙8=
2. 69+89=
3. 81:9=
4. 123-48=
5. 15∙4=
6. 265+76=
7. 45:3=
8. 201-147=
9. 9∙7=
10. 456+763=
11. 1000:4=
12. 326-183=
13. 6∙7=
14. 78+94=
15. 52:13=
16. 145-86=
17. 90∙3=
18. 85+188=
19. 2500:50=
20. 404-168=
21. 11∙6=
22. 49+84=
23. 48:8=
24. 142-68=
25. 18∙4=
26. 3∙4+123=
27. 54+39-44=
28. 156-7∙7=
29. 600:3=
30. 47+68+59=
31. 218-167=
32. 19∙4=
33. 240:3=
34. 5020+769=
35. 1300-850=
36. 23∙6=
37. 356+303=
38. 1000-358=
39. 40:5=
40. 12∙6=
41. 85+258=
42. 243-196=
43. 11∙11=
44. 500:2=
45. 234+756=

RACHMISTRZ SZKOŁY 2015/16
klasa V


1. 23∙4=
2. 12+6∙8=
3. 132+578=
4. 2500-1450=
5. 600:4=
6. 44+268=
7. 52=
8. 8∙9=
9. 56:7=
10. 234-60:4=
11. 134∙100=
12. 457∙0=
13. 278000:1000=
14. 23=
15. 5700+2840=
16. 1200:40=
17. 30∙60=
18. 236-198=
19. 6500-2900=
20. 400:50=
21. 132+6∙8=
22. 500-9+45=
23. 60:4-5=
24. 66000:300=
25. 150∙300=
26. 7600+259=
27. 15000-6780=
28. 240:60=
29. 112=
30. 6∙7=
31. 356:356=
32. 150 - 4∙15=
33. 4,8 + 16,9=
34. 13 - 7.4=
35. 7,15 - 2,9=
36. (14+29)-3∙6=
37. 85+254=
38. 3∙8:2+25=
39. 11∙5-39=
40. 8400:4=
41. 11,86+3,75=
42. 45-30:6=
43. 12∙35=
44. 900-6∙36=
45. 560:2=
RACHMISTRZ SZKOŁY 2015/16
klasa VI

1. 17∙6=
2. -4-29=
3. 450:9=
4. 34,79:100=
5. 15-249=
6. 33+(-27)=
7. 11,46∙1000=
8. 23,8+12,5=
9. 21.4-4,26=
10. 3,5∙6=
11. 40,8:0,2=
12. 04∙0,8=
13. 75-23,51=
14. (-5)∙8=
15. 456-591=
16. -31+56=
17. 72:(-8)=
18. (-13)∙(-8)=
19. -58+(-38)=
20. 68-(-25)=
21. -7-(-46)=
22. 81:9=
23. 245∙1000=
24. 1654:100=
25. 200∙7000=
26. 42=
27. 79-6∙8=
28. 50=
29, 7∙9-6∙8=
30. 451=
31. 53=
32. 148-39+63=
33. (45:3)-6∙8=
34. 100-40:5=
35. 7,15 - 2,9=
36. (14+29)-3∙6=
37. 85+254=
38. 3∙8:2+25=
39. 11∙5-39=
40. 8400:4=
41. 11,86+3,75=
42. 45-30:6=
43. 12∙35=
44. 900-6∙36=
45. 560:2=


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU SZKOLNEGO
KONKURSU MATEMATYCZNEGO
„RACHMISTRZ SZKOŁY 2015/16”

Konkurs odbył się 23.10.2015 r., wzięło w nim udział 8 (30%) uczniów klas IV-VI (1 uczeń z klasy IV, 3 uczniów klasy V oraz 4 uczniów klasy VI). Konkurs trwał 45 minut w trakcie których uczniowie mieli do policzenia 45 działań. Działania były tak ułożone, aby wszyscy uczniowie posiadali wiedzę i umiejętności do ich rozwiązania.
W sumie do zdobycia było 45 punktów, nie przyznawano połówek punktów. Średnia liczba uzyskanych punktów wynosi 36
(80 %).

Poszczególne klasy uzyskały następujące średnie:
Klasa IV – 36 pkt. (80 %)
Klasa V – 42 pkt. (93 %)
Klasa VI – 31,5 pkt. (70 %)


Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki otrzymali dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.