X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 29375
Przesłano:
Dział: Obserwacja

Informacja o gotowości szkolnej

........................................
(pieczęć przedszkola / szkoły)


INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA
DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Imię i nazwisko dziecka:
Rok szkolny: 2013/2014
Forma wychowania przedszkolnego: przedszkole
Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

I. Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
w obszarze:

1. Umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej:

1) mocne strony dziecka : stosuje się do norm społecznych, współpracuje chętnie i bez konfliktów z rówieśnikami; pomaga rówieśnikom, dzieli się z nimi zabawkami, potrafi inicjować zabawy, chętnie bierze udział w grupowych zajęciach i zabawach, jest lubiane przez inne dzieci.
2) zauważone trudności : mutyzm selektywny – brak aktywności werbalnej.
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka : chwalono dziecko za sukcesy, stosowano często pochwały i zachęty.
4) wskazówki dla rodziców : brak
2. Umiejętności matematycznych i gotowości do nauki czytania i pisania:

1) mocne strony dziecka : przelicza liczmany do 10, dodaje i odejmuje w granicach 10 na liczmanach; potrafi wskazać: tyle samo liczmanów, więcej lub mniej, potrafi rozdzielić parzystą liczbę elementów na dwie równe części; zna liczebniki porządkowe (pierwszy, drugi, trzeci itp.); zna figury geometryczne, potrafi dokonywać prostej klasyfikacji elementów; potrafi zdanie podzielić na kilka wyrazów, dzieli słowa na sylaby. Lubi słuchać opowiadań, czytania książek. Prawidłowo ujmuje stosunki przestrzenne (prawo-lewo, nad, pod, obok, za, w górze, w dole itd.)
2) zauważone trudności : brak
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka : dziecko korzystało z dodatkowych zajęć logopedycznych na terenie przedszkola. Ze względu na brak aktywności werbalnej logopeda nie zadał rozwoju artykulacji.
4) wskazówki dla rodziców : ćwiczenia logopedyczne zalecane od logopedy.

3. Sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej:

1) mocne strony dziecka : porusza się zwinnie, ruchy płynne, skoordynowane, dobrze utrzymuje równowagę; lubi zabawy ruchowe, prawidłowo posługuje się ołówkiem, przyjmuje prawidłową postawę przy rysowaniu, lubi rysować i kolorować; rysowane szlaczki utrzymuje w liniaturze; prawidłowo odwzorowuje figury geometryczne, samo próbuje pisać litery pisane i pisze je we właściwym kierunku, poprawnie pisze ich kształty; dobrze wycina nożyczkami, lubi zabawy z plasteliną
2) zauważone trudności : brak
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: brak
4) wskazówki dla rodziców : brak
4. Samodzielności, w tym umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych:
1) mocne strony dziecka : dziecko samodzielne przy czynnościach higienicznych; samo je, rozbiera się i ubiera również w odzież wierzchnią; samodzielnie zakłada różne typy obuwia; pamięta o potrzebie mycia rąk; poprawia odzież, aby wyglądać schludnie; utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta kredki, zabawki itp.; jest zdecydowane w wyborze zabaw i zabawek, samodzielnie planuje treść wykonywanych rysunków i innych prac plastycznych; jest samodzielne w wykonywaniu poleceń nauczyciela; pamięta i nie trzeba mu przypominać o zasadach zachowania się, o rozkładzie zajęć w przedszkolu;
2) zauważone trudności : brak
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: brak
4) wskazówki dla rodziców : brak
II. Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia
i zainteresowania:

1) opis : Dużo i chętnie rysuje. Lubi śpiewać ma dobry słuch. Bardzo chętnie słucha czytanych bajek i opowiadań. Jest dzieckiem pogodnym i lubianym przez rówieśników.
2) podjęte lub potrzebne działania służące ich rozwijaniu : zachęcano do rozwijania zainteresowań w czasie dowolnych zajęć i zabaw.
3) wskazówki dla rodziców: stwarzanie okazji do rozwoju wskazanych zainteresowań.

III. Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku:

Dobrze skupia uwagę, spokojne na zajęciach i zainteresowane nimi. Chętnie pomaga w różnych czynnościach w przedszkolu.

11.04.2014r........................................ ........................................
(data i podpis nauczyciela) (pieczęć i podpis dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.