X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29361

Wspólne redagowanie zdań dotyczących tematyki rzeźbiarzy ludowych z wykorzystaniem wierszy: "Drewniane rzeźby" i "Świątek”. Scenariusz zajęć z edukacji polonistycznej

Temat zajęcia: Wspólne redagowanie zdań dotyczących tematyki rzeźbiarzy ludowych z wykorzystaniem wierszy: „Drewniane rzeźby” i „Świątek”.

Czas trwania zajęcia: piesza wycieczka: 45 min
zajęcia w klasie: 2 x 45 min

Cel ogólny:
- zapoznanie dzieci w tekstami bogatymi literacko
- zapoznanie dzieci z zawodem rzeźbiarza
- doskonalenie umiejętności korzystania ze słownika
- redagowanie i zapisywanie zdań na określony temat

Cele operacyjne:
- potrafi korzystać ze słownika
- umie w skupieniu słuchać tekstu czytanego przez nauczyciela
- potrafi ułożyć dłuższą wypowiedź na dany temat
- umie wypowiadać się pełnymi zdaniami na określony temat
- potrafi płynnie czytać tekst, stosując się do odpowiedniej intonacji i znaków przestankowych
- uruchamia swoją twórczą wyobraźnię
- wie, czym zajmuje się rzeźbiarz
- umie redagować zdania na dany temat
- umie zapisywać zdania z pamięci
- stosuje w zdaniach wyrazy z rz niewymiennym
- potrafi wyszukać wyrazy z rz

Metody pracy:
- aktywizujące: „burza mózgów”
- słowne: informacje, rozmowy, odpowiadanie na pytania
- poznawcze

Formy pracy:
- grupowa
- indywidualna

Środki dydaktyczne:
Słownik j. polskiego, karty pracy, zeszyty, długopisy, ksero wierszy dla każdego dziecka, długopisy, ołówki, kredki


Przebieg zajęcia:

1. Piesza wycieczka do miejscowej pracowni rzeźbiarskiej. Poznanie specyfiki pracy rzeźbiarza. Słuchanie wypowiedzi rzeźbiarza. Oglądanie rzeźb wyrzeźbionych w drewnie. Powrót do szkoły.
2. Wprowadzenie do tematu zajęć. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat odbytej wycieczki. Dzieci opowiadają na pytania nauczyciela: Gdzie były? Czego się dowiedziały? Co widziały? Co robił Pan w pracowni rzeźbiarskiej? Jak się nazywa taki Pan? Co rzeźbił? Z czego rzeźbił? Czym rzeźbił? Itd.
3. Praca ze słownikiem języka polskiego w celu wyjaśnienia nieznanych pojęć. Chętne dziecko odnajduje w słowniku wyrazy „rzeźbiarz” i „rzeźba” i czyta ich znaczenie. Przepisanie ich znaczenia do zeszytów.

4. Zapoznanie z tekstem. Nauczyciel mówi: „Teraz przeczytam Wam dwa wiersze, słuchajcie uważnie, a potem powiecie mi o czy one były.” Nauczyciel wzorowo czyta wiersze: „Drewniane rzeźby” i „Świątek”, dzieci uważnie słuchają.

„Drewniane rzeźby” „Świątek”
W drzewie lipowym, Świątek wpisany w krajobraz gór,
gdzieś w środku pnia na pograniczu ziemi i chmur,
mieszkają dziadki lipowe dwa. z wiązanką kwiatów, ziół.
Lipowe dziadki, Surowe rysy, zmęczona twarz,
lipowe babki, łagodne oczy patrzą na las,
lipowe świątki, co zboczem zbiega w dół.
lipowe chatki. Stoi już tutaj od wielu lat.
Nie ima się go płynący czas.
Są także w drzewie Chronią go krzewów wieńce.
smoki, rycerze... Twarda to ręka dłuto trzymała
Może zobaczyć i twarde rysy tej twarzy dała,
ten, kto nie wierzy! i dała swoje serce.
W pracowni zręczna Małgorzata Bajorek
ręka rzeźbiarza
lipowe drewno
w bajkę przetwarza.
Danuta Gellnerowa

5. Analiza wierszy. Nauczyciel zadaje pytania dotyczące obu wierszy: O czym są te wiersze? Co się dzieje w wierszu „Drewniane rzeźby”? Co oznacza ostanie zdanie w wierszu?
O czym mowa w wierszu „Świątek”? Co rzeźbiarz dał swojej rzeźbie?
Czy te wiersze są podobne? A w czym są podobne? Jak się czułeś słuchając tego wiersza? Co sądzisz o tych wierszach?

6. Czytanie na głos wierszy przez chętne dzieci, reszta śledzi. Zwrócenie uwagi na właściwą intonację i znaki przestankowe.

7. Ćwiczenia z wykorzystaniem tekstu.
● Burza mózgów. Nauczyciel zadaje pytanie: Co Ci się kojarzy ze słowem rzeźba? Dzieci wymieniają różne wyrazy i zapisują je na tablicy. Dzieci używają rożnych form wyrazu „rzeźba”. Następnie wykorzystując wyrazy z tablicy wspólnie układają zdania i zapisują je w zeszytach.
● Dzieci układają inne zdania dotyczące tematyki rzeźbiarskiej i zapisują je w swoich zeszytach.
● Dzieci wyszukują i podkreślają z wierszy wyrazy z rz. Następnie czytają podkreślone wyrazy i zapisują na podzielonej tablicy, po jednej stronie wyrazy z rz wymiennym, a z drugiej strony tablicy wyrazy z rz niewymiennym. Mówią w co się wymieniają wyrazy z rz wymiennym. Tabelę przepisują do zeszytów i kolorują lub dorysowują różne elementy, tak aby tabela była widoczna w zeszycie.

8. Podsumowanie zajęć. Nauczyciel pyta się dzieci: Czego nowego nauczyły się na dzisiejszych zajęciach? Czy podobała im się wycieczka? Czy podoba im się zawód rzeźbiarza? Kto w przyszłości chciały zostać rzeźbiarzem?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.