X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29324
Dział: Gimnazjum

Oprawa liturgiczna podczas udzielania sakramentu bierzmowania

MODLITWA POWSZECHNA
1. Módlmy się za Kościół Święty - wspólnotę wierzących w Boga , aby jego członkowie zawsze dawali świadectwo wiary i świętego życia.
Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, za księży biskupów, a szczególnie obecnego wśród nas Biskupa Andrzeja, za kapłanów tutaj obecnych, aby w ich życiu i pracy duszpasterskiej towarzyszyła obecność Ducha Świętego.
Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za bierzmowanych, którzy zostali umocnieni darami Ducha Świętego, aby ugruntowani w wierze i miłości swoim życiem świadczyli o Bogu.
Ciebie prosimy...

4. Módlmy się za rodziców i świadków młodzieży bierzmowanej, aby słowem i przykładem pociągali młodych do naśladowania Chrystusa.
Ciebie prosimy...

5. Módlmy się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, aby wielu młodych ludzi znalazło radość w służbie Bożej.
Ciebie prosimy...

6. Módlmy się za nas wszystkich zgromadzonych na tej uroczystości, abyśmy byli żywym Kościołem Chrystusa a Duch Święty niech odnowił w nas łaskę bierzmowania.
Ciebie prosimy...


NAJDOSTOJNIEJSZY KSIĘŻE BISKUPIE....

Dziękujemy Ci, że w tej świątyni stałeś się szafarzem Bożych Tajemnic,
Że przez Twą posługę na nas spełniła się zapowiedź Chrystusa:
... ale gdy Duch Święty zstąpi na was otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami.
Z tego powodu serca nasze przepełnione są radością. Jako wyznawcy, apostołowie i rycerze Chrystusa pragniemy szczególnie pamiętać: o codziennej modlitwie, o uczestniczeniu we Mszy świętej w niedziele i święta, o częstym przystępowaniu do sakramentów świętych, o odważnym świadczeniu w naszym środowisku, że Jezus jest Panem naszego życia. Postaramy się kształtować nasze sumienia w świetle Bożego Prawa.

Pragniemy również na ręce Jego Ekscelencji złożyć podziękowanie naszemu Księdzu Proboszczowi, za trud jaki włożył by nas przygotować do tego sakramentu.

Składamy serdeczne podziękowanie naszym rodzicom i wychowawcom za miłość, cierpliwość i ciągłą troskę o nas.
Dziękujemy również wspólnocie parafialnej, naszym świadkom za duchowe wsparcie i modlitwy w naszej intencji.
Bóg zapłać!

PROŚBA RODZICÓW O UDZIELENIE SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Czcigodny Księże Biskupie, Chrystus wybrał Ciebie do pełnienia szczególnej misji w Kościele: strzeżenia depozytu wiary i jej przekazywania.
Twoja Księże Biskupie, obecność w naszym kościele, jeszcze wyraźniej wskazuje i przypomina nam prawdę, że na fundamencie Apostołów, których Ty jesteś następcą, zbudowana jest nasza wiara.
Serdecznie witamy Cię Ekscelencjo w imieniu zgromadzonych tu kandydatów do sakramentu bierzmowania, ich rodziców, świadków, wychowawców i kapłanów.
Jako rodzice zebranej tutaj młodzieży parafii Książki, prosimy Cię Księże Biskupie o udzielenie Sakramentu Bierzmowania naszym dzieciom.
Przed laty w czasie chrztu świętego naszych dzieci przyjęliśmy na siebie obowiązek wychowania ich w wierze. Wspierani przez kapłanów i nauczycieli, dokładaliśmy starań, aby jak najlepiej przygotować ich na przyjęcie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.
Dziś radujemy się tą uroczystością wraz z wszystkimi tu zgromadzonymi i obiecujemy, że będziemy pomagali wzrastać w wierze, aby stawali się dojrzałymi chrześcijanami.

DARY OFIARNE:
ZAPALONA ŚWIECA
Przynosimy przed Twój ołtarz, Panie, zapaloną świecę – znak światła i miłości. Ogień przypomina nam, że powołaniem chrześcijańskim jest kochać, bo tylko miłość daje wzrost, buduje i tworzy. Niech nas prowadzi światło wiary i czynnej miłości, abyśmy nie zawiedli Chrystusa, Kościoła i człowieka.
CHLEB
Przynosimy przed Twój ołtarz, Panie chleb, symbol praw człowieka. Istnieje głód nie tylko chleba; istnieje bezdomność wśród swoich i anonimowość w tłumie. Daj nam wrażliwość na potrzeby konkretnego człowieka, tego brata, którego ramię styka się z naszym na co dzień.
WINO
Przynosimy przed Twój ołtarz, Panie wino. Chrystus jest Winnym Krzewem, a my latoroślami. Przyjaźń zobowiązuje, domaga się wierności. Udziel nam tego daru, byśmy z entuzjazmem naszego życia ukazywali piękno i godność każdego powołania.
HOSTIE
Przynosimy przed Twój ołtarz, Panie, hostie które w czasie Mszy Świętej, staną się pokarmem dla duszy na drodze do Ciebie Boże.
KWIATY
Przynosimy przed Twój ołtarz, Panie kwiaty – symbol piękna i wdzięczności. Przynosimy je na ofiarę, bo są zaprzeczeniem zbytniego zatroskania o sprawy doczesne. Ukazują wspaniałomyślność, jaką obdarzasz świat. Spraw Panie, byśmy zawsze pamiętali, że Twoja jest ziemia i wszystko co ją napełnia.

KSIĘGA LITURGICZNA – MSZAŁ
Składamy mszał jako dar dla kościoła. Pragniemy, aby służył on wiernym dla lepszego przeżywania zjednoczenia z Bogiem podczas Eucharystii.

OFIARA PIENIĘŻNY
Jest darem naszym i naszych rodziców na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. Dopomóż nam Jezu, abyśmy zawsze czuli się odpowiedzialni za Twój Kościół na ziemi i chętnie wspierali go modlitwą i ofiarą.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.