X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 29233

Gry i zabawy matematyczne - obliczenia pieniężne

Konspekt zajęć z edukacji matematycznej w kl. III

Temat zajęć: Gry i zabawy matematyczne - obliczenia pieniężne.

Kl.3
Czas trwania: 45 minut
Cel ogólny: Uczeń potrafi dokonywać obliczeń pieniężnych podczas sytuacji zabawowej związanej z kupowaniem.
Cele szczegółowe zajęć:
Uczeń wie i zapamięta:
- nominały pieniędzy obowiązujących w Polsce
- zna i pisze liczby w zakresie 1000
Uczeń rozumie i potrafi:
- rozróżnia banknoty od monet
- sprawnie wykonuje obliczenia w zakresie 1000
- układa i rozwiązuje zadania tekstowe na kupowanie
Postawy
Cele wychowawcze
Uczeń:
- wie, jak właściwie zachować się w sklepie
- zgodnie uczestniczy w zabawie.
Metody:
Praca z tekstem, pokaz, ćwiczenia, działania praktyczne, zabawa w sklep.
Formy pracy:
Zespołowa i indywidualna jednolita
Środki dydaktyczne:
Kartoniki z działaniami, modele monet i banknotów, karty pracy, ilustracje artykułów z cenami, ilustracje kubków i dzbanków z cenami, karty z działaniami i wynikami, piłka lub kostka piankowa, listki – wizytówki, zakładki do książek – nagroda za aktywność

Przebieg zajęć:

I Wprowadzenie
1.Powitanie dzieci, rozdanie kartoników w kształcie listków w celu wpisania przez dzieci swoich imion.
2. Przyczepienie na tablicy kartoniki na których znajdują się działania matematyczne - dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000. Poinformowanie uczniów, że w kopercie jest instrukcja co należy dalej wykonać. Poproszenie o odczytanie jej wybranego ucznia, który odczytuje ją głośno i wyraźnie.
Drogie dzieci!
Potraficie już liczyć do 1000. Spróbujcie rozwiązać więc działania matematyczne. Ułóżcie wyniki obliczeń rosnąco (od najmniejszego do największego). Następnie odwróćcie kartoniki na druga stronę i odczytajcie hasło.
Życzę Wam powodzenia!

Po odczytaniu instrukcji chętne dzieci zgłaszają się i podchodzą do tablicy, aby rozwiązać zadanie i zapisać wynik. Po wykonaniu zadania dzieci układają wyniki rosnąco (od najmniejszego do największego). Chętne dziecko podchodzi do tablicy i odwraca kartki na drugą stronę.
Dzieci odczytują hasło: O – bli – cze – nia pie – nię – żne (obliczenia pieniężne).

O 53 + 16 = 69
BLI 60 + 105 = 165
CZE 28 + 140 = 168
NIA 455 + 103 = 558
PIE 386 + 210 = 596
NIĘ 634 + 250 = 884
ŻNE 905 + 90 = 995

3. Podanie tematu lekcji, dziś będziemy rozwiązywać różne zadania związane z robieniem zakupów, a do tego potrzebne są obliczenia pieniężne. Za zakupy trzeba płacić pieniędzmi. Przypomnijmy, jakimi pieniędzmi posługujemy się w Polsce?
4. Przypomnienie nominałów polskich banknotów i monet.
Nauczyciel prosi dzieci, aby przypomniały jakie monety mamy w Polsce?
Dzieci udzielają odpowiedzi i przyczepiają na tablicy monety.
1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, 1zl, 2zl, 5zl
Następnie jakie mamy banknoty w Polsce?
10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł
Dzieci udzielają odpowiedzi i przyczepiają na tablicy banknoty.
II Rozwinięcie
1. Zabawa w sklep
Przyczepienie na tablicy ilustracji przedstawiających artykuły w sklepie z zabawkami. Następnie chętne dziecko przeczyta treść zadanie.
Ola ma 100 zł, Ala ma 500 zł, a Krzyś ma 300 zł. Co może każdy z nich kupić w sklepie?
Dzieci nie muszą wydawać wszystkich pieniędzy, ponieważ sprzedawca wyda im resztę. Powinny zachowywać się tak, jak w prawdziwym sklepie, stosując formy grzecznościowe.

- Przy tablicy stoi dziecko – sprzedawca, podchodzą wyznaczone dzieci, które grają Olę, Alę Krzysia i robią zakupy.
- Sprzedawca zapisuje działania ilustrujące koszt zakupów, a kupujący sprawdza poprawność obliczeń, np. 120 + 80 + 60 + 40 = 300
Artykuły i ich ceny:
- robot - 200 zł
- piłka nożna - 50 zł
- deskorolka - 100 zł
- rower – 500 zł
- klocki lego CITY - 80 zł
- gra planszowa Chińczyk - 40 zł
- paletki - 20 zł
- samochód sterowany - 300 zł
- piłka do koszykówki – 40 zł
- rolki – 200 zł
- gra planszowa kalambury - 80 zł
- książka „Encyklopedia dla dzieci” – 60 zł
- książka „Sto bajek” – 50 zł
- maskotka – 20 zł
- lalka – 60 zł
- klocki lego FRIENDS – 120 zł

Po tej krótkiej zabawie wszyscy wykonują obliczenia na swoich kartach pracy
Dzieci na kartach pracy wpisują swoje propozycje zakupów dla Oli, Ali i Krzysia, np.

Ola 100 zł Ala 500zł Krzyś 300zł
artykuł cena

koszt zakupu
reszta artykuł cena

koszt zakupu
reszta artykuł cena

koszt zakupu
reszta

Wskazane dzieci odczytują swoje obliczenia, analiza pod względem poprawności.

2.Rozwiązywanie zadania tekstowego, rozbudowa zadania
Układanie treści zadania do przedstawionych sylwet przedmiotów.
a) umieszczenie na tablicy 3 kubków. Na każdym z nich znajduje się cena 11 zł.
Układanie treści zadania: wskazane dziecko układa treść zadania, np.
Mama kupiła 3 kubki po 11 zł.
Ile zapłaciła?
Rozwiązanie: - dziecko zapisuje na tablicy rozwiązanie
Odp: - ustne udzielenie odpowiedzi
b) utrudnienie działania – dołożenie dwóch dzbanków po 23 zł.
Układanie treści zadania do rozbudowanego obrazka, np.
Mama kupiła 3 kubki po 11 zł i 2 dzbanki po 23 zł.
Ile zapłaciła za wszystko?
Rozwiązanie: 3 x 11 zł + 2 x 23 zł = 33 zł + 46 zł = 79 zł ( zapisanie na tablicy).
Odp: - ustne udzielenie odpowiedzi
c) dołożenie do ilustracji banknotu 100 zł – chętne dziecko układa zadanie – jeśli dzieci będą miały problem, wtedy podajemy dodatkowe dane: Mama miała na zakupy 100 zł, które należy uwzględnić przy układaniu zadania trzeciego, które brzmi, np.
Mama kupiła 3 kubki po 11 zł i 2 dzbanki po 23 zł. Dała do kasy banknot 100zł.
Ile otrzymała reszty?
Rozwiązanie: 100 zł – ( 3 x 11 zł + 2 x 23 zł ) = 100 zł – 79 zł = 21 zł lub
100 zł – 70 zł = 30 zł – 9 zł = 21 zł
Odp:
Zapisanie na kartach pracy obliczenia i odpowiedzi do zadania c)
Zad.
Mama kupiła 3 kubki po 11 zł i 2 dzbanki po 23 zł. Dała do kasy banknot 100zł.
Ile otrzymała reszty?

Rozwiązanie

Odpowiedź


3. Zabawa dydaktyczna: Szukamy par - działania arytmetyczne. Uwaga! Na sygnał nauczyciela – 2 klaśnięcia – wszyscy uczniowie przerywają swoje czynności i skupiają uwagę na nauczycielu, w klasie panuje cisza. Zabawa dla całej klasy. Przygotowanie na dużych kartkach formatu A4 równości w taki sposób, że na górze kartki znajduje się działanie (np. 20 + 5), a na dole kartki - wynik (np. 25). Tak przygotowane kartki rozcinamy na pół i rozdajemy dzieciom po jednej karcie. W czasie zabawy dzieci trzymają swoje kartki przed sobą na piersi i przemieszczają się po sali. Zadaniem dzieci jest odszukać swoją parę, aby ułożyć równość. Na koniec zabawy możemy poprosić dzieci, aby:
• pary ustawiły się w szeregu rosnącym w zależności od wyniku
• pary o tym samym wyniku zebrały się w jedną grupę
• liczby parzyste, nieparzyste
• liczby większe od 40 ale mniejsze od 55
• liczby, które w rzędzie dziesiątek mają cyfrę 6
• liczby, które w rzędzie jedności mają cyfrę 4

III Zakończenie
1. Nauczyciel podaje piłkę, kostkę piankową i kolejne zadania do obliczenia. Zadaniem dzieci jest wykonywać obliczenia w pamięci.
Np. Dziesięć razy dwa // teraz minus 5 // teraz plus dziesięć // teraz podzielić przez pięć. Jaki jest wynik?
Dzieci będą liczyć kolejno 10 x 2 = 20, 20 - 5 = 15, 15 + 10 = 25, 25 : 5 = 5
2. Podsumowanie zajęć – ewaluacja
W co się dzisiaj bawiliśmy? (sklep)
Jakie są nominały polskich pieniędzy?
Jak należy zachować się w sklepie?
Na dzisiejszej lekcji wszystkie dzieci bardzo dobrze pracowały i wszystkim należy się nagroda.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.