X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 29232
Przesłano:

Spotkanie z liczbą 18

Konspekt zajęć z edukacji matematycznej w kl. I B

Temat zajęć: Spotkanie z liczbą 18.
Kl.I
Czas trwania: 45 minut
Cel ogólny: Uczeń zapoznaje się z liczbą 18, jej zapisem cyfrowym, pojęciem w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
Cele szczegółowe zajęć:
Uczeń:
- zna liczbę 18 w różnych aspektach
- wie, jak zapisać liczbę 18
- dostrzega w otoczeniu i tworzy zbiory 18 elementowe
- przelicza w zakresie od 1 - 18 i od 18 – 1
- dodaje i odejmuje liczby w zakresie do 18
- potrafi wskazać na zegarze liczbę 18
- utrwala pojęcia banknoty i monety
- czyta ze zrozumieniem teksy zadań i rozwiązuje zadania tekstowe- obliczenia pieniężne w zakresie 18
- doskonali pojęcia: liczby parzyste i nieparzyste
Metody:
Słowna, działania praktyczne, oglądowa, aktywizujące, praca z tekstem, pokaz, ,
Formy pracy:
Indywidualna, grupowa zróżnicowana, zespołowa i indywidualna jednolita
Środki dydaktyczne:
Kartoniki z działaniami, modele monet i banknotów, karty pracy, ilustracje artykułów - kwiatów z cenami, kostka piankowa, nagroda za aktywność – odznaka, patyczki, miara krawiecka, kwiatki, lizaki z cyframi

Przebieg zajęć:

I Wprowadzenie
1. Powitanie dzieci i obecnych gości na lekcji
2. Zapoznanie dzieci z celami dzisiejszej lekcji. Podanie tematu lekcji i.
Na dzisiejszych zajęciach poznacie liczbę 18 i nauczycie się ją pisać. Będę zwracała również uwagę na to czy potraficie się ładnie wypowiadać, przestrzegać zasad panujących na lekcji. Będziemy dodawać i odejmować w zakresie poznanej liczby 18 oraz rozłożymy tą liczbę na dziesiątki i jedności.
3. Przed Wami są patyczki, oddzielcie 10 patyczków i zwiążcie je gumką recepturką.
Przypominam, że 10 elementów tworzy 1 dziesiątkę.
Pomyślcie ile macie przed sobą dziesiątek w ręku.
A teraz dołóżcie do tej 1 pełnej 10 jeszcze 7 patyczków. Ile macie patyczków razem?
Każde dziecka dołóżcie 1 patyczek i ile jest – 18.
4. Zapisanie i przyczepienie na tablicy liczby 18. Przypominamy że po jednej stronie mamy dziesiątki ( ile? Proszę przyjść podkreślić na tablicy liczbę 18. Kto wskaże mi liczbę jedności.
5. Pytanie do dzieci: Jakę liczbę poznaliśmy ostatnio?
Każde dziecko w kółku na dywanie siedzi po turecku. Każdy z nas jest liczbą 10 czyli 1 dziesiątką. Jestem liczbą 10 i rzucam kostką. Wyrzuciłam 6 oczek. Jaką jestem teraz liczbą? Pytanie dla koleżanki
6. Wczoraj rozmawialiśmy o wiosennych kwiatach. W koszyku przed wami są kwiatki. Proszę jedną osobę, aby wyjęła 10 białych, a inna osoba 8 kwiatków różowych. Czy rozpoznajecie te kwiatki. Jak się nazywają? Czyli mamy 10 stokrotek białych i 8 stokrotek różowych. W jaki sposób dowiemy się ile mamy wszystkich kwiatków. Jaką czynność należałoby wykonać dosunąć: dosunąć do siebie? Czy odsunąć od siebie. Czyli co robimy jakim symbolem matematycznym zapiszemy tą czynność.
Proszę kolejna osoba przeliczy wszystkie stokrotki. Odliczajcie kolejno: jeden, dwa...................do 18. A druga od 18 do jednego. Rozdamy teraz kwiatki wszystkim dzieciom.
Ile kwiatków mają dzieci? – Czy więcej jest dzieci, czy kwiatków? O ile?
– Czy mniej jest dzieci, czy kwiatków? O ile?
Podajcie dziecku kwiatek. – Czy więcej jest dzieci czy kwiatków?
Popatrzcie czy wszyscy na tej sali mają kwiatki?
Ile zostało nam jeszcze kwiatków? Czy mniej jest kwiatków czy osób na sali
Kładziemy kwiatki na dywanie i proszę tak jak macie numer w dzienniku będziemy podnosić kwiatki. Podnieś piaty kwiat, który kwiat jest pomiędzy 14 a 16.
Teraz siadamy po turecku i piszemy liczbę 18 ręką na dywanie. Kładziemy się zamykamy oczy i piszemy w powietrzu liczbę 18.
7. Poproszenie abyście teraz wyciągnęli karteczki i wylosujemy swoją grupę. Każda grupa otrzyma zadanie na karcie pracy, której celem jest pomiar miarką krawiecką. Musicie dodać do siebie zmierzone paski i wykonać działania do zadań. Po zakończeniu każda grupa przedstawia swój wynik za pomocą lizaka. Kiedy powiem, że przedstawiamy wyniki z pierwszego pomiaru podnosimy do góry swój wynik.
Każda dwucyfrowa liczba składa się z dziesiątek i jedności.
8. Kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji na ilustracji. – Ile jest kropek? – Która jest godzina? – Ile jest pieniędzy? – Jaką długość ma linia?
9. Chcąc coś kupić musimy, zrobić zakupy potrzebne są obliczenia pieniężne. Za zakupy trzeba płacić pieniędzmi. Przypomnijmy, jakimi pieniędzmi posługujemy się w Polsce? Banknoty i monety.
Przypomnienie nominałów polskich banknotów i monet.
Nauczyciel prosi dzieci, aby przypomniały jakie monety mamy w Polsce?
Dzieci udzielają odpowiedzi i przyczepiają na tablicy monety.
1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, 1zl, 2zl, 5zl
banknoty
10 zł, 20 zł, 50 zł,

10. Zadanie z tekstem
Przyczepienie na tablicy ilustracji przedstawiających rysunki kwiatów. Następnie chętne dziecko przeczyta treść zadanie.

Żonkile kosztują 2 złote, tulipany 3 złote, a lilie 5 złotych.
Ile kosztuje bukiet z 2 lilii, 2 tulipanów i 1 żonkila?
Wykonują obliczenia samodzielnie następnie sprawdzamy.
Dla Zuzi (dostosowanie do wymagań)
Zadanie
Mama kupiła żonkile za 10 złotych i tulipany za 8 złotych.
Ile zapłaciła za wszystkie kwiaty?
Zadajemy pytania: Co wiemy z treści zadania?

11. Wskazane dzieci odczytują swoje obliczenia, analiza pod względem poprawności.
Ile zapłaciła?
Rozwiązanie: - dziecko zapisuje na tablicy rozwiązanie
Odp: - ustne udzielenie odpowiedzi
12. Zabawa dydaktyczna:
Uwaga! Na sygnał nauczyciela – 2 klaśnięcia – wszyscy uczniowie przerywają swoje czynności i skupiają uwagę na nauczycielu, w klasie panuje cisza. Zabawa dla całej klasy. Przygotowanie na kartkach liczb nieparzyste i parzyste.
Tak przygotowane kartki rozdajemy dzieciom po jednej . W czasie zabawy dzieci trzymają swoje kartki przed sobą na piersi i przemieszczają się po sali. Zadaniem dzieci jest odszukać swoje liczby parzyste i nieparzyste.
13. Podsumowanie zajęć – ewaluacja
W klasie leża różne liczby. Poszukajcie tej którą dziś poznaliście.
Jakie są nominały i monety polskich pieniędzy?
Co jest przed 18 - jaka liczba?
Kto jeszcze nie zapamiętał jak piszemy liczbę 18?
Kto z was jeszcze nie umie rozpoznawać liczby 18
Na dzisiejszej lekcji wszystkie dzieci bardzo dobrze pracowały i wszystkim należy się nagroda.
Opracowała Beata Siergiej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.