X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 29187
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Plan pracy zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego w gimnazjum

PLAN PRACY
ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO -WYRÓWNAWCZYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO

Cel główny:

Wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości, motywowanie ucznia do samodzielnej pracy, kształcenie szeregu umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki.

Treści nauczania:
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji:
- ćwiczenie w opowiadaniu treści utworów fabularnych,
- odpowiadanie na pytania dotyczące treści utworu,
- układanie planu wydarzeń,
- wskazywanie elementów świata przedstawionego w utworze,
- ćwiczenia w rozpoznawanie cech takich gatunków literackich, jak: bajka, ballada, satyra, fraszka, hymn,
- wskazywanie podstawowych środków stylistycznych (przenośni, porównania, apostrofy, personifikacji, itp.),
- redagowanie tekstów zgodnie z zasadami, np. opowiadanie, opis, charakterystyka, sprawozdanie, rozprawka, podanie, życiorys i CV, list motywacyjny, dedykacja),
- ćwiczenia stylistyczne,
- ćwiczenia związane z odbieraniem komunikatów pisanych i mówionych oraz nadawanych drogą audiowizualną,
- wyszukiwanie potrzebnych informacji, porządkowanie ich, cytowanie odpowiednich fragmentów tekstu, odróżnianie opinii od faktów, rozpoznawanie intencji nadawcy, określanie emocjonalnego zabarwienia wypowiedzi,
- ćwiczenia w rozpoznawaniu i rozróżnianiu gatunków publicystycznych prasowych, radiowych i telewizyjnych,
- wyszukiwanie informacji w przypisie.
2. Utrwalenie wiadomości z zakresu nauki o języku:
- budowa zdania; określenie i nazywanie części zdania, rozbiór logiczny,
- rodzaje wypowiedzeń złożonych: współrzędne i podrzędne; ich budowa i analiza,
- ćwiczenie we wskazywaniu i nazywaniu części mowy,
- ćwiczenia ortograficzne,
- utrwalanie wiadomości z zakresu słowotwórstwa.
Opracowała: Renata Janik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.