X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 29185
Przesłano:

Czy jesteśmy tolerancyjni? Debata samorządów szkolnych

Debata SAMORZĄDÓW SZKOLNYCH

CZY JESTEŚMY TOLERANCYJNI?

Opracowała:
mgr Małgorzata Chmielowiec

Niniejsza praca jest scenariuszem debaty szkół podstawowych „Czy jesteśmy tolerancyjni?”. Debata odbyła się 21 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 8 w Dąbrowie Górniczej.
Oprócz scenariusza debaty praca zawiera wszystkie załączniki, które zostały wykorzystane podczas zajęć. Praca zawiera:
1. Scenariusz debaty
2. Załączniki do debaty
3. Wzór zaproszenia, karty zgłoszenia i informacji o debacie
4. Wzór podziękowania

Opracowała:
mgr Małgorzata Chmielowiec

SCENARIUSZ DEBATY

DEBATA SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH NA TEMAT TOLERANCJI

Cele zajęć:
Uczniowie znają pojęcia:
- Tolerancja
- Tolerowanie
- Akceptacja
- Równość
- Odmienność
- Szacunek
- Poszanowanie
Uczniowie potrafią:
- Wskazać różnicę między tolerancją a tolerowaniem czegoś w drugim człowieku
- Wykazać gotowość do akceptowania odmienności innych ludzi
Uczniowie rozumieją:
- Że każdy człowiek, bez względu na rasę, wyznanie, przekonania oraz ograniczenia fizyczne i umysłowe, zasługuje na szacunek i akceptację

Metody pracy:
Pogadanka, burza mózgów, praca indywidualna, praca w grupach, drama – wchodzenie w rolę

Środki dydaktyczne:
Fotografie przedstawiające różne osoby (wyraźnie różniące się pod względem ras, kultur i wyznania, z widoczną niepełnosprawnością), karteczki, duże arkusze szarego papieru, kredki, mazaki, karteczki z określonymi „innościami”, arkusze z symbolicznymi postaciami, kolorowe paski papieru

Przebieg zajęć:
1. Wprowadzenie.
a. Ćwiczenie wprowadzające. Każdy z uczestników spotkania kończy zdanie „Dobrze się czuję, gdy...”
b. Praca w grupach. Osoba prowadząca prosi uczestników spotkania, aby każda z grup przygotowała się do rozmowy na temat : „Co chcieliby zrobić (gdyby mieli na to wpływ), aby wszyscy ludzie czuli się ważni i potrzebni”. Grupy zapisują swoje przemyślenia na arkuszach szarego papieru. Pod kierunkiem prowadzących grupy przedstawiają wyniki swojej pracy.
2. Każda z grup (po chwili naradzania) przedstawia swoją definicje słowa „tolerancja”. Po przedstawieniu wyników burzy mózgów osoby prowadzące odczytują przygotowana wcześniej definicję tolerancji .
3. Praca w grupach – „bezludna wyspa”. Każda z grup otrzymuje Fotografie przedstawiające różne osoby (wyraźnie różniące się pod względem ras, kultur i wyznania, z widoczną niepełnosprawnością). Zadaniem uczestników spotkania jest wybranie osób, które zabrałyby ze sobą na bezludna wyspę. Po zakończeniu wyniki zapisywane są na tablicy.
a. Dyskusja na temat dlaczego dzieci wybrały właśnie te osoby oraz dlaczego niektóre z osób w ogóle nie zostały wybrane.
4. Ćwiczenie „czy inny to znaczy gorszy?” Każda z grup losuje jedną z kartek z określoną „innością”. Cała grupa wchodzi w rolę tej osoby. Poszczególne grupy starają się odpowiedzieć na pytania
a. Dlaczego inni ludzie nas nie akceptują?
b. Co czujesz jako osoba.....

PRZERWA, POCZĘSTUNEK

5. Grupy otrzymują arkusze z namalowanymi symbolicznymi postaciami( np. człowiek na wózku inwalidzkim, Afroamerykanin, Eskimos itp.). Każda z grup zapisuje jak najwięcej cech i zachowań osoby tolerancyjnej. Liderzy grup przedstawiają wyniki pracy.
a. Po ćwiczeniu dyskusja na temat „Czy łatwo jest być człowiekiem tolerancyjnym?”
6. Prowadzący odczytują z foliogramów definicję słów „tolerancja” i „ tolerowanie”.
a. Dyskusja na temat czym różni się tolerancja od tolerowania
b. Jakich zachowań z całą pewnością nie powinniśmy tolerować?
c. Czy tolerancja jest potrzebna w naszym świecie?
7. Praca indywidualna. Każdy z uczestników spotkania kończy zdania
a. Jestem tolerancyjny, dla....
b. Nie toleruję.....
8. Zakończenie debaty, rozdanie dyplomów i pamiątek.

Debata „Czy jesteśmy tolerancyjni?”

1. Organizator:
Szkoła Podstawowa Nr 8 w Dąbrowie Górniczej, ul.Krasińskiego 34
2. Termin:
21 kwietnia 2008, godzina 950
Przewidziany czas trwania spotkania – 3 godziny
3. Uczestnicy:
Rady Samorządów Uczniowskich – reprezentanci szkół podstawowych
4. Temat:
„Czy jesteśmy tolerancyjni?” – zajęcia warsztatowe
Cel: Uczniowie znają, rozumieją i stosują postawy tolerancji wobec innych ludzi.
5. Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia w terminie do 4 kwietnia br. na adres szkoły.

Karta zgłoszenia

Zgłaszamy udział uczniów w debacie na temat „Czy jesteśmy tolerancyjni?” w Szkole Podstawowej Nr 8 w Dąbrowie Górniczej w dniu 21 kwietnia 2008 roku o godzinie 950.

Prosimy o zgłoszenie maksymalnie trzech przedstawicieli Rady Samorządu Uczniowskiego.


Szkoła Podstawowa Imiona i nazwiska uczniów – przedstawicieli Rady Samorządu Uczniowskiego Imię i nazwisko opiekuna

Dąbrowa Górnicza 17.03.2008

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr...
W Dąbrowie Górniczej
ul. ........................................

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Adama Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej wraz z opiekunem samorządu i pedagogiem szkolnym zaprasza uczniów do udziału w debacie na temat „Czy jesteśmy tolerancyjni?”. Debata uczniów - przedstawicieli Rady Samorządu Uczniowskiego odbędzie się 21 kwietnia 2008 roku.
Udział prosimy potwierdzić przesyłając kartę zgłoszenia do dnia 4 kwietnia br. do Szkoły Podstawowej Nr 8 w Dąbrowie Górniczej.

„O tyle świat będzie lepszy, o ile nauczymy się,
że los ludzi jest wspólny,
że jednocześnie jesteśmy różni i tacy sami“.
L. Kołakowski „Wymazać nienawiść“

DLA PRZEDSTAWICIELI
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR .....
ZA UDZIAŁ W
DEBACIE SAMORZĄDÓW SZKOLNYCH
NA TEMAT:
„CZY JESTEŚMY TOLERANCYJNI?”
ORGANIZOWANEJ PRZEZ
SZKOŁĘ PODSTWOWĄ NR 8
IM ADAMA MICKIEWICZA
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

ORGANIZATORZY

14 KWIECIEŃ 2008

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.