X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 29139
Przesłano:

Działania na rzecz poprawy efektów kształcenia w zakresie czytania i pisania

DZIAŁANIA NAUCZYCIELA W ZAKRESIE CZYTANIA
- systematyczne sprawdzanie techniki czytania, rozumienia czytanego tekstu,
- wyszukiwanie odpowiednich fragmentów,
- wyszukiwanie informacji w słownikach, encyklopediach, Internecie,
- praca z tekstem literackim (odczytywanie znaczeń dosłownych i przenośnych, wskazywanie i nazywanie środków poetyckich),
- wymaganie od uczniów argumentowania swoich opinii, ocen, wnioskowania na podstawie informacji zawartych w tekście,
- wyszukiwanie dialogów w tekście.

DZIAŁANIA NAUCZYCIELA W ZAKRESIE PISANIA
- doskonalenie umiejętności pisania różnych wypowiedzi(zad. w ćwiczeniach, w podręczniku, np. w "Potrafię napisać!Ćwiczenia językowe dla uczniów IV-VI szkoły podstawowej" - P.J.Pardo i inne),
- bogacenie słownictwa służącego formułowaniu argumentów (zad. w ćwiczeniach, w podręczniku, np.w "Kształcenie językowe. Poradnik metodyczny".E.Polański, K.Orłowa i inne),
- utrwalanie zasad pisowni (ćwiczenia ortograficzne i interpunkcyjne, np. "100 dyktand, testów i zabaw. Szkoła podstawowa, klasy IV-VI", "200 dyktand z powtórką zasad ortografii i interpunkcji", "Wesołe dyktanda. Zbiór dyktand i ćwiczeń ortograficznych dla klasy IV, V, VI" i inne).

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
- uświadomienie rodzicom konieczności uczestniczenia w zajęciach dodatkowych dzieci, które uzyskały niskie wyniki sprawdzianu kompetencji,
- dokładne, systematyczne przekazywanie informacji o trudnościach wychowanków w nauce podczas spotkań indywidualnych (zwrócenie uwagi na wagę systematycznego, samodzielnego odrabiania zadań domowych i sprawdzania przez rodzica, który podpisuje wykonane polecenie).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.