X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29174
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Choć literek jeszcze nie znamy to książeczki uwielbiamy - scenariusz zajęć

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła."
Wisława Szymborska


CEL GŁÓWNE:
-Wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród dzieci i ich rodziców.
-Rozbudzanie zainteresowania książką, czytelnictwem.
-Wprowadzanie dzieci w świat literatury.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
-Zapoznanie przedszkolaków z bogactwem literatury dziecięcej.
-Kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie nawyku dbania o książki i ich szanowania.
-Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem.
-Rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie , rozbudzanie ciekawości świata.
-Rozbudzanie wyobraźni i aktywności twórczej.
-Ćwiczenie koncentracji.
-Wzbogacanie słownictwa.
-Uświadomienie, że czytelnictwo może być ciekawą formą spędzania wolnego czasu (zapobieganie uzależnieniu od gier elektronicznych, telewizora, internetu komputera).
-Wspólne przeżywanie z bohaterami książek emocjonujących przygód.
-Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
-Budowanie i pogłębianie więzi między rodzicem i dzieckiem.
-Przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
-Nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny, twórczy.
-Zachęcanie rodziców do czynnego udziału w przedszkolnych „spotkaniach z książeczką”.

METODY, FORMY I ŚRODKI REALIZACJI PROGRAMU
-Praca z tekstem literackim - głośne czytanie, inscenizowanie tekstu przez nauczyciela i zaproszonych gości.
-Posługiwanie się ilustracjami, pacynkami, kukiełkami itp.,
-Tworzenie kącika książki.
-Interpretacja tekstów - recytacja, małe formy teatralne, piosenka.
-Spotkania z bibliotekarką, wyjścia do biblioteki.
-Praca z książką jako źródłem literatury i wiedzy o świecie.
-Przybliżanie dzieciom sylwetek polskich pisarzy, poetów.
-Stosowanie różnorodnych technik plastycznych w celu ilustrowania poznanych tekstów.
-Wykorzystanie poznanych tekstów literackich podczas organizowania imprez przedszkolnych.

-Włączanie rodziców do czynnego udziału w życiu placówki.

Formy pracy:
-praca z całą grupą,
-praca zespołowa,
-praca indywidualna,

Pomoce dydaktyczne: książki różnego rodzaju (encyklopedie, informatory, słowniki, popularno – naukowe), poradniki metodyczne, zbiory bajek, wierszy, opowiadań, płyty CD z nagraniem bajek czytanych przez sławne osoby, materiały plastyczne, kukiełki, pacynki, nagrania muzyczne itp.

ZADANIA:

1.Zorganizowanie kącika książki.
2.Oglądanie książek, rozmowy na temat ilustracji.
3.Słuchanie wierszy, opowiadań, bajek czytanych przez nauczyciela i zaproszonych gości.
4.Rozmowy, odpowiadanie na pytania dotyczące treści utworów, ocenianie postępowania bohaterów, wyciąganie prostych wniosków przyczynowo skutkowych.
5.Nauka fragmentów wierszy, recytowanie indywidualne i zespołowe.
6.Tworzenie własnych stron książeczek (przez chętne dzieci).
7.Zorganizowanie spotkania z panią bibliotekarką.
8.Zorganizowanie wyjścia do biblioteki szkolnej i gminnej.
9.Zapoznanie z zasadami właściwego obchodzenia się z książką- „O co może poprosić Twoja książka?”.
10.Słuchanie utworów literatury dziecięcej z nagrań czytanych przez np. aktorów.
11.Organizowanie mini konkursów, czytanie zagadek, quiz, - (sprawdzanie znajomości literatury dziecięcej).
12.Zapoznanie z autorami książek dla dzieci (imię, nazwisko; krótki życiorys; ciekawostki na temat danej osoby;).
13.Organizowanie zabaw z pacynkami, kukiełkami itp. odgrywając krótkie scenki.
14.Wspólne układanie bajek- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.
15.Zapoznanie rodziców z korzyściami płynącymi z częstego kontaktu dziecka
z literaturą.
16.Wzbogacanie wiedzy o świecie.
17.Słuchanie bajek opowiadanych przez dzieci.
18.Wyrażanie gestem i ruchem treści literatury. Zabawy przy piosenkach o tematyce bajkowej.
19.Inscenizowanie utworów. Zabawy dramowe i w mini teatr.
20.Wykonywanie prac plastycznych zainspirowanych literaturą.
21.Zastosowanie bajki terapeutycznej, jako metody na wyciszenie, relaksacje, odreagowanie napięcia.
22.Wyrabianie szacunku do książki, by mogła długo służyć:
-naprawianie książek; -wykonanie zakładek;
23.Zapoznanie z różnymi rodzajami książek (w bibliotece) np. dla dzieci, dla dorosłych, encyklopedie, poradniki, do słuchania itp.
24.Wykorzystywanie fragmentów utworów literatury dziecięcej do ćwiczeń ortofonicznych.
25.Zorganizowanie spotkania z rodzicami pod hasłem „Dlaczego warto czytać dzieciom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.