X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28964
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan pracy Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli

PLAN PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

L p.
Zaplanowane zadania.
Forma realizacji.
Osoba odpowiedzialna.
Termin.

1. Planowanie pracy.

Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola.

Koncepcja pracy przedszkola - modyfikowanie jej wg potrzeb.

Rada Pedagogiczna

Sierpień 2014 r. W ciągu roku wg potrzeb.

2. Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań nauczycieli w zakresie doskonalenia.

Rozmowy, dyskusje, ankieta.

Zebranie informacji.

Dyrektor, Lider WDN.

Wrzesień. W ciągu roku w miarę zaistniałych potrzeb.

3. Opracowanie i zapoznanie nauczycieli z planem i harmonogramem prac WDN na rok szkolny 2014/2015.

Plan pracy WDN.

Lider WDN.

Wrzesień.

4. Prowadzenie kącika WDN w pokoju nauczycielskim mającego na celu informowanie nauczycieli na bieżąco o ofertach doskonalenia organizowanych przez różne ośrodki kształcenia nauczycieli.

Dokumentowanie pracy WDN.

Nawiązanie współpracy z ośrodkami szkoleniowymi.

Lider WDN.

Cały rok szkolny.

5. Ustalenie tematyki szkoleń Rad Pedagogicznych.

Określenie tematów szkoleń.

Organizacja szkoleń na terenie przedszkola.

Przygotowanie referatów.

Rada Pedagogiczna.

Wrzesień. W ciągu roku w miarę zaistniałych potrzeb.

6. Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie warsztatu pracy przez nauczycieli.

Udział w kursach, warsztatach metodycznych, studiach podyplomowych.

Uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego.

Podnoszenie kompetencji psychopedagogicznych.

Samokształcenie.

Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

Rada Pedagogiczna.

Cały rok szkolny.

7. Edukacja multimedialna, korzystanie z najnowszych TIK, edukacja na odległość i e-edukacja.

Zapewnienie nauczycielom dostępu do Internetu w przedszkolu.

Wzbogacanie zasobów multimedialnych,e-learning,wymiana doświadczeń w tym zakresie, dzielenie się zdobytą wiedzą.

Dyrektor. Nauczyciele.

Cały rok szkolny.

8. Szkoleniowe Rady Pedagogiczne

„Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss”.

„Inteligencja wieloraka - osiem inteligencji wg H. Gardnera w pracy pedagogicznej z dzieckiem”.

Dyrektor. Lider WDN. Nauczyciele.

Październik 2014 r. Listopad 2014 r.

9. Pomoc nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie przez doświadczonych pedagogów.

Przydział opiekunów staży.

Zajęcia otwarte i koleżeńskie.

Wymiana doświadczeń.

Dyrektor, opiekunowie stażu, pozostali nauczyciele.

W ciągu całego roku szkolnego.

10. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wg nowego rozporządzenia.

Omówienie nowych przepisów prawa oświatowego.

Systematyczne kontakty z psychologiem w przedszkolu.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Lider WDN.

W ciągu roku wg potrzeb.

11. Zabezpieczenie pełnej realizacji obowiązku szkolnego.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej.

Kontrola obowiązku szkolnego.

Systematyczna kontrola i analiza frekwencji.

Dyrektor. Wszyscy nauczyciele.

Cały rok szkolny.

12. Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej w fachową literaturę dla nauczycieli do pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz w programy komputerowe.

Zakup literatury fachowej, prasy metodycznej oraz programów komputerowych.

Dyrektor. Nauczyciele.

Cały rok szkolny.

13. Uaktualnienie dokumentów przedszkolnych.

Statut, programy wychowawcze i profilaktyczne.

Teczka dokumentów przedszkolnych.

Dyrektor. Rada Pedagogiczna.

Wrzesień. W ciągu roku wg potrzeb.

14. Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej.

Sporządzenie raportu z ewaluacji.

Zespół ewaluacyjny.

Zgodnie z planem ewaluacji.

15. Wzmacnianie wzajemnej relacji w Radzie Pedagogicznej.

Szkolenia i spotkania okolicznościowe.

Dyrektor. Rada Pedagogiczna.

Cały rok szkolny.

16. Przyjęcie Programów Wychowania Przedszkolnego.

Analiza, rozmowy i dyskusje.

Ocena przyjętych do realizacji w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego oraz programów autorskich pod kątem zgodności z podstawą programową oraz z procedurą wdrażania programów przyjętych w przedszkolu.

Zespół nauczycieli

Maj-Czerwiec 2015 r.

Opracowała: Bożena Kowalska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.