X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28963
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan współpracy z rodzicami

Grupa IV 5-latki
Rok szkolny 2014/2015

Lp. Formy współpracy i problematyka. Termin

1. Zebranie ogólne z rodzicami - organizacyjne - z udziałem p. Dyrektor i z nauczycielkami.

- Prezentacja grupy i zagadnień związanych z integracją.
- Przedstawienie organizacji pracy.
- Omówienie zasad bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu.
- Deklaracje, zgody i upoważnienia.
- Określenie zasad i form współpracy.
- Zapoznanie rodziców z „Podstawą programową” i wybranym programem dydaktyczno-wychowawczym.
- „Charakterystyka rozwoju dziecka 5-letniego” - omówienie zagadnienia przez nauczycielkę, pedagogizacja rodziców.
- Przyjmowanie zgłoszeń rodziców dotyczących indywidualnych preferencji dziecka.
- Wybór trójki grupowej.
- Wnioski do dalszej pracy, propozycje i uwagi rodziców.
- Rozdanie biuletynu informacyjnego przygotowanego przez nauczycielkę.
Termin: Wrzesień

2. Kontakty indywidualne nauczycielek z rodzicami podczas przyprowadzania i odbierania dzieci.

- Bieżące rozmowy dotyczące dziecka oraz wynikające z codziennej pracy przedszkola i grupy.
- Poznawanie sytuacji rodzinnych, przybliżenie charakterystycznych zachowań i upodobań dzieci.
- Prowadzenie wywiadów i rozmów w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
- Dzielenie się osiągnięciami i niepowodzeniami dziecka.
- Rozwiązywanie zaistniałych problemów wychowawczych i dydaktycznych.
Termin: Cały rok

3. Konsultacje indywidualne nauczycielek z rodzicami w umówionym terminie.
Termin: Cały rok wg potrzeb

4. Konsultacje indywidualne ze specjalistami.
Termin: Cały rok wg potrzeb

5. Zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte.

- Obserwacja własnego dziecka na tle grupy - jak pracuje, jak się zachowuje, jak się wypowiada.
Termin: Cały rok wg potrzeb

6. Udostępnianie literatury pedagogicznej i dziecięcej.

- Dzielenie się z rodzicami ciekawymi artykułami dotyczącymi rozwoju dziecka zamieszczanymi w pismach i książkach pedagogicznych.
- Kserowanie ciekawych artykułów, ćwiczeń i zadań dla dzieci itp.
Termin: Cały rok wg potrzeb

7. Prowadzenie „Kącika dla rodziców”.

- Aktualizowanie tematyki zadań wychowawczo-dydaktycznych na kolejne miesiące.
- Bieżące ogłoszenia i informacje.
- Pedagogizacja rodziców.
- Wystawki prac dzieci.
Termin: Cały rok

8. Zapraszanie rodziców do współpracy.

Angażowanie do udziału w życiu grupy oraz do wykonywania różnych prac społecznych na rzecz grupy i przedszkola.
- Przygotowanie strojów i pomoc w przygotowaniu uroczystości i spektakli dziecięcych.
- Przygotowanie poczęstunku podczas uroczystości.
- Zachęcanie rodziców do udziału w konkursach rodzinnych.
- Pozyskiwanie sponsorów na wzbogacanie sali.
- Udział w akcjach charytatywnych.
Termin: Cały rok

9.„Zabawy z mama i tatą w przedszkolu”.

Spotkanie integracyjne dla dzieci i rodziców.
Zabawy dla dzieci i rodziców oparte na elementach Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz pedagogiki zabawy.
Termin: Listopad

10. Zebranie grupowe z rodzicami w grupie IV.

- Przekazanie informacji na temat grupy.
- Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej.
- Omówienie form współpracy przedszkola z instytucjami oraz możliwości pomocy dziecku i rodzinie.
- Wnioski do dalszej pracy, propozycje i uwagi rodziców.
- Rozmowy indywidualne.
- Propozycje indywidualne kierowane do rodziców dotyczące możliwości skorzystania z konsultacji specjalistów w przedszkolu i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Termin: Listopad

11. W kontaktach indywidualnych zapoznanie rodziców z wynikami diagnozy przedszkolnej dziecka.

Omówienie pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla potrzebujących dzieci.
Termin: Listopad

12. „Jasełka w przedszkolu”.

Uroczystość dla rodziców i dzieci.
Termin: Grudzień

13. „Dzień Babci i Dziadka”.

Uroczystość w przedszkolu z udziałem dziadków i rodziców.
Współudział w zorganizowaniu uroczystości, przygotowanie poczęstunku.
Termin: Styczeń

14. Zebranie grupowe z rodzicami z udziałem psychologa i z nauczycielkami z grupy IV.

- Podsumowanie realizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w I półroczu.
- Prelekcja psychologa na temat dojrzałości szkolnej dziecka, pedagogizacja rodziców.
Termin: Marzec

15. W kontaktach indywidualnych zapoznanie rodziców z wynikami diagnozy przedszkolnej dziecka.

Przekazanie rodzicom „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole”.

- Propozycje indywidualne kierowane do rodziców dotyczące możliwości skorzystania z konsultacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
- Omówienie pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla potrzebujących dzieci.
Termin: Kwiecień

16. Dzień Matki.

Uroczystość z okazji Dnia Matki z udziałem rodziców.
Termin: Maj

17. Festyn Rodzinny.

Gry i zabawy dla całej rodziny.
Pomoc w zorganizowaniu.
Udział w festynie.
Termin: Maj

18. Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego.

Występ artystyczny dzieci.
Podziękowanie rodzicom za współpracę.
Termin: Czerwiec

Opracowała: Bożena Kowalska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.