X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28954
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na maj dla 3,4 latków

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE I

MAJ 2015

Opracowała:
Monika Fronia

PODST.PROGRAMOWA

CELE OGÓLNE

CELE OPERACYJNE

SYTUACJE EDUKACYJNE
MONITORING REALIZACJI
3.3
3.4
8.1
8.2
15.3
15.4
- Dostarczanie podstawowych wiadomości na temat Polski.
- Recytuje wiersz Barwy ojczyste.
- Wskazuje flagę Polski wśród innych flag.
- Wskazuje na ilustracji i nazywa symbole narodowe.
- Śpiewa zwrotkę hymnu państwowego z zachowaniem postawy zasadniczej.
- Wykonuje układ taneczny do melodii ludowej Trojak.
- Wypowiada się pełnymi zdaniami na temat wyglądu ulicy, na której mieszka.
- Wypowiedzi dzieci na podstawie własnych doświadczeń „Na mojej ulicy”.
- Spacer po okolicy przedszkola – oglądanie budynków; wskazywanie swoich domów przez dzieci.
- Praca plastyczna - „Mój dom”
- Zabawy przy piosence „Polska, biało-czerwoni”.
- Zapoznanie z symbolami narodowymi w oparciu o film pt: „Polak mały”.
- Zabawa taneczna przy melodii ludowej „Trojak”.
- Nauka jednej zwrotki hymnu państwowego.
- Rozmowa na podstawie treści wiersza Cz. Janczarskiego „Co to jest Polska?”.
- Praca plastyczna „Moja ojczyzna”.
- Zabawa dydaktyczna. „Znajdź takie same” Odszukiwanie jednakowych flag; wskazywanie flagi Polski.
- Nauka wiersza na pamięć Barwy ojczyste.
1.2
5.3
5.4
6.5
10.1
- Kształtowanie umiejętności pokonywania przeszkód z elementami wspinania i przełażenia.
- Przesuwa się po ławeczce w siadzie okrocznym.
- W trakcie zabaw i ćwiczeń wspina się na krzesełka i ławeczki.
- Przełazi przez tunele materiałowe i pod rozwieszonym sznurem.
- Wszystkie ćwiczenia wykonuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
- Zestaw ćwiczeń porannych wg K.Wlaźnik
- Zestaw ćw. gimnastycznych wg.K.Wlaźnik
- Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym i sali.
- Spacery po najbliższej okolicy.
3.1
3.3
9.2
9.3
10.1
- Zapoznanie z zawodem rzeźbiarza i malarza i ich rolą w życiu społecznym.
- Wymienia i wskazuje na obrazku materiały i narzędzia używane przez rzeźbiarza.
- Opowiada o różnicy między artystą malarzem i malarzem pokojowym.
- Nazywa i wskazuje różne przedmioty w podstawowych kolorach i wybranych kolorach pochodnych.
- Maluje obrazek „Kwiaty” farbami plakatowymi wykorzystując pełną gamę barw i opowiada o nim.
- Omówienie pracy rzeźbiarza na podstawie ilustracji. Zapoznanie z atrybutami jego pracy.
- Rozmowa na temat wiersza H. Ożogowskiej Dzbanuszek Dorotki.
- Oglądanie różnych łódzkich pomników, rzeźb na ilustracji. Omawianie materiału z jakiego są wykonane.
- Lepienie z plasteliny "Mój dzbanuszek".
- ,,Malarze i malarze” – poznanie zawodu artysty malarza i malarza pokojowego w oparciu o ilustracje.
- Rozróżnianie i nazywanie podstawowych kolorów i wybranych kolorów pochodnych "Paleta mistrza".
- Malowanie farbami plakatowymi pracy „Kwiaty w wazonie” z wykorzystaniem wszystkich poznanych barw. Opowiadanie o swojej pracy.
1.5
3.1
3.3
6.1
10.3
- Zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi wykorzystywanymi w gospodarstwie domowym. - Rozpoznaje po odgłosie z płyty CD wybrane urządzenia elektryczne.

- Wyjaśnia dlaczego dzieci nie mogą same, bez wiedzy dorosłych korzystać z urządzeń elektrycznych.

- Rozwiązuje zagadki słowno-obrazkowe na temat urządzeń elektrycznych.

- Rozmowa na podstawie fragmentów wiersza Odkurzacz A. Frączek „Wielki sprzątanie”. Nazywanie sprzętów służących do sprzątania; rozumienie zakazu samodzielnego włączania i wyłączania sprzętów do sieci elektrycznej.
- Zabawa oddechowa. „Odkurzacze-popychacze”.
- Zabawa dydaktyczna. „Szczotki, szczoteczki” Klasyfikowanie według podanych cech.
- Ćwiczenie słuchowe -rozpoznawanie sprzętów za pomocą odgłosów.
- Rozwiązywanie zagadek słowno-obrazkowych na temat urządzeń elektrycznych.
3.3
3.4
7.1
8.1
9.2
15.1
- Kształtowanie poczucia przywiązania, szacunku i miłości do najbliższych członków rodziny. - Opowiada o swoich rodzicach oraz rysuje ich portrety.
- Wykonuje bukiet z gotowych elementów z okazji Dnia Matki.
- Swoimi słowami wyjaśnia pojęcia: rodzice, dzieci, rodzeństwo.
- Aktywnie przygotowuje się do spotkania rodzinnego z okazji Dnia Matki i Ojca.
- Zabawa słownikowa „Kim jest moja mama?”
- Praca plastyczna „Moja mama” -dorysowywanie szczegółów do rysunku kobiecej sylwetki.
- Praca z wierszem B. Formy Mój tato.
- Zabawa słownikowa. „Kim jest mój tata?”
- Praca plastyczna „Mój tata” -dorysowywanie szczegółów do rysunku męskiej sylwetki.
- Osłuchanie z piosenką Pomogę mamusi.
- Ćwiczenie programu artystycznego na piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Ojca.
- Wykonanie bukietu kwiatów z gotowych elementów dla mamy.
- Nauka na pamięć wiersza B. Formy Mój tato.
- Zabawa dydaktyczna „Gry i zabawy z tatą” ; rysowanie prostej gry-ściganki; przeliczanie w zakresie 4.
1.5
3.3
4.3
6.1
6.3
6.5
- Poznanie numerów alarmowych i sytuacji, w których trzeba ich użyć.
- W oparciu o ilustracje wypowiada się na temat wykorzystania telefonów alarmowych w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

- Wymienia numery alarmowe i przyporządkowuje je do obrazków przedstawiających odpowiednie służby ratunkowe.

- Przedstawia się i podaje swój adres zamieszkania oraz trakcie zajęć próbuje wezwać służby ratunkowe przez telefon.

- Bierze udział w wycieczce do Jednostki Straży Pożarnej.
- Rozmowa przy ilustracjach przedstawiających różne sytuacje zagrożenia zdrowia lub życia(pożar, porażenie prądem, zasłabnięcie, powódź)
- Zapoznanie z numerami telefonów alarmowych poszczególnych służb. Omówienie sposobu wzywania pomocy.
- Zabawa dramowa „Wzywanie pomocy przez telefon”.
- Wycieczka do Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 7.
- Karta pracy „Numery alarmowe”

KONTAKTY ZE ŚRODOWISKIEM:
1. Rozmowy indywidualne z rodzicami w miarę potrzeb.
2. Wycieczka do ŁDK na przedstawienie pt.”Zew natury”.
3. Udział w II Rodzinnej Imprezie Sportowej „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.