X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28949
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Z komputerem za pan brat - scenariusz zajęć

Scenariusz zajęcia przeprowadzonego
w grupie dzieci 5 i 6 letnich
Temat: Z komputerem za pan brat.
Podstawa programowa:
1.1 Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują
1.2 Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej(stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych)
3.3 Uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach
Umiejętność kluczowa – finalna: Umie samodzielnie posługiwać się komputerem i tablicą interaktywną w podstawowym zakresie, odpowiednim do swojego wieku.
Cel ogólny:
• Poszerzenie i utrwalenie umiejętności w zakresie obsługi komputera.
Cele operacyjne:
• Odczytuje hasło z wykreślanki sylabowej.
• W oparciu o wiersz Stanisława Karaszewskiego „Mój kolega komputer” wypowiada się na temat roli komputera w życiu człowieka.
• Wskazuje na tablicy interaktywnej elementy składowe komputera i łączy je z odpowiednimi napisami.
• Rozwiązuje krzyżówkę z hasłami dotyczącymi zagadnień komputerowych wykorzystując tablicę interaktywną.
• Dokonuje oceny zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
Metody:
• Czynne: zadań do wykonania
• Słowne: metoda żywego słowa, rozmowa
• Oglądowe: obrazki, ilustracje, krzyżówka, karty pracy
Formy:
• Indywidualna
• Zbiorowa
Środki dydaktyczne: emblematy (monitor, myszka, płyta CD), wiersz Stanisława Karaszewskiego „Mój kolega komputer”, pliki word do wykorzystania z tablicą interaktywną


Przebieg zajęcia:
1. Zabawa integracyjna „Witam wszystkie dzieci, które...”.
2. Wprowadzenie do tematu zajęcia poprzez wspólne rozwiązanie zadania – wykreślanka sylabowa. Wykreśl powtarzającą się sylabę SA i odczytaj hasło. Praca z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.

SAPOZSANASAJESAMYSA
SAKOMSAPUSATERSA
3. Zapoznanie z wierszem Stanisława Karaszewskiego „Mój kolega komputer”.

Mam komputer super nowy
Z monitorem kolorowym,
Klawiaturą ,stacją dysków
I malutką, zwinną myszką!
Mój komputer, mój komputer,
On jest super, super, super!
On najlepszym jest kolegą,
nie potrzeba mi innego!
Och! Ach! Och! Ach!
To najlepszy kumpel w grach!
Nagle, rety! Co się dzieje?!
W komputerze coś szaleje,
Wirus groźny niesłychanie
Pożarł program, połknął pamięć!
Wirus popsuł mi komputer,
Już komputer nie jest super!
Ale za to mam dobrego,
Mam kolegę prawdziwego!
Och! Ach! Och! Ach!
To najlepszy kumpel w grach.

4. Rozmowa na temat wiersza.
- Kim dla chłopca był komputer i jak wyglądał?
- Co zrobił groźny wirus?
- Czy komputer może zastąpić prawdziwego kolegę?
- Do czego ludzie wykorzystują komputer?
- Z jakich elementów składa się komputer?
5. Dobierz podpisy do obrazków – praca z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.
(monitor, myszka, jednostka centralna, klawiatura, drukarka, płyta CD)
6. Zabawa ruchowa „Komputer” na podstawie „Sałatki owocowej”.
7. Rozwiązywanie krzyżówki z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.
1.Dzięki niej możesz pisać na komputerze.(klawiatura)
2. Wychodzi z niego dźwięk podczas pracy na komputerze.(głośnik)
3. Może być polna lub komputerowa. (myszka)
4. Program, w którym można rysować.(paint)
5. Zmieniasz w niej toner, tusz.(drukarka)
6. Mały, płaski komputer, mniejszy od laptopa.(tablet)
7. Potwierdzający klawisz na klawiaturze.(enter)
8. Na nim widzisz to, co robisz na komputerze.(monitor)

8. Na rysunku klawiatury pokoloruj: spację na niebiesko, enter na żółto - indywidualne karty pracy.
9. Ewaluacja zajęcia przez dzieci na tablicy interaktywnej.
10. Podziękowanie dzieciom za aktywny udział w zajęciu i udekorowanie dzieci odznaka „Mały informatyk”.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.