X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28885
Przesłano:

Pani Dezynfekcjo - tekst o zdrowym trybie życia w gwarze z okolic Jarocina

Pani Dezynfekcjo, czyli płe zdrowotnymu

Wuja Mietas , to za każdy Roz wyrzyko Wiela to łyn za włede płacić musi. Nie żeby jaki nyrol zez niegu buł, rychtyg mo dziod racjum! Dyć to co wyczynio ciotka Heluta tłe się w sum raz na jakisiś śpital kwalifikuje! Durch amby dostało babsko namolne!No godum wum Łyna ciyngiym cłeś przepiyro! Te lumpy tłe się ledwo kupy trzymajum!Że jum te pazury nie błelum łed tegu myrdanio!
Tłe jeszczy nic! Łekna to łyna glancuje ze śtyry razy wew tydzień!Jeszczy wuja gazyty nie przeczyto już mu sprzed pyska głabnie i dali do łekna wyświycić na zicher!
Płedłogi to tak się u nich świycum, żę wuja se kłaki uskrumio wedle płedłegi, lustra mu nie trzeba! Godum wum istne laołeratorium!
No i weź tero rachlej się do takij wew głeści! Ciotka niby kielce szczyży, wew pazury cie głabnie, do bebzuna przydusi i się staluje gupkowato, że niby tako zadowolono z wizyty, a zaruchno gały płed giyry wywolo wiela tych bakteriów żeś nawyk na tum jej galantnum płedłege!łejca to tak to jej wyćwiyrzanie drzoźni , że na nastympne imiyniny łebiycoł ,że sie hejbnie i takum mate dezynfekcyjnym lajśnie, jak wew chlywach bałory na świńskum grype majum! Niech pukwa zmiyrzgło kole uliczki se lump ćpi, tłe na zicher się uskrumi!
Wedle bachanio to tyż babsko durch szplina mo! Jak my roz kiedyś ochachulyli żeby swojum bździune Hyniusia na wakacje du nos dała to co po chwile do matki dryndała.- A Heniuś już co podziochroł, a smake mo, a żeby za wiela nie wpucnuł, bo gu zaś bebzum bydzie ciupać!-A ino szpekejcie czy pazury opłechtoł i kielce uszorował, no i czy lumpy czyste łeblyk?
Godum wum,matka to już durch zmiru ni miała! Bez cołki dziyń suchawe w pazurach trzymała!
A Heniuś, godum wum, do cna na matke nie podany! Labije takum mioł jak jaki kejter zez łańcucha spuszczuny!Ladaco takie, ciyngiym wynorany jak proszczok, wew jedny pojapany jaczce i łechrympanych porach, bez cołki tydzień po wsi luntrowoł! Giyrska to takie uwolane mioł, że lecieć ze szlaufym po podwórku mynde guniuł!
Matka fefry miała, że ciotka jazgać bydzie, jak się pokapuje, wiync tyż chciała lycki ukrócić rojbrowi flejowatymu! Durch bejt buła płe tym tygodniu! Wiync jak gzub nieusłuchany zaczun bryzgolić ,że rychtyg se pocumprowoł u nos i tak mu przypasowało, że za rok tyż się przywlecze, matka małe cłe się girami nie nakryła!
Heluta to bachanie to rychtyg miała wew młedzie łed het, het! Jeszczy za kozoka, żym słyszoł jak cołko famuła na nium galantynie jazgała „Pani Dezynfekcjo”! Ale tero to się rychtyg wujowi nawyczyniało! Ciotka do KGW się zapisała! Lecieć to zaruchno wujowi Mietasowi godoł, że z tegu nic akuratnygu nie bydzie, ino jakie nieszczyńście, na zicher! No i wykrakał dziod jedyn! Dugo my nie czekali, przyrachloł się Mietas z mety do szafunierki goli, po policach prucio i bryzgoli do matki, że mo gu łed śmierci głodowy ratować, bo Heluta durch rapla dostała i pasie gu ino płe zdrowotnymu! Jak tak dali pudzie, to kłyniec na niegu przydyrdo rug cug!
Cołko famuła kalafy rozdziawiuła,ślypia na dziada wywolumy, łe cłe się akuratnie rozchłedzi?
Skatajumy wuja dure na ryczce uczapluł i japie papum, że jak luńta kiszki abo inkszygu chabasu mu wew pazury nie wetknymy, papy nie rozewrze i już!
Matka klejtuśnica jedna pierdów ciekawo rug cug kiołbache ze skrytki przytośtałai dali klapioki nastowiać! Wuja kałdun se napkoł, z łejcym po kielunku drasnuł i blubro: Bez te agitatorki łed zdrowotnygu żarcio to mi rychtyg bebzun do krzyża przysknie! Heluta ciyngiym płe jakisiś łedczytach się włyczy, a co ij tam nawtykajum do tegu gupiygu łba, szaruchno na nos wew chałupie ibuje!
Tej, jak roz kiedyś wrachlała się zez rupłetym , jak nie ćpi się do lodówki jak nie zacznie chabasym świgać! Cołkiygu kabana do Azora wywlekła! Na szafunierce tak gdzie kasty zez farynom i słelum stoły nagryzdała karteluszek „ Bioło śmierć”, dźwiki zakluczyła i tero ino jałewizne źrymy! Godum wum, Łyna durch z deklym mo!
Łe jery, nie dali jak w czwortek siadumy do śniadanio , takum smake na leberke żym mioł, a ta talyrz jakisiś dryzdy pod pysk podtyko! Slipia wywolum: łewsiunka!No ty cheba ciyrpisz hekso jedna!- dre pape na nium.-Jo mum łewsianum plewum kałdun napkać, przecież babusia tym kurczoki pasie! Tej a Łyna Kielce szczyży i bryzgoli, że tłe du mojygu zdrowio!
Lebiod nic lepij nie Wyglendo! Żodyge takum głetuje, ani gnota nie wećpi, łeka tam jednygu nie szpekniesz!Zielunki nawtyko, jakum łepynziałum marchewke i czeko na łeklaski!
Zez ty makoliji to żym nawet sum zaczun wew głerkach prucia! Nasamażułym se roz kiedyś ślepych joj na kolacjom,, jak ta mynda na tłe ich zebranie się porachlała. Jeszczy sznytki wew pazury głabnuńć żym nie zdunżył, już istno buła nazot!Rundelek zez pazurów mi wyczasła i do gadów wyćpióła! Godum wum, rapla dostanymy zez tym kołowrotym!
Rychtyg cołko famuła wuja pożałowała! Jak nic Heluta dziada na cmyntorz wywlecze, jak tak dali gu zdrowo paś bydzie! Kłyniec kłyńców lecieć pysk rozwar: Mietas, ty gamuła nie bydź!Czebno płe wsi pierdy porozwłóczyć, że rychłe we KGW nowo prelekcjo bydzie! Tym razym niech się nazywo : „Bez kałdun do rozpadu famuły!” Nojlepij żebyś to ty Mietas wygłesiuł! Ło! Dury nie czapl, ino im wyryp prowde, prosto wew ślipia!
Autor: Anna Cieślak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.