X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 28865
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Ordynacja wyborcza do Samorządu Uczniowskiego

I 1. Wybory do SU są powszechne, równe, tajne, bezpośrednie.
2. Prawo wyborcze przysługuje każdemu uczniowi gimnazjum.

II 1. Kandydować może każdy uczeń niesprawiający kłopotów wychowawczych, który zgłosi swoją kandydaturę do opiekuna SU. Kandydatury opiniuje wychowawca klasy.
2. Imiona i nazwiska kandydatów ogłasza się w gablotach w każdym budynku szkoły.
3. Tydzień przed wyborami trwa kampania wyborcza. Kandydat powinien wziąć udział w kampanii wyborczej.
4. Kampania wyborcza prowadzona jest na zasadach "fair play" poprzez plakatowanie, ulotki, hasła.

III 1. Wybory do SU organizuje Szkolna Komisja Wyborcza (SKW), która czuwa nad ich przebiegiem.
2. SKW składa się z 4 uczniów wyznaczonych przez opiekuna SU i opiekun SU.
3. W skład SKW wchodzą uczniowie nie kandydujący do SU.

IV. Datę wyborów ustala opiekun SU w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.

V 1. Każdy uczeń otrzymuje jedną kartę do głosowania.
2. Głos można oddać na jednego kandydata. Nazwiska umieszczone są alfabetycznie.
3. Głosuje się przez postawienie znaku X przy nazwisku kandydata.
4. W przypadku oddania głosu na więcej niż 1 kandydata głos pozostaje nieważny.
5. W dniu głosowania nie można prowadzić kampanii wyborczej.
VI. W skład SU wejdzie 6 osób z największą liczbą głosów. Kandydaci podzielą się miedzy sobą funkcją przewodniczącego SU, zastępcy i sekretarza.
VII. 1. W przypadku niekompetencji członka SU (tj. działania na szkodę szkoły, nieprzestrzegania regulaminu szkoły) pozostali członkowie wraz z opiekunem SU mają prawo odwołać go z tej funkcji.
2. Wszystkie kwestie sporne związane z przebiegiem wyborów, a nieopisane w ordynacji wyborczej rozstrzyga Dyrektor szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.