X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2886
Przesłano:

Autorski program koła Małych Miłośników Przyrody

ZESPÓL SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W GRUDZIĄDZU

SPIS TREŚCI:

I. Wstęp........................................
II. Cele zajęć koła..............................
III. Treści nauczania...........................
IV. Metody i formy pracy.....................
V. Przewidywane osiągnięcia uczniów.....
VI. Ewaluacja...................................
VII. Rozkład zajęć..............................

I. WSTĘP

W naszej szkole (w klasach IV – VI) istnieje koło przyrodniczo – turystyczne. Poza tym nasza szkoła przyjęła profil ekologiczny. Postanowiłam przygotować dzieci młodsze do działalności w tym kole. Dlatego już klasy II i III będą mogły rozwijać swe zainteresowania przyrodnicze. Będą przygotowywać się do licznych konkursów o tematyce ekologicznej, pogłębiać swoją wiedzę poprzez zabawę, rozwiązywanie krzyżówek, czytanie czasopism przyrodniczych, oglądanie albumów, zdjęć i ilustracji oraz bezpośrednią obserwację otaczającej nas przyrody. Będą także aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciu związanym z realizacją przez szkołę programu „Zielony certyfikat”.
Zajęcia pozalekcyjne zawsze są dla dzieci ciekawą formą rozwijania zainteresowań. Często same będą wybierały tematykę zajęć. Mam nadzieję, że w ten sposób zachęcę je do aktywnego poznawania otaczającego świata, rozwinę nową pasję.
Program zajęć koła oparty jest na podstawie programowej kształcenia zintegrowanego.

II. CELE ZAJĘĆ KOŁA

1. Rozwijanie zainteresowania otaczającym nas światem.
2. Wdrażanie do szanowania i pielęgnowania przyrody.
3. Zachęcanie do udziału w licznych konkursach o tematyce ekologicznej – przygotowywanie do nich uczniów.
4. Dostrzeganie zmian w otaczającym nas środowisku.
5. Rozwijanie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych.
6. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko.
7. Zdobywanie nowych wiadomości o roślinach i zwierzętach chronionych.

III. TREŚCI NAUCZANIA

Zakres treści nauczania koła małych miłośników przyrody jest rozszerzeniem i uzupełnieniem treści nauczania kształcenia zintegrowanego.
Zależy mi, by uczniowie:
- poznali cechy charakterystyczne najbliższej okolicy oraz własnego miasta,
- potrafili pielęgnować i rozsadzać rośliny, znali czynniki warunkujące ich wzrost,
- rozpoznawali najbardziej znane rośliny ogrodowe(ozdobne oraz warzywa) w naturalnym środowisku i na ilustracji,
- rozpoznawali drzewa i krzewy owocowe po liściach, owocach, kwiatach i pokroju,
- potrafili obserwować i omówić zmiany zachodzące w przyrodzie,
- znali warunki życia zwierząt hodowanych przez ludzi,
- rozróżniali ssaki i ptaki hodowlane,
- wiedzieli, jak pomagać zwierzętom w czasie zimy,
- wiedzieli, jakie zwierzęta zasypiają na zimę,
- rozróżniali i nazywali ptaki odlatujące na zimę,
- wiedzieli, jakie prace należy wykonać w ogrodzie wiosną, jakie jesienią,
- wiedzieli, jaka jest rola owadów w przyrodzie,
- znali i rozróżniali zwierzęta i rośliny chronione,
- wiedzieli, jakie (charakterystyczne) rośliny i zwierzęta znajdują się na innych kontynentach,
- rozumieli potrzebę dbania o przyrodę,

IV. METODY I FORMY PRACY

Zajęcia koła muszą być dla dzieci bardzo atrakcyjne. Uczniowie będą nie tylko oglądać rozmaite albumy, czasopisma, ilustracje, zdjęcia czy książki.
Będą samodzielnie szukać rozmaitych treści, przynosić je na zajęcia. Zachęcę ich na pewno do korzystania z Internetu. Poza tym będziemy wychodzić w teren, by dokonywać obserwacji...Będziemy sami wykonywać kolorowe albumy, opisywać okazy przyrodnicze, a może nawet zachęcę dzieci do samodzielnego wykonywania fotografii. Uczniowie będą również aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciu związanym z „Zielonym Certyfikatem”.

V. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczniowie, którzy będą uczestniczyć w zajęciach koła systematycznie i aktywnie powinni:
- znać cechy charakterystyczne najbliższej okolicy oraz własnego miasta,
- pielęgnować i rozsadzać rośliny, znać czynniki warunkujące ich wzrost,
- rozpoznawać najbardziej znane rośliny ogrodowe(ozdobne oraz warzywa) w naturalnym środowisku i na ilustracji,
- rozpoznawać drzewa i krzewy owocowe po liściach, owocach, kwiatach i pokroju,
- obserwować i omówić zmiany zachodzące w przyrodzie,
- znać warunki życia zwierząt hodowanych przez ludzi,
- rozróżniać ssaki i ptaki hodowlane,
- wiedzieć, jak pomagać zwierzętom w czasie zimy,
- wiedzieć, jakie zwierzęta zasypiają na zimę,
- rozróżnić i nazywać ptaki odlatujące na zimę,
- wiedzieć, jakie prace należy wykonać w ogrodzie wiosną, jakie jesienią,
- wiedzieć, jaka jest rola owadów w przyrodzie,
- znać i rozróżniać zwierzęta i rośliny chronione,
- wiedzieć, jakie (charakterystyczne) rośliny i zwierzęta znajdują się na innych kontynentach,
- rozumieć potrzebę dbania o przyrodę,

VI. EWALUACJA

Na każdych zajęciach uczniowie będą wykonywać konkretne zadania. O jakości zajęć będą świadczyć efekty pracy uczniów. Będą to zatem kolorowe albumy wraz z opisem danego okazu (roślina, zwierzę), ilustracje, zdjęcia, ilość i jakość przygotowywanych przez dzieci materiałów na dany temat, wyniki konkursów, aktywność uczniów oraz liczebność członków koła.
Na zakończenie cyklu zajęć zbierane będą informacje zwrotne od uczniów w formie ankiety.

VII. ROZKŁAD ZAJĘĆ

1. Poznawanie cech charakterystycznych najbliższej okolicy (wycieczka po okolicy, uważna obserwacja, sporządzenie notatek, wykonanie rysunków i zdjęć).
2. Sadzenie drzew i krzewów w ramach przedsięwzięcia „ Zakładamy ptasie kąciki – Zielony Certyfikat”. Pielęgnowanie zasadzonych roślin.
3. Rozsadzanie kwiatów doniczkowych w klasie.
4. Poznawanie roślin chronionych (oglądanie albumów, zdjęć, czytanie informacji o omawianych roślinach).
5. Zwierzęta hodowane przez człowieka (poszerzenie wiadomości na temat zwierząt hodowlanych).
6. Cykl zajęć: „Moje ulubione zwierzę”
- zdobywanie informacji na temat danego zwierzęcia (albumy, wycinki z czasopism, zdjęcia, informacje z Internetu),
- wspólne porządkowanie zdobytego materiału, zapoznanie się z nim, omówienie,
- wykonanie albumu z ulubionymi zwierzętami
7. Zwierzęta zasypiające na zimę (zdobywanie informacji na temat zwierząt zasypiających na zimę)
8. Ptaki odlatujące do ciepłych krajów.
9. Dokarmianie ptaków w czasie zimy (zajęcia praktyczne: zebranie informacji czym ptaki odżywiają się w czasie zimy, zebranie karmy, regularne dokarmianie ptaków w pobliżu szkoły).
10. Zwierzęta zamieszkujące różne kontynenty (np. koala, miś panda, kangur, tygrys...) – cechy charakterystyczne, sposób odżywiania itp. (na zakończenie tego cyklu zajęć umieszczenie notatek i rysunków w założonym albumie ze zwierzętami).
11. Owady lubiane i nie lubiane ( cykl zajęć poświęcony owadom, ich roli w przyrodzie).
12. Poznajemy krajobrazy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.