X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28783
Dział: Gimnazjum

They’ve been bullying me - znęcanie się wśród rówieśników. Konspekt lekcji

1. TEMAT LEKCJI: They’ve been bullying me – znęcanie się wśród rówieśników;

2. DATA: Zgodnie z rozkładem materiału;

3. CELE LEKCJI:
- poznanie słownictwa związanego z problemem znęcania się wśród młodzieży szkolnej;
- poznanie i utrwalenie przymiotników i rzeczowników opisujących emocje;
- umiejętność rozwiązania prostych problemów w oparciu o czytany tekst;
- umiejętność wypowiedzenia się na temat problemu znęcania się;

4. POMOCE: Podręcznik SNAPSHOT – Pre-intermediate;

5. PRZEBIEG LEKCJI:
a) SPRAWDZENIE ZADANIA DOMOWEGO: Uczniowie prezentują swoje mini-dialogi;
b) WPROWADZENIE I ZAPIS TEMATU NA TABLICY;
c) ZAPIS I WYJAŚNIENIE NOWEGO SŁOWNICTWA:
bully / call somebody names / trip somebody up / hit somebody /
write nasty things about somebody / pick on somebody;
d) ĆWICZENIA:
- Uczniowie próbują odpowiedzieć na pytania (ocena wypowiedzi):
What do you know about bullying? / Can you think of any examples?
- Uczniowie pracują z tekstem czytanym na str.54 – znajdują znaczenia słów z ćwiczenia 1a str.55;
- Wybrani uczniowie odczytują swoje odpowiedzi (ocena pracy na lekcji);
- Uczniowie odpowiadają na pytania do przeczytanego tekstu – ćw.1b (ocena pracy na lekcji);
- Uczniowie wyszukują w tekście przymiotników odnoszących się do rzeczow-ników opisujących emocje, zapisują je w zeszycie – ćw.3 str.55 (ocena pracy na lekcji);
- Uczniowie w 4-osobowych grupach próbują przygotować odpowiedź na pyta-nie: What are the reasons why bullies pick on other people? (ocena najciekaw-szych wypowiedzi);
e) OMÓWIENIE ZADANIA DOMOWEGO:
- na ocenę dostateczną: ćw.4 str.55 – uzupełnianie luk przymiotnikami opisują-cymi emocje oraz ćw.1 i 2 z LANGUAGE BOOSTER ze str.37 – kojarzenie przymiotników opisujących emocje z ilustracjami oraz zestawienie par przy-miotnik – odpowiadający mu rzeczownik;
- na ocenę dobrą i bardzo dobrą: zapisać 4-5 pomysłów jak poradzić sobie z problemem znęcania się – ćw.6b str.55.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.