X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28766
Dział: Gimnazjum

Od morza po góry - polskie podróże z Janem Pawłem II. Scenariusz zajęć korelujących geografię z religią

Zajęcia korelujące religię z geografią.
Opracowanie: Katarzyna Pardel-nauczyciel religii, Katarzyna Sendal –nauczyciel geografii
TEMAT ZAJĘĆ: Od morza po góry – polskie podróże z Janem Pawłem II.
Cele nauczania:
Cel ogólny: Przybliżenie uczniom najatrakcyjniejszych miejsc Polski przez pryzmat Jana Pawła II.
Cele szczegółowe:
Uczniowie podczas zajęć:
- potrafią wymienić oraz pokazać na mapie Polski miejsca, które kojarzą im się z Janem Pawłem II,
- poszerzają swoją wiedzę na temat atrakcji turystycznych i kultu religijnego Polski,
- omawiają walory turystyczne wybranego regionu turystycznego,
- potrafią korzystać z różnych źródeł informacji,
- potrafią wyciągnąć wnioski z przedstawionego pokazu multimedialnego oraz przeczytanych tekstów,
- wskazują na mapie główne atrakcje turystyczne związane z tematem zajęć,
- współpracują z pozostałymi członkami grupy,
- prezentują na forum klasy wykonane zadania,
- potrafią wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Metody pracy:
a. Pogadanka
b. Pokaz multimedialny
c. „Burza mózgów”
d. Praca z tekstem
e. Film

Formy pracy:
• Indywidualna
• Zespołowa
• Zbiorowa
Środki dydaktyczne:
• Laptop, rzutnik multimedialny, mapa ścienna Polski, atlasy geograficzne, kartki, przygotowane materiały dydaktyczne.
Przebieg zajęć:
Czynności wstępne:
1. Powitanie
2. Modlitwa
3. Podanie tematu i omówienie celów zajęć
Czynności właściwe:
Wprowadzenie tematu:
- Krótki film nt. wypraw kajakowych „ Wujka”.
- Burza mózgów - uczniowie odpowiadają na pytanie: Które miejsca w Polsce kojarzą Wam się z osobą Jana Pawła II? – chętny uczeń zapisuje na tablicy skojarzenia, zaś nauczyciel krótko omawia.
- Nauczyciel geografii prosi chętnych uczniów o pokazanie i zaznaczenie tych miejsc na mapie ściennej.
Omówienie tematu:
- Uczniowie w grupach otrzymują 2 teksty dotyczące:
a). znanej atrakcji turystycznej Polski
b). fragmentu wypowiedzi Jana Pawła II
oraz kartki z zadaniami do wykonania:
1. Przeczytajcie tekst nr 1 i uzasadnijcie dlaczego opisane miejsce jest atrakcyjne pod względem turystycznym.
2. Zapoznajcie się z tekstem nr 2 i zaprezentujcie jakie niesie ze sobą przesłanie.
3. Wskażcie na mapie ściennej omawiane przez Was miejsce.
- Nauczyciel prosi przedstawicieli poszczególnych grup o przedstawienie wykonanych zadań na forum.
Podsumowanie zajęć:
- Nauczyciel przedstawia pokaz multimedialny dotyczących atrakcji turystycznych w Polsce najczęściej odwiedzanych przez Jana Pawła II.
- Zwiastun filmu „Apartament” (ew. „Fragment homilii pod Wielką Krokwią”)
- W ramach pracy domowej uczniowie otrzymują mapki konturowe Polski, na których są zaznaczone główne atrakcje turystyczne Polski oraz miejsca związane z podróżami Jana Pawła II– zadaniem uczniów jest rozpoznanie zaznaczonych obiektów.
Uczniowie chętni oglądają wchodzący na ekrany film pt: „Apartament”- przedstawiający nieznane do tej pory materiały filmowe związane z Janem Pawłem II.
- Nauczyciele oceniają aktywność uczniów podczas zajęć.
- Krótka ankieta ewaluacyjna dla uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.