X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2876
Przesłano:

Plan rozwoju zwodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

1.Sfera działalności: Tworzenie własnego warsztatu pracy

a)działania : Zapoznanie się z organizacją szkoły, zasadami jej funkcjonowania ze szkolną dokumentacją, aktami
sposób realizacji:
Zapoznanie się z :
- Kartą Nauczyciela
- Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
- Statutem Szkoły,
- pracą Rady Pedagogicznej
- regulaminem Działania Rady Szkoły
- regulaminem Komitetu Rodzicielskiego
- regulaminem Samorządu Uczniowskiego
- regulaminem Szkoły Podstawowej Zapoznanie się z :
- przepisami bhp
- procedurą awansu na stopień nauczyciela kontraktowego

b) działania: Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego
sposób realizacji:
Uczestniczenie w ramach RP i WDN

c) działania: Dokumentowanie przebiegu stażu
sposób realizacji:
- Prowadzenie arkuszy obserwacji zajęć z hospitacji u opiekuna stażu jak również u i innych nauczycieli.
- Sporządzanie konspektów z własnych lekcji.
- Zachowanie prac uczniów wykonanych na lekcji, testów, sprawdzianów i kartkówek.

d) działania: Tworzenie projektów własnych sprawdzianów
sposób realizacji:
Przygotowanie w kl. IV - VI testów sprawdzających, po każdym dziale tematycznym.

e) działania: Uczestniczenie w kursach doskonalenia zawodowego
sposób realizacji:
Zapisanie się we własnym zakresie na następujące kusy doskonalenia:
- Konferencja: Edukacja regionalna. Ziemia krakowska.
- Warsztaty: Jeszcze białe plamy historii Polski
- Katyń, Sybir, AK.
- Konferencja: Sztuka w szkole.


2.Sfera działalności: Zachęcanie uczniów do poznawania historii i kształtowanie umiejętności poszukiwania wiedzy

a) działania: Organizowanie wycieczek do muzeów krakowskich
sposób realizacji:
- Dla klas IV: Historia herbu Krakowa. Pałac Krzysztofory
- Dla klas IV: W murach klasztornych X- XV w. Wycieczka do Tyńca.
- Dla klas V: Obrządek pogrzebowy w starożytnym Egipcie. Muzeum Archeologiczne .
- Dla klas V: Życie codzienne w dawnym mieście. Pałac Krzysztofory.
- Dla klas VI: Tadeusz Kościuszko - bohater narodowy. Pałac Krzysztofory.
- Dla klas VI: Renesans w Polsce. Wycieczka na Wawel
- Dla klas VI: Zagłada Żydów krakowskich. Dom Śląski

b) działania: Tworzenie konkursów wewnątrzklasowych
sposób realizacji:
- Dla klas IV: Konkurs: wykonanie makiety średniowiecznego grodu.
- Dla klas V: Konkurs na najładniej opowiedziany mit
- Dla klas VI: Konkurs wiedzy z zakresu II wojny światowej - "Polski wrzesień 1939 r."

c) działania: Zorganizowanie działu historycznego w szkolnej gazetce uczniowskiej " Nasz Głos"
sposób realizacji:
Uczniowie klas IV - VI piszą artykuły do gazetki. Tematyka dowolna, np. recenzje z wycieczek do muzeów krakowskich.

d) działania: Zorganizowanie kółka historycznego dla klas VI
sposób realizacji:
- Zainteresowanie uczniów różnymi aspektami wiedzy historycznej.
- Wybieganie poza program nauczania w szkole podstawowej.
- Liczne wycieczki po Krakowie, pogłębiające wiedzę z zakresu historii sztuki. - Pomoc uczniów w przygotowywaniu świąt w szkole np. dnia 11. XI i 3. V. - - Przygotowywanie uczniów do końcowego egzaminu.


3.Sfera działalności: Uczestniczenie w życiu kulturalnym szkoły

a) działania: Przygotowywanie uroczystości szkolnych związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi:
- Dzień Niepodległości 11. XI.
- Uchwalenie Konstytucji 3. V.
sposób realizacji:
- Z okazji Dnia Niepodległości zorganizowanie akademii z udziałem uczniów klas IV - VI. - Uczczenie Dnia Uchwalenia Konstytucji 3. V. ( audycja lub wystawa )

b) działania: Organizowanie wystaw o tematyce historycznej
sposób realizacji:
- Wystawa prac dzieci klas IV: "Makieta średniowiecznego grodu".
- Wystawa prac dzieci klas V: "Najładniejsza księga średniowieczna"

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.