X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28744
Dział: Gimnazjum

Plan pracy wychowawcy

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASY I B
W LATACH 2013-2016

Lp Dział pracy wychowawczej Zadania Formy realizacji
1.ORGANIZACJA ZESPOŁU KLASOWEGO
1.Tworzenie warunków wspólnego życia w klasie – dbałość o ład i porządek
2.Organizacja dyżurów w klasie i szkole, obowiązki dyżurnych
3.Organizowanie pomocy koleżeńskiej
4.Aktywny udział uczniów w życie klasy i szkoły
•ustalenie zasad współpracy, przedstawienie zasad BHP na terenie szkoły, omówienie regulaminu, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, kodeksu ucznia – na pierwszej lekcji wychowawczej,
•wybór samorządu klasowego oraz przedstawiciela klasowego do Samorządu szkolnego
•aktywny udział w życiu szkoły, udział w imprezach organizowanych przez samorząd szkolny, konkursach przedmiotowych,
•pogadanki wychowawcze z uczniami,
•dobór tematyki godzin wychowawczych:
3.KSZTAŁTOWANIE ODPOWIEDZIALNEGO STOSUNKU DO NAUKI
1.Zachęcanie uczniów do czytania lektur oraz książek popularno-naukowych
2.Wdrażanie uczniów do właściwego rozplanowania pracy w domu i w szkole
3.Współpraca wychowawcy z domem rodzicielskim
•rozmowy, dyskusje na temat przyszłości uczniów, ich planów, w jaki sposób chcą je osiągnąć,
•dobór tematyki godzin wychowawczych:
•współpraca z rodzicami, rozmowy podczas wywiadówek, informowanie rodziców na bieżąco na temat postępów w nauce uczniów, absencji w szkole,
•lekcje wychowawcze podsumowujące dany semestr połączone z samooceną,
4.KSZTAŁTOWANIE NORM MORALNO – SPOŁECZNYCH I POSTAW OBYWATELSKICH
1.Dyskusja na temat norm postępowania, tolerancji. Propagowanie tolerancji.
2.Rozmowy o stosunkach międzyludzkich w klasie, szkole, miejscu publicznym.
3.Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania się.
4.Organizacja pomocy koleżeńskiej.
5.Organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych.
6.Obchody rocznic i świąt (wg kalendarza) • pogadanki w trakcie godzin wychowawczych, indywidualne rozmowy z poszczególnymi uczniami,
•organizacja wigilii klasowej,
•podkreślanie w dyskusjach roli tradycji- święta m.in. Konstytucji 3 Maja, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanocne, Dzień Matki, Dzień Kobiet
•dobór tematyki godzin wychowawczych np. (w ciągu kilku lat)
•„Zachowania asertywne.”, „Jak można zwalczać wulgaryzmy w języku potocznym?”, Przyczyny i skutki używania wulgaryzmów.”, „Prawa i obowiązki ucznia, człowieka.”, „Konflikty, jak je rozwiązywać.”, „Odpowiedzialność karna nieletnich- lekcja prowadzona przez policjanta.”, „Zagrożenia cywilizacyjne i moralne człowieka.”, Agresja i jej przyczyny.”, „Wagary – konsekwencje opuszczania zajęć lekcyjnych.”
5.OCHRONA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW
1.Problematyka uzależnień
2.Promowanie zdrowego stylu życia
3.Pogadanki na temat
-bezpieczeństwo w czasie ferii, wakacji, bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą
-niewypały, pożary
-bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły
4.Udział uczniów w spektaklach profilaktycznych.
5.Udział w apelach porządkowych.
•pogadanki na godzinach wychowawczych dotyczące bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz poza nią,
•dobór tematyki godzin wychowawczych: ( do wyboru)
-„Zdrowe życie bez nałogów.”,
-„Stres –jak sobie z nim radzić.”,
-„Palenie papierosów i jego wpływ na organizm człowieka”, itp.
•projekcja filmów związanych z ta tematyką
•pogadanki na temat higieny osobistej
7.SPORT I TURYSTYKA
1.Gry i zabawy na świeżym powietrzu – czas wolny po zajęciach i w czasie przerwy
2.Wycieczki przedmiotowe
3.Biwak lub wycieczka piesza, wyjazd na basen • wycieczki klasowe jednodniowe
•udział w imprezach organizowanych przez szkołę oraz np. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa
•wycieczka szkolna
•wyjazdy do kina, wyjścia
8.ŻYCIE TOWARZYSKIE I KULTURALNE 1. Udział i organizowanie dyskotek szkolnych.
2.Dzień Edukacji Narodowej.
3.Andrzejki
4.Wigilia klasowa i szkolna – składanie życzeń, prezenty.
5.Kiermasz świąteczny.
6.Święto wiosny.
7.Dzień Ziemi, Dzień Patrona
8.Uroczyste zakończenia roku szkolnego
9.Inne
•aktywny udział w przygotowaniach do imprez szkolnych, udział w nich,
•udział w konkursach przedmiotowych szkolnych, międzyszkolnych, sportowych
•wyjazdy do kina
•udział w obchodach I dnia wiosny, Dnia Ziemi, Andrzejkach i innych imprezach i akcjach organizowanych przez samorząd szkolny
9.
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
1.Zebrania z rodzicami – informacje o postępach ucznia w nauce i zachowaniu
2.Prowadzenie korespondencji z rodzicami.
3.Pedagogizacja rodziców.
4.Pomoc rodziców przy organizowaniu balu absolwentów.
•kontakty z rodzicami w ramach wywiadówek i zebrań,
•rozmowy indywidualne, telefoniczne i osobiste, kontakty listowne (w sytuacji, gdy brak numeru telefonu),
•współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami
•przekazywanie informacji rodzicom na temat zagrożeń, nałogów (alkohol, narkotyki), literaturze dostępnej w szkolnej bibliotece dotyczących problematyki uzależnień,
10.PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY
1.Monitorowanie frekwencji, wyników w nauce i zachowania
•kontrola ocen, nieobecności, zeszytów pochwał i uwag
•rozmowy z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem

Plan podlega modyfikacji, każdorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji wychowawczej skłaniającej do zmian.

Opracowanie: Sylwia Formela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.