X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28741
Dział: Gimnazjum

Metoda WebQuest

Metoda webquest to nowoczesna metoda prowadzenia lekcji, ale nie tylko lekcji. Daje ona możliwość opanowania efektywnego posługiwania się cyfrowymi źródłami informacji. W polskiej szkole wciąż zbyt rzadko wykorzystuje się nowoczesne metody pracy z uczniem, inaczej mówiąc przekazywania wiedzy. Najczęściej nauczyciele korzystają z tradycyjnych metod ignorując posługiwanie się źródłami i mediami cyfrowymi.
W celu uzyskania szerokiego wachlarzu celów dydaktycznych i wychowawczych zaprojektowano aktywizującą metodę dydaktyczną, która pozwala na opanowanie umiejętności efektywnego posługiwania się cyfrowymi źródłami informacji, przede wszystkim internetem. Pomysłodawcą i projektantem metody jest Bernie Dodge - Profesorof Educational Technology z San Diego University, który zbudował ją w oparciu o założenia konstruktywizmu (kierunek w psychologii, który zakłada twórczą aktywność ucznia).
Posługiwanie się cyfrowymi źródłami informacji to również selekcjonowanie, opracowywanie i ocenianie ich przydatności. WebQuest (w wolnym tłumaczeniu „Poszukiwania w Sieci”). Uczniowie zgłębiając stosowną problematykę w oparciu o sieć, starają się weryfikować jakość uzyskiwanych informacji na podstawie różnych źródeł, także poza internetowych. WebQuest uczy więc efektywnego korzystania z Internetu, motywuje do twórczego wykorzystania źródeł wiedzy − wspomaga wszakże myślenie na wyższych poziomach czyli analizy, syntezy i ewaluacji.

WebQuest'u jest nauczenie poszukiwania informacji oraz ich selekcjonowania, opracowywania, oceniania ich przydatności. Metoda ta aktywizuje ucznia, zmusza do samodzielnej pracy. Może być wykorzystywana w procesie nauczania dowolnego przedmiotu na każdym etapie edukacji.
Podobnie jak to ma miejsce w przypadku klasycznych projektów edukacyjnych, WebQuest można planować jako przedsięwzięcie krótkoterminowe (np. od 1 do 3 lekcji) lub długoterminowe (od 2 tygodni do np. 2 miesięcy). WebQuest nadaje się do realizacji w różnych warunkach wyposażenia technologicznego szkoły. Można go prowadzić w całości w laboratorium komputerowym, można w laboratorium odbyć tylko wybrane zajęcia długoterminowego WebQuestu (związane bezpośrednio z wyszukiwaniem informacji w sieci lub np. z przygotowywaniem cyfrowych opracowań.

WebQuest są efektywne w nauczaniu, ponieważ w różnorodny sposób stymulują umysł i aktywizują takie umiejętności myślowe jak: porównywanie (Comparing); klasyfikowanie (Classifying); indukowanie (Inducing); dedukowanie (Deducing); analizowanie błędów (Analyzing errors); konstruowanie argumentów (Constructing support); abstrahowanie (Abstraction) i analizowanie poglądów (Analyzing perspectives).


Jak stworzyć WebQuest?
B. Dodge w następujący sposób opisuje kroki mające na celu zbudowanie "dobrego" WebQuestu dla osób uczących się tej metody:
• Zidentyfikowanie tematu programowo związanego z dostępnymi zasobami internetowymi,
• Przeglądanie i wyszukiwanie zasobów internetowych,
• Uporządkowanie, skategoryzowanie i pogrupowanie uzyskanej wiedzy, materiałów i zasobów z Internetu w formie:
- stron www i baz danych (zasoby online),
- podręcznych materiałów i projektów (zasoby offline),
- zasobów ludzkich (eksperci online i lokalni eksperci),
• Opracowanie konspektu WebQuestu.
Jak wykorzystać WebQuest?
Metoda WebQuestu daje możliwości konstruktywistycznego zastosowania technologii informatycznych w kształceniu stacjonarnym i na odległość wykorzystującym Internet i jego zasoby. Dzięki niej można zaprojektować wiele interesujących kursów online dla nauczycieli i uczniów, a także wykorzystywać ją w pracy zespołowej w klasie lub samokształceniu, także w systemie kształcenia nieformalnego i nauczaniu przez całe życie (lifelong learning). Wymaga ona jednak od nauczycieli znajomości konstruktywizmu jako teorii wiedzy, poznawania i uczenia się, a ponadto zdobycia przez prowadzących kształcenie za pomocą WebQuestów odpowiednich kwalifikacji i umiejętności takiego stosowania technologii informatycznych i funkcjonowania w Internecie, które pozwolą na efektywny kontakt z uczącymi się, aranżowanie wirtualnych sytuacji problemowych, w pełni spełniających kryterium powiązania z realnym życiem i praktyką, a wreszcie rzetelną ewaluację osiągnięć każdego ucznia.

Opracowano na podstawie:
- Na podstawie Some Thoughts About WebQuest by B. Dodge
- http://webquest-metoda.blogspot.com/search/label/1.Czym%20jest%20WebQuest%3F
- Uczyć lepiej, Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Mieczysław Tołpa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.