X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 2855
Dział: Gimnazjum

Program kółka matematycznego dla uczniów klas I - III "Egzamin gimnazjalny - rozwiązywanie testów"

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU:

Program kółka matematycznego przeznaczony jest do realizacji na zajęciach dodatkowych, odbywających się raz w tygodniu przez 2h zegarowe. Zajęcia te są przeznaczone dla każdego ucznia I – III, chętnego do poszerzenia swojej wiedzy z matematyki. Mają charakter otwarty, tzn. nie obejmują tylko uczniów zdolnych. Głównym celem programu jest przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego. Poprzez uczestnictwo w tych zajęciach uczniowie poszerzają swoje wiadomości i umiejętności matematyczne, rozwijają pomysłowość w myśleniu i działaniu.

CELE OGÓLNE:

- rozwijanie pamięci,
- rozwijanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego,
- rozwijanie logicznego rozumowania,
- rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych,
- rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem i niekonwencjonalnego sposobu dochodzenia do poprawnego wyniku,
- rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań,
- wdrażanie do rozwiązywania różnych problemów praktycznych,
- nauczanie przedstawienia rozwiązań problemów i zadań w czytelny sposób,
- wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i korygowanie błędów,
- wyrabianie systematyczności i wytrwałości,
- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.

METODY:

- podająca: praca z tekstem, pogadanka,
- problemowa: rozwiązywanie zadań o podwyższonym stopniu trudności,
- praca indywidualna, praca w grupach.

FORMY PRACY:

- indywidualne i zespołowe rozwiązywanie zadań;
- rozwiązywanie zagadek matematycznych, logicznych i rysunkowych.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- testy z egzaminów gimnazjalnych z części matematyczno – przyrodniczej z lat poprzednich,
- różnego rodzaju książki matematyczne,
- encyklopedia matematyki,
- tablice matematyczne.
TREŚCI NAUCZANIA:

Zgodne z aktualną podstawą programową dla III etapu edukacyjnego. Wymagania wyższe dla poszczególnych klas zostały dostosowane do możliwości percepcyjnych i poziomu intelektualnego uczniów.
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW :

Wybierając sposoby osiągania celów edukacyjnych, uwzględniłam przede wszystkim możliwości i zainteresowania uczniów, odpowiednio stopniując trudności.
Osiąganie stawianych celów następuje poprzez:
- rozwijanie wyobraźni i intuicji matematycznej,
- rozwijanie sprawności manualnej poprzez rozwiązywanie zadań konstrukcyjnych,
- odkrywanie i tworzenie matematyki na różne sposoby,
- rozwiązywanie zadań z różnorodnych sfer działalności człowieka,
- badanie konkretnego zjawiska w którym opis ilościowy i geometryczny odgrywają ważną rolę w poznaniu świata,
- praca w grupie.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

I. Rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych z lat poprzednich.
1. Arkusz 2002 – rozwiązywanie
2. Arkusz 2002 – omówienie rozwiązań
3. Arkusz 2003 – rozwiązywanie
4. Arkusz 2003 – omówienie rozwiązań
5. Arkusz 2004 – rozwiązywanie
6. Arkusz 2004 – omówienie rozwiązań
7. Arkusz 2005 – rozwiązywanie
8. Arkusz 2005 – omówienie rozwiązań
9. Arkusz 2006 – rozwiązywanie
10. Arkusz 2006 – omówienie rozwiązań
11. Arkusz 2007 – rozwiązywanie
12. Arkusz 2007 – omówienie rozwiązań
13. Arkusz 2008 – rozwiązywanie
14. Arkusz 2008 – omówienie rozwiązań

II. Omówienie działów i przypomnienie wiadomości z lat poprzednich
1. Zgodnie z propozycjami uczniów
2. Procenty
3. Wykresy, schematy i plany
4. Geometria

III. Po egzaminie...
1. Matematyczne ciekawostki
2. Zagadki matematyczne, logiczne i rysunkowe
3. Przygotowanie prezentacji multimedialnych z wybranych działów matematycznych

EWALUACJA:

Ewaluacja programu nastąpi corocznie, po przepracowaniu z wprowadzonymi zmianami. W ewaluacji uwzględniane będą opinie uczniów dotyczące prowadzonych zajęć. Informacje na temat prowadzonych zajęć otrzymam z analizy odpowiedzi uczniów na pytania zawarte w odpowiednio przygotowanej ankiecie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.