X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 2854
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Program kółka informatycznego dla uczniów klas I - III "Komputerowe ABC"

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU:
Program kółka informatycznego "Komputerowe ABC" przeznaczony jest do realizacji na zajęciach dodatkowych, odbywających się raz w tygodniu. Zajęcia te są przeznaczone dla każdego ucznia z klas od I do III, chętnego do rozszerzenia swojej wiedzy z informatyki. Mają charakter otwarty, tzn. nie obejmują tylko uczniów zdolnych.

CELE EDUKACYJNE
- Rozwijanie zainteresowań młodzieży technologią informacyjną
- Kształcenie umiejętności korzystania z zasobów Internetu poprzez: wyszukiwanie, komunikowanie się, dzielenie się wiedzą.
- Przygotowanie do samokształcenia i rozwijania dalszych zainteresowań informatycznych: wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, pogłębianie wiedzy z wykorzystaniem kursów samokształceniowych dostępnych w Internecie
- Przygotowanie do świadomego i krytycznego korzystania z osiągnięć technologii informacyjnej: odróżnianie komunikatów informacyjnych od perswazji, dobra od zła
- Wyczulenie na zasady Netykiety

METODY:
- podająca: praca z tekstem, pogadanka,
- problemowa: rozwiązywanie zadań o podwyższonym stopniu trudności,
- praca indywidualna,
- praca w grupach.

FORMY PRACY:
- indywidualne i zespołowe rozwiązywanie zadań;
- sporządzanie witryn internetowych, prezentacji multimedialnych, dokumentów tekstowych
- zaprojektowanie gazetki o tematyce informatycznej,

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
- internetowe kursy,
- płyty CD, DVD,
- różnego rodzaju książki dotyczące odpowiednich zagadnień informatycznych.

TREŚCI NAUCZANIA:
Zgodne z aktualną podstawą programową dla III etapu edukacyjnego. Wymagania wyższe zostały dostosowane do możliwości percepcyjnych i poziomu intelektualnego uczniów.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW :

Wybierając sposoby osiągania celów edukacyjnych, uwzględniłam przede wszystkim możliwości i zainteresowania uczniów, odpowiednio stopniując trudności.
Osiąganie stawianych celów następuje poprzez:
- rozwijanie wyobraźni i intuicji informatycznej,
- umiejętności rozwiązywania różnych problemów za pomocą komputera,
- wykorzystanie multimedialnych nośników informacji,
- rozwiązywanie problemów z wybranej dziedziny za pomocą komputera przez świadomy wybór i celowe
- korzystanie z zasobów internetowych,
- rozumienie komunikatów wskazujących na błędy popełnione przez użytkownika środowiska,

TEMATYKA ZAJĘĆ:

I. Tworzenie prezentacji multimedialnych.
1. Przygotowywanie slajdów i zbieranie informacji.
2. Ustawienie animacji w slajdach.
3. Przygotowanie i pokaz prezentacji multimedialnej (2h).

II. Redagowanie, formatowanie i drukowanie dokumentów.
1. Łączenie tekstu i grafiki.
2. Wstawianie i formatowanie tabeli w edytorze tekstu.
3. Rozmieszczenie tekstu w kolumnach.
4. Tworzenie dokumentów tekstowych na podany temat z wykorzystaniem zdobytych umiejętności pracy z edytorem tekstu (2h).

III. Arkusz kalkulacyjny bez tajemnic.
1. Tworzenie arkusza kalkulacyjnego
2. Wstawianie wykresów różnego typu w arkuszu.
3. Stosowanie funkcji w formułach.
4. Rozwiązywanie w arkuszu zadań problemowych z różnych dziedzin.

IV. Multimedialne źródła informacji
1. Uruchamianie i obsługa programów edukacyjnych (2h).
2. Pobieranie danych tekstowych i graficznych ze stron internetowych
3. Zakładanie konta pocztowego.
4. Przesyłanie listów pocztą elektroniczną.
5. Komunikowanie się za pośrednictwem Internetu (2h)

V. Algorytmy.
1. Budowanie prostych schematów blokowych algorytmów rozwiązujących proste problemy liczbowe. Program ELI (3h).
2. Logo Komeniusz – praca w trybie interaktywnym (2h).

VI. Tworzenie stron internetowych
1. Sposoby tworzenia stron www.
2. Kreator stron www i jego opcje.
3. Tworzenie i publikacja strony www (3h).

XI. Rozrywka z komputerem.
1. Omówienie zagrożeń dla zdrowia i rozwoju wynikających z niewłaściwego wyboru gier komputerowych.
2. Uruchamianie i korzystanie z gier komputerowych (2h).

EWALUACJA:
Ewaluacja programu nastąpi corocznie, po przepracowaniu z wprowadzonymi zmianami. W ewaluacji uwzględniane będą opinie uczniów dotyczące prowadzonych zajęć. Informacje na temat prowadzonych zajęć otrzymam z analizy odpowiedzi uczniów na pytania zawarte w odpowiednio przygotowanej ankiecie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.