X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 28355

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego nauczania zintegrowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego nauczania zintegrowanego.

Opracowała: Agnieszka Kacprzak
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 3.09.2012
Opiekun stażu: Marzena Grudzińska

Wymagania i sposoby realizacji:

1. Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły. §8 ust.2 pkt 1

- Rozwój twórczego potencjału dzieci w sferze werbalnej.
- Przygotowanie wewnątrzszkolnego konkursu dotyczącego kultury języka dla uczniów klas II-III oraz chętnych uczniów klas I. Opracowanie kart konkursowych, przeprowadzenie konkursu, powołanie komisji konkursowej, pozyskanie środków na nagrody dla zwycięzców.

Dowody realizacji: Karty z pytaniami konkursowymi, sprawozdanie z wynikami konkursu.
Termin realizacji: koniec czerwca 2013

- Rozwijanie umiejętności pracy z uczniami zdolnymi i uczniami z trudnościami.

Dowody realizacji: potwierdzanie ukończenia kursu związanego z tematyką
Termin realizacji: do końca okresu stażu

2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. §8 ust.2 pkt 2

- Wykorzystywanie programu do wypisywania świadectw.
- Korzystanie z edytora tekstu do pisania materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą.

Dowody realizacji: Opracowanie kart pracy na zajęcia z literatury w postaci elektronicznej. (minimum 3)
Termin realizacji: do końca okresu stażu

- Używanie komputera w pracy z dzieckiem.

Dowody realizacji: minimum 3 prezentacje trymestralne dzieci w postaci elektronicznej
Termin realizacji: okresu stażu

- Stosowanie programów edukacyjnych związanych z edukacją wczesnoszkolną
- Przyjęcie funkcji społecznej protokolanta oraz przygotowywanie notatek z najważniejszymi informacjami dla pracowników sekretariatu.

Dowody realizacji: protokolarz z roku szkolnego 2012/2013, notatki z posiedzeń rady dla sekretariatu
Termin realizacji: rok szkolny 2012/2013

3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WND lub innych zajęć. §8 ust.2 pkt 3

- Publikacja planu rozwoju zawodowego na portalu oświatowym
- Konsultacje z nauczycielami nauczania zintegrowanego z mojej szkoły oraz udostępnienie przygotowanych materiałów dydaktycznych.
- Umożliwienie hospitacji pracy własnej lub zajęć z literatury nauczycielom stażystom lub kontraktowym.

Dowody realizacji: podpis nauczyciela hospitującego zajęcia podczas jednej obserwacji w trymestrze.
Termin realizacji: okresu stażu

4. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i innych. §8 ust.2 pkt 4a

- Opracuję program zajęć z literatury dla klasy I-III

Dowody realizacji: Rozszerzenie programu nauczania przyjętego w Niepublicznej Podstawowej Szkole Montessori prowadzonej przez Polski Ośrodek Edukacji Montessori o treści z zakresu wiedzy o literaturze.
Termin realizacji: okresu stażu

- Opracuję temat wychowawczy dla nauczycieli, uczniów oraz rodziców wynikający z Programu Wychowawczego Szkoły.

Dowody realizacji: Opracowany temat.
Termin realizacji: okresu stażu

5. Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. §8 ust.2 pkt 4c

- Promocja alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
- Organizowanie wycieczek dydaktyczno – krajoznawczych związanych ze znajomością regionu i jego kultury.
-Zwiedzanie wystaw i korzystanie z lekcji muzealnych.

Dowody realizacji: karta imprezy
Termin realizacji: 3 imprezy w okresie stażu

6. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. §8 ust.2 pkt 4e

- Skierowania na badania psychologiczne i pedagogiczne uczniów mających trudności w nauce szkolnej oraz uczniów szczególnie uzdolnionych.

Dowody realizacji: skierowania i opinie o uczniu dołączone do teczek uczniów
Termin realizacji: okres stażu

- Organizacja wyjścia w ramach „Festiwalu Korczakowskiego” na przedstawienie o tematyce społeczno- wychowawcze.

Dowody realizacji: karta imprezy z opisem wydarzenia
Termin realizacji: okres stażu

7. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony §8 ust.2 pkt 5

- Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

Dowody realizacji: kara opisu
Termin realizacji: okres stażu

- Bieżąca praca nad rozwiązywaniem problemów (wg potrzeb)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.