X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 28337
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Wyobraźnia bez granic - sztuka baroku. Scenariusz lekcji z plastyki

Scenariusz lekcji z plastyki w gimnazjum

Temat: Wyobraźnia bez granic- sztuka baroku

1godz. lekcyjna

Cele:
1.Uczeń zna cechy stylu barokowego
2.Rozpoznaje budowle barokowe
3.Rozpoznaje najwybitniejsze dzieła rzeźbiarskie oraz twórców
epoki.
4.Zdobywa umiejętności analizy porównawczej obiektów architektonicznych i dzieł rzeźbiarskich .

Metody pracy:
-prezentacja, dyskusja, wykład, analiza dzieł sztuki , praca z tekstem

Formy pracy:
Indywidualna , zespołowa

Pomoce dydaktyczne:
Plansze, reprodukcje, podręcznik


Tok lekcji:
1. Podanie tematu lekcji
2. Wyjaśnienie znaczenia pojęcia ,, barok”, tło historyczne, czas powstania
3. Podanie charakterystycznych cech epoki.
4. Prezentacja ilustracji przedstawiających typowe dzieła architektury sakralnej barokowej (omówienie jej cech i założeń )
5. Omówienie fasady kościoła Il Gesu w Rzymie
6. Uczniowie porównują fasadę kościoła Il Gesu i kościoła Św. Piotra i Pawła w Krakowie ( charakterystyka obydwu fasad- podobieństwa i różnice )
7. Omówienie i podanie przykładów rezydencji barokowych oraz ogrodów.
8. Rozpoznanie przez uczniów i znalezienie różnic między ogrodem w stylu angielskimi francuskim.
9. Prezentacja dzieł rzeźbiarskich G. Berininiego .
10. Uczniowie wyszukują cechy rzeźby baroku- zapisują i je podają .
11. Uczniowie w zespołach dokonują analizy porównawczej rzeźb ,,Dawida” M.Anioła i G. Berininiego.
12. Prezentacja przygotowanych porównań .
13. Ocena efektów pracy zespołów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.