X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 28285
Przesłano:

"Słucham i wiem" - konspekt zajęć terapii pedagogicznej, doskonalenie wsłuchiwania samogłosek w nagłosie

Temat „Słucham i wiem” –usprawnianie analizatora słuchowego
Cele ogólne :
1.Różnicowanie i wysłuchiwanie samogłosek w nagłosie
2.Wytwarzanie związków słuchowo – wzrokowo- ruchowych,
Cele operacyjne : ( dziecko )
•wysłuchuje w nagłosie i różnicuje głoski
•łączy głoskę z odpowiednim znakiem graficznym – literą
•łączy usłyszaną głoskę z odpowiednim ruchem
•wyszukuje obrazki, których nazwy rozpoczynają się podaną głoską
•wymienia słowa rozpoczynające się daną głoską

Metody: czynne – zadań stawianych do wykonania , ćwiczeń; słowne – objaśnienia i instrukcje
Forma organizacyjna: zajęcia indywidualne
Środki dydaktyczne; 8 pudełek po dwa wydające takie same dźwięki, karta pracy z ćwiczeniem graficznym, 4zestawy obrazków ; kartoniki z literami ; karta z rysunkiem okna, plastelina, pędzel, farby, mazaki, okulary, piłka, kubek, chusteczka worek, pudełko z fasolą, szarfy


Przebieg zajęć:
1.Zabawa dźwiękowa - dobieranie par pudełek wydających takie same dźwięki – dziecko otrzymuje cztery pudełka z różną zawartością. Przysłuchuje się i poznaje kolejno dźwięki, następnie otrzymuje kolejno następne cztery i ma zadanie połączyć pary pudełka o takich samych dźwiękach
2.„Co słyszysz na początku?” - dziecko nazywa kolejno przedstawione obrazki i segreguje je według pierwszej głoski
3.Różnicowanie słuchowe – nauczyciel pokazuje kolejne obrazki i je nazywa. Zadaniem dziecka jest podskoczyć gdy usłyszy na początku wyrazu głoskę „A” i zrobić przysiad gdy usłyszy „O”, klasnąć gdy usłyszy „U”, podnieść ręce do góry- „E”,
4.„Taniec igły” – Ćwiczenie usprawniające motorykę małą, rysowanie po śladzie. Zadaniem dziecka jest narysowanie drogi w wyznaczonym torze, jaką ma do „przeszycia” igła
5. „Kupowanie obrazków” zabawa w sklep – dziecko otrzymuje kartoniki z literami „A” i „O”, „U” „E”, „I”. Nauczyciel rozkłada na stole obrazki. Zadaniem dziecka jest „wykupienie obrazków, które rozpoczynają się daną głoska , „płacąc” za niego odpowiednią literą
6.„Okno”.- Dziecko wylepia kontur Okna plasteliną, i maluje firankę farbami
7.Tor przeszkód” – dziecko idzie po wyznaczonym torze i szuka wśród ukrytych po drodze obrazków i przedmiotów , tego, którego nazwa rozpoczyna się głoską „O”
8.Gra „ Co okręt wiezie” – dziecko gra z nauczycielem. Pierwsza osoba mówiąc wierszyk „jedzie okręt jedzie, na pokładzie wiezie coś na...” ( podaje głoskę ), rzuca do przeciwnika piłkę. Druga osoba ma zadanie podać wyraz na podaną głoską. Potem następuje zmiana

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.