X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28260
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Nasze symbole narodowe - konspekt zajęć

KONSPEKT ZAJĘĆ CZYTELNICZYCH

PROWADZĄCY:

Jarosław Janyk

DATA, MIEJSCE:

4.05.2015

Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej w Kędzierzynie-Koźlu

RODZAJ ZAJĘĆ:

Zajęcia czytelnicze połączone z prezentacją multimedialną

TEMAT:

Nasze symbole narodowe

UCZESTNICY:

Wychowankowie ze świetlicy środowiskowo- terapeutycznej działającej przy ze Szkole Podstawowej nr 12
w Kędzierzynie- Koźlu

CZAS REALIZACJI:

45 min

CELE: ogólne/ szczegółowe

OGÓLNE

- Zapoznanie uczestników z legendarnymi początkami państwa polskiego
- Popularyzacja historii Polski
- Edukacja czytelnicza i kulturowa
- Zapoznanie z genezą i pochodzeniem najważniejszych polskich symboli narodowych
- Kształtowanie swojej tożsamości narodowej

SZCZEGÓŁOWE

- Zapoznanie uczniów z treścią legendy o Lechu, Czechu i Rusie
- Prezentacja symboli godła polskiego na przestrzeni lat
- Wysłuchanie „Mazurka Dąbrowskiego”

* Uczestnik zna:

- treść i bohaterów legendy o Lechu, Czechu i Rusie
- legendarne początki państwa polskiego
- pochodzenie symboli i barw narodowych Polski
- postacie: Józef Wybicki, Jan Henryk Dąbrowski

* Uczestnik rozumie:

- przemiany zachodzące w historii Polski, mające wpływ na kształt naszych symboli narodowych
Uczestnik potrafi:
- przedstawić najważniejsze informacje dotyczące legendarnych początków Polski
- wymienić miejsca, gdzie można znaleźć godło i flagę
- wyjaśnić przy jakich okazjach odgrywany jest hymn narodowy
- opowiedzieć legendę o Lechu, Czechu i Rusie i wymienić najważniejszych jej bohaterów
- wskazać zmiany w tekście polskiego hymnu narodowego
- wskazać pierwszą stolicę Polski

POMOCE DYDAKTYCZNE:

Prezentacje multimedialne: „Nasze symbole narodowe” ; oraz quizy i zagadki w formie prezentacji multimedialnej: ”Czy znasz dobrze legendę o powstaniu państwa polskiego?”; „Mazurek Dąbrowskiego”

METODY NAUCZANIA:

Pogadanka, dyskusja, pokaz slajdów

FORMY NAUCZANIA:

Indywidualna, zbiorowa


PRZEBIEG LEKCJI:


FAZA PRZYGOTOWAWCZA

1. Nauczyciel wita uczestników zajęć. Prosi o zajęcie miejsc. Informuje o temacie i celu zajęć.
1. Uczestnicy zajmują miejsca przy stolikach.
1 min

FAZA REALIZACJI

2. 1 Wprowadzenie:
Nauczyciel nawiązuje do słynnych polskich legend, opowiadających o założeniu największych polskich miast. Pyta uczestników, jakie znają tego typu legendy.
2.1 Uczestnicy odpowiadają na pytania prowadzącego
3 min

2. 2 Część podająca.
Nauczycie opowiada legendę o Lechu, Czechu i Rusie, wykorzystując w tym celu slajdy z prezentacji „Nasze symbole narodowe”.

Następnie prezentuje wszystkim zgromadzonych widok godła Polski na przestrzeni lat i wieków. Uczniowie wskazują różnice w jego symbolice, porównując je z czasami współczesnymi. Następnie wymieniają miejsca, gdzie można zobaczyć godło państwowe.

Wybrany uczeń recytuje krótki wiersz o fladze państwowej („Wiersz o fladze”), nawiązując do omówienia kolejnego ważnego symbolu narodowego. Pozostali uczestnicy zajęć wyjaśniają, dlaczego w dniu ważnego święta państwowego większość Polaków wywiesza flagę na swoich domach.
Uczniowie w formie quizu, przypominają najważniejsze wydarzenia legendy o Lechu, Czechu i Rusie (prezentacja multimedialna: „Czy znasz dobrze legendę o powstaniu państwa polskiego”.)

Uczestnicy zajęć wyjaśniają, w okolicznościach grany jest polski hymn narodowy. Prowadzący, przybliża im sylwetki Jana Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego, opowiadając okoliczności historyczne genezy naszego hymnu.

Uczniowie w formie zagadki, odnajdują słowa w tekście „Hymnu Legionów Polskich we Włoszech”, które uległy zmianie w porównaniu ze współczesną wersją hymnu narodowego (prezentacja multimedialna „Mazurek Dąbrowskiego”).

Na koniec, wszyscy wysłuchują melodii „Mazurka Dąbrowskiego”.

Prowadzący pyta, czy wszystko jest zrozumiałe czy trzeba coś wytłumaczyć?

2.2 Uczestnicy oglądają pokaz slajdów i słuchają prowadzącego zajęcia. Odpowiadają na pytania i uczestniczą w dyskusji.

16 min

2. 4 Nauczyciel pyta uczestników zajęć o wrażenia i ewentualne pytania związane z przedstawionymi informacjami na temat legendy o Lechu, Czechu i Rusie oraz polskich symboli narodowych.

2.4 Uczestnicy dzielą się wrażeniami i zadają pytania

3 min

FAZA PODSUMOWUJĄCA

3. Na zakończenie zajęć nauczyciel podkreśla dobrą współpracę , aktywność i zainteresowanie uczestników przedstawionym zagadnieniem, dziękując za udział w zajęciach.

3. Uczestnicy wyrażają swoje zdanie na temat przebiegu zajęć.

2 min

Oprac. Jarosław Janyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.