X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28185
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Sprawozdanie cząstkowe z awansu na nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Rok szkolny 2013/14

Monika Kuter
nauczyciel bibliotekarz
Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio
Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Bosko
Rumia

Jestem nauczycielem bibliotekarzem w Salezjańskim Gimnazjum im. św. Dominika Savio i w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Jana Bosko w Rumi.
Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy rozpoczęłam od 1 września 2012 r. (do 31 maja 2015 r.)
Podjęłam go w celu doskonalenia umiejętności wychowawczej, podwyższenia jakości pracy szkoły oraz osobistego rozwoju zawodowego. Poniższe sprawozdanie jest zestawieniem i podsumowaniem realizacji zadań nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego po drugim roku stażu.
Realizacja zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Brałam udział w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej, w ramach, których realizowany jest program wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
Rada Szkoleniowa z p. ewaluator Jolantą Pawlak na temat Ewaluacji zewnętrznej i sposobów właściwego przygotowania się do niej
Udział w tych posiedzeniach pozwolił mi na poszerzenie wiedzy i umiejętności a tym samym podnieść jakość pracy szkoły.
Pełniłam funkcję protokolanta zebrań rady pedagogicznej w roku szkolnym 2013/2014.
W roku szkolnym 2013/14 byłam zaangażowana w pracę na rzecz Zespołu Mierzenia Jakości Pracy Szkoły, jak również Zespołu ds. Ewaluacji.
Brałam udział w XIV Ogólnopolskim Forum Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – „ Biblioteki szkolne tradycją i przyszłością kultury narodowej”, gdzie zostały przedstawione następujące zagadnienia:
Biblioteka szkolna w cyfrowym świecie – Jacek Gajkiewicz, Prezes Zarządu MOL sp. z o.o.
Czytanie kluczem do sukcesu edukacyjnego – Elżbieta Gromadzka, edukator, nauczyciel bibliotekarz
Obserwatorium kultury w pracy nauczyciela bibliotekarza – Piotr Wyszomirski, Fundacja Pomysłodalnia
Ochrona pamięci instytucjonalnej na przykładzie działalności bibliotek i muzeów prezydenckich w Europie i Stanach Zjednoczonych – Iwona Świątczak-Wasilewska, Fundacja Instytut Lecha Wałęsy
Różnorodne formy pracy nauczycieli bibliotekarzy
Realizacja edukacji regionalnej przez biblioteki szkolne na przykładzie Pomorza i Kaszub – Renata Mistarz, konsultant ds. edukacji regionalnej, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
Ibuk Libra - nowoczesna biblioteka w kieszeni – Zbigniew Meller, Wydawnictw Naukowe PWN SA
Poszerzałam wiedzę i umiejętności z zakresu bibliotekoznawstwa poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Wejherowie.
Brałam udział w następujących kursach i szkoleniach:
Program eTwinning - europejska współpraca szkół - październik. 2013, CEN
E-nauczyciel w zmieniającej się (cyfrowej) szkole. wrzesień - listopad. 2013, CEN

PROTOKOŁOWANIE POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM FORMY TRADYCYJNEJ ORAZ ELEKTRONICZNEJ w FORMIE WASZTATÓW PRAKTYCZNYCH. kwiecień. 2014, Centrum Szkoleń i Projektów MENTIS
W trakcie stażu poprzez samodzielne studiowanie literatury fachowej i czasopism typu Biblioteka w Szkole, doskonaliłam warsztat i metody pracy pedagogicznej, dokonywałam ewaluacji własnych działań i wprowadzałam stosowne korekty.
Aktualizowałam informacje dotyczące konkursów, przygotowywałam materiały do gazetek/ wystaw w bibliotece.
Przeprowadziłam w gimnazjum wieloetapowy konkurs czytelniczy - Maraton Czytelniczy (konkurs o charakterze międzyszkolny).
Wdrażałam elektroniczny katalog MOL.
Uczniowie byli wdrażani w bibliotece do korzystania z różnych źródeł informacji - Internet programy multimedialne typu filmy dvd, słowniki, encyklopedie.
Podczas stażu promowałam zbiory biblioteki poprzez indywidualne rozmowy z czytelnikami na temat ich zainteresowań czytelniczych. Pomagałam w wyborze ciekawych pozycji oraz wyszukiwałam materiały na określone tematy, szczególnie dla maturzystów. Nawiązywałam współpracę z różnymi księgarniami internetowymi( profit24.pl, literacka.pl, 3telnia.pl, naszaksiegarnia.pl, Empik), kupując książki do biblioteki i na nagrody (konkursy, zakończenie roku) w promocyjnych cenach. Gromadziłam księgozbiór zgodnie z potrzebami szkoły i zainteresowaniami uczniów.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
W pracy zawodowej wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną. W okresie stażu przygotowywałam pomoce dydaktyczne do zajęć oraz organizowanych i przeprowadzanych konkursów.
- przy pomocy komputera sporządziłam plan rozwoju zawodowego nauczyciela i sprawozdanie z jego realizacji,
- przygotowałam dokumentację awansu zawodowego z zastosowaniem komputera,
- opracowywałam wzory dyplomów, podziękowań i wyróżnień za udział w konkursach czytelniczych.
Jedną z postaci utrzymywania kontaktu z różnymi podmiotami jest używanie przeze mnie takich form komunikacji internetowych jak poczta elektroniczna. Pozwoliły mi one na szybką i bezpośrednią komunikację oraz przesyłanie informacji zawartych w różnej formie z poszczególnymi instytucjami - Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Gdańsku, Filia w Wejherowie, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Wejherowie, z uczniami biorącymi udział w konkursach (jako opiekun), z bibliotekarzami z innych szkół.
Wykorzystywałam Internet do pogłębiania swojej wiedzy, na bieżąco śledziłam strony internetowe przydatne w pracy nauczyciela bibliotekarza np.: www.publikacje.edu.pl, www.literka.pl, www.ebib.pl, www.awans.net.pl
Wypowiadałam się na forach internetowych przeznaczonych dla nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy i czytelników.(lubimyczytac.pl, bibliotekawszkole.pl, pulowerek.pl)
Zamawiałam nowe książki do biblioteki korzystając z księgarni internetowych.
§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Jedną z postaci utrzymywania kontaktu z nauczycielami bibliotekarzami jest udział w forach internetowych i wymienianie się doświadczeniami, udzielanie porad. (bibliotekawszkole.pl)
Brałam udział w spotkaniach informacyjno – szkoleniowych zorganizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę w Gdańsku, Filia w Wejherowie.
Współpracowałam i konsultowałam się z nauczycielami z zespołów przedmiotowych m. in. w celu zakupu pomocy naukowych
§8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Opracowałam i wdrożyłam program na rzecz doskonalenia swojej pracy i podnoszenia jakości pracy szkoły. Program ten dotyczy upowszechnienia czytelnictwa poprzez akcję pt. „Czytanie na ekranie”. Młodzież mogła zapoznać się z adaptacją lub ekranizacją danej książki, porównać książkę z filmem, podać podobieństwa i różnice między książką a filmem nakręconym na podstawie książki.
Współorganizowałam wraz z wychowawcami, nauczycielami języka polskiego zadania, które miały na celu podnieść kulturę ogólną uczniów jak i podnieść poziom czytelnictwa poprzez wystawy tematyczne (Co uczniowie zostawiają w książkach?, Tydzień Książek Zakazanych, Rok 2013 Juliana Tuwima).
Wyjścia do kina w ramach programu Akademia Filmowa dla Gimnazjów w Multikinie Rumia, wyjście do Teatru Muzycznego na sztukę „Pippi”, do Centrum Hewelianum – gdańskiego centrum nauki, do Centrum Nauki Experyment w Gdyni.

Wyjście z uczniami klas pierwszych SG do Muzeum Narodowego w Gdańsku na warsztaty – „Symbolika obrazu Hansa Memlinga Sąd Ostateczny”

§8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Zorganizowałam wyjście na lekcje bibliotecznego do Czytelni Naukowej dla klas III i II SLO
W roku szkolnym 2013/2014 zgłosiłam gimnazjum do III edycji międzyszkolnego konkursu czytelniczego „Maraton Czytelniczy”.
Konkurs ten składał się z 8 etapów, uczniowie co miesiąc pisali test ze znajomości tekstu wskazanej w regulaminie książki. Sprawowałam opiekę, nadzór nad przebiegiem konkursu, sprawdzałam testy i wysyłałam protokoły do organizatora i koordynatora Maratonu Czytelniczego.
Uczennica Magdalena Banaszek z II SG została finalistką Maratonu Czytelniczego.

Byłam odpowiedzialna za przeprowadzenie Europejskiego Dnia Języków Obcych w Salezjańskim Gimnazjum. Święto to obchodzone jest w Europie od 2001 roku, a jego celem jest zwrócenie uwagi na bogactwo językowe i różnorodność lingwistyczną na Starym Kontynencie. Z tej okazji zostały przygotowane wystawy pt.:
” Europejski Dzień Języków Jest Dla Wszystkich”.
„Idiomy Świata”.
Dodatkowo z okazji tego święta, wśród uczniów został zorganizowany konkurs pt. „ Jaka to książka?" Uczniowie mogli sprawdzić swoją znajomość literatury obcej i pochwalić się znajomością języków obcych. Zostało podanych 20 tytułów znanych książek dla dzieci i młodzieży w oryginale, a zadaniem uczniów było podanie tytułu polskiego, języka oryginału i nazwisko autora.

W roku szkolnym 2012/2013 zgłosiłam szkołę do ekologicznej akcji KOMPUTERY ZA TONERY, które jest przedsięwzięciem prowadzonym w ramach Portalu Oświata. Cel akcji:
• ekonomiczny
pozyskiwanie przez szkoły środków finansowych na zakup książek, środków dydaktycznych itp. w zamian za zebrane wśród uczniów zużyte(puste) kartridże po atramentach i tonerach do drukarek komputerowych.
• ekologiczny
skierowanie zużytych(pustych) kartridżów do powtórnego przerobu (recykling zamiast wyrzucania na śmietnik).
Przy realizacji tej akcji współpracowałam z nauczycielem biologii.
Kontynuacja tej akcji w roku szkolnym 2013/2014

Pomagałam przy opracowywaniu scenariuszy imprez – m. In. scenariusz do części artystycznej na uroczystość poświęcenia Dzwonu „Ksiądz Jerzy”, w Rumi, w czwartą rocznicę beatyfikacji wielkiego patrioty bł. ks. Jerzego Popiełuszki.Brałam udział w akcji Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych, w ramach którego, uczniowie wzięli udział w międzynarodowym projekcie International School Library Month (ISLM) ProjectBooks – Zakładka do Książki, pod hasłem- Biblioteki szkolne: Drzwi do życia.

Współpracowałam przy organizacji Powiatowego Konkursu Monte Cassino; brałam udział
w pracy komisji konkursowej Wojewódzko - Metropolitalnego Konkursu Biblijnego zorganizowanego w SG w Rumi

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Współpraca z Czytelnią Naukową w Gdyni
W roku szkolnym 2013/2014 w ramach współpracy z Czytelnią Naukową w Gdyni zostało zorganizowane wyjście klas II SLO na lekcje biblioteczne z zakresu literatury przedmiotu i podmiotu, pisania bibliografii.
Współpraca z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku
W marcu 2014 zorganizowałam wyjazd dla uczniów biorących udział w Maratonie Czytelniczym. Wzięli oni udział w wystawie i spotkaniu autorskim z Magdaleną Kozłowską, autorką książek dla dzieci i młodzieży, zorganizowanych przez Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku.
Współpraca z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Gdańsku, Filia w Wejherowie, z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Wejherowie.
Rozpowszechnianie informacji w szkole o konkursach, o szkoleniach, wykładach organizowanych przez ww. instytucje.
Współpraca z Multikinem w Rumi
W roku 2013/14 w ramach Akademii Filmowej zorganizowałam wyjścia dla klas gimnazjalnych I, III
Akademia Filmowa Multikino to całoroczny program edukacji filmowej dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, pozwala uzupełnić informacje zdobyte na lekcjach języka polskiego, wiedzy o kulturze i zajęciach wychowawczych.
Akademia składa się z trzech głównych elementów:

1. Prelekcji filmoznawcy lub animatora
2. Prezentacji filmu edukacyjnego poruszającego problematykę zajęć bogato ilustrowanego przykładami z historii sztuki i kinematografii.
3. Prezentacji filmu z programu

Szkoła nasza wzięła udział w następujących prelekcjach i projekcjach:
Temat lekcji: Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo."
Zagadnienie z edukacji filmowej: Adaptacja, czyli o związkach literatury i filmu.
Kamienie na szaniec, reż. Robert Gliński
Temat lekcji: Jak walczyć z uprzedzeniami?

Zagadnienie z edukacji filmowej: Inny punkt widzenia. Czyli o pracy operatora filmowego.

Chce się żyć, reż. Maciej Pieprzyca

Temat lekcji: Tyrania czy absolutyzm oświecony? O trudnych relacjach nastolatków i ich rodziców.

Zagadnienie z edukacji filmowej: Źródła komizmu w filmie.
Najlepsze najgorsze wakacje, reż. Nat Faxon, Jim Rash

Promocja szkoły – praca w grupie przygotowującej „Dzień otwarty” dla przyszłych uczniów gimnazjum i liceum.
Współorganizowałam akcję „Uśmiech Dziecka Na Dzień Dziecka”- przedstawienie pt. „Balladyna” wystawione przez uczniów naszego gimnazjum dla uczniów szkół podstawowych klas V-VI i uczniów I klas gimnazjum, gdzie byłam odpowiedzialna za przygotowanie fotoreportażu z prób i z przedstawienia do szkolnego archiwum, za konkurs fotograficzny i plastyczny na temat przedstawienia Balladyna: Magiczne miejsca skrywające tajemnicę Balladyny, Projekt stroju dla wybranego bohatera z Balladyny za przygotowanie wystawy z fotografii i z prac plastycznych uczniów do Galerii Rumia.

Brałam udział w akcji charytatywnej- Szlachetna Paczka, przy współpracy z Samorządem Uczniowskim i Szkolnym Kołem Caritas

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Dokonałam analizy przypadku edukacyjnego typu:
Przeprowadzenie ankiety bibliotecznej wśród uczniów w celu poznania ich preferencji czytelniczych, opinii o bibliotece szkolnej, sposobów spędzania czasu wolnego.


Opracowała: Monika Kuter

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.