X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28229
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Majowe harce nad stawem - plan pracy

PLAN PRACY
DLA GRUPY DZIECI NIEPEŁNOPRAWNYCH
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
W STOPNIU UMIARKOWANYM

„Majowe harce nad stawem...”

I. Umiejętności, które dzieci będą zdobywały podczas realizacji planu w maju:

Wg programu wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem”:
Obszar 1:
-potrafi bawić się zgodnie z innymi dziećmi
-reaguje na polecenia nauczyciela
-uczestniczy w zabawach i zajęciach organizowanych przez n-la
-wie, że musi stosować się do obowiązujących zakazów i nakazów
-zgłasza swoje potrzeby
Obszar 2:
-prawidłowo wykonuje podstawowe czynności higieniczne
-zna kolejne czynności wykonywane podczas załatwiania potrzeb fizjologicznych
-spożywa posiłek przy stole
-zgłasza potrzeby fizjologiczne
-odkłada zabawki na ich stałe miejsce
Obszar 3:
-uczestniczy w zabawach doskonalących prawidłową wymowę głosek
-używa w słowniku czynnym nazw poznanych przedmiotów, osób i zwierząt
Obszar 4:
-kojarzy nazwę z przedmiotem i używa jej w wypowiedzi
-próbuje klasyfikować przedmioty według cech jakościowych
-dostrzega skutki wykonywanych przez siebie czynności manipulacyjnych
-potrafi połączyć przyczynę ze skutkiem
Obszar 5:
-przyzwyczaja się do zdrowego trybu życia
-podejmuje spontaniczne zabawy ruchowe
-uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez n-la
Obszar 6:
-bawi się zabawkami zgodnie z ich przeznaczeniem
-nie oddala się od nauczyciela z wyznaczonych pomieszczeń oraz i terenu zabawy
Obszar 7:
-uczestniczy w przedstawieniach teatralnych organizowanych na terenie
przedszkola
-bierze udział w zabawach na podstawie utworu literackiego
-podejmuje proste zabawy tematyczne
Obszar 8:
-uczestniczy w zabawach ruchowych ze śpiewem
-próbuje ilustrować treść piosenki ruchem
-potrafi ustawić się zgodnie z poleceniem
Obszar 9:
-eksperymentuje w trakcie używania różnych materiałów plastycznych
Obszar 10:
-podejmuje zabawy polegające na poznawaniu właściwości przedmiotów poprzez bezpośrednie manipulowanie
Obszar 11:
-rozumie konieczność ubrania się odpowiednio do pogody
-nazywa typowe zjawiska atmosferyczne
-zauważa zmianę pogody
Obszar 12:
-przestrzega podstawowych zasad szanowania przyrody
Obszar 13:
-wskazuje i nazywa części ciała
-umie określić części ciała innej osoby
Obszar 14:
-dobiera dwa jednakowe obrazki
-uczestniczy w zabawach polegających na powtarzaniu gestów
-wykonuje czynności manipulacyjne
-słucha krótkich inscenizowanych przez n-la wierszy
-ogląda samodzielnie książki
-dba o książki
-rozpoznaje swój znaczek
-próbuje rozpoznać napis oznaczający swoje imię
Obszar 15:
-wyraża swoje uczucia do rodziców i najbliższych

Propozycje do realizacji w grupie w maju:
1. Kontynuacja porannego kręgu:
- obrazkowa lista obecności w formie dobierania kolorowych obrazków do pary;
- piosenki utrwalające schemat ciała;
- ilustracja instrumentalna(tarki) do piosenki „Wesołe żabki” z płyty Misia i Margolci.
- zabawy orientacyjno – porządkowe z wykorzystaniem znaczków i zdjęć dzieci
- rozpoznawanie na zdjęciu siebie i członków swojej rodziny (mama, tata, rodzeństwo)
- zabawy utrwalające położenie przedmiotów w przestrzeni.
2. Wdrażanie do słuchania muzyki instrumentalnej – „Wiosna” Vivaldiego – zabawa orientacyjno – porządkowa ze zdjęciami rodziców dzieci – reagowanie na przerwę w muzyce odszukaniem zdjęć rodziców.
3. Zapoznanie z różnymi akwenami wodnymi – oglądanie albumów.
4. Zabawy z wodą: przelewanie wody za pomocą różnych naczyń, określanie ciepłoty, próby przeniesienia naczynia z wodą na prostym odcinku, puszczanie łódek z papieru na wodzie – ćwiczenia oddechowe.
5. Praca plastyczna – wykonanie na dużym arkuszu jeziora (wykorzystanie folii i farb); doklejanie do niego kolejnych elementów w miarę realizacji tematu.
6. Zabawa zręcznościowa „Łowienie rybek” za pomocą wędki z magnesem.
7.Zabawa ciepło – zimno: odszukiwanie w Sali ukrytych ilustracji z rybą.
8. Praca plastyczna: wykonanie rybek z płyty Cd i kolorowego papieru, ćwiczenie manualne- próba składania papieru w tzw. harmonijkę.
9. Karta pracy: łączenie w pary rybek- rysowanie linii poziomych i pionowych.
10. Wprowadzenie piosenki: Żabki i bocian” – pląs z „Rymowana gimnastyka dla smyka” Kornaka, Bleja – Sosna, Rydzewska – Walichniewicz.
11. Zabawa matematyczna: układanie prostego rytmu typu „żaba, bocian, żaba...”
12. Praca plastyczna – żaba techniką origamii płaskie z koła (jedno zgięcie).
13. Zabawa z elementami metody Denissona – ilustracja do wiersz „Dwie malutkie żabki”.
14. Zabawa orientacyjno – porządkowa „Bocian i Żaby”.
15. Praca plastyczna: wyklejanie określonych elementów bociana za pomocą dartego papieru według ilustracji.
16. „Żaba” – zabawa ruchowa i masażyk z „Utulanki, czyli piosenki na dziecięce masażyki” B.Kołodziejski .
17. Karta pracy- labirynt „Bocian szuka żabę”
18. Wyszukiwanie wśród zgromadzonych ilustracji bociana, żaby, ryby i.... – wprowadzenie kolejnego zwierzęcia kaczki – tworzenie zbiorów z poznanych zwierząt.
19. Ilustracja ruchowa do piosenki „Kaczuszki”.
20. Lokalizowanie źródła dźwięku – wyszukiwanie skąd dobiegają odgłosy poznanych zwierząt.
21.Wyróżnianie dźwięków z otoczenia i wskazywanie właściwej ilustracji zwierzęcia.
22. Zabawa dźwiękonaśladowcza :powtarzanie sylab charakteryzujących odgłosy wydawane przez kaczkę, żabę i bociana.
23. Zabawa ruchowa – próba poruszania się jak poznane zwierzęta: żaba (podskoki), bocian ( stanie na jednej nodze, chodzenie z wysokim unoszeniem kolan), kaczka (chodzenie z kiwaniem na boki).

24. Wyjście do ogrodu botanicznego.
25. Rozwijanie samodzielności w zakresie samoobsługi (sytuacje naturalne)
26. Rozwijanie umiejętności prawidłowego reagowania na proste polecenia. (sytuacje naturalne)
27. Rozwijanie umiejętności samodzielnych zabaw w kącikach oraz przy stołach.
28. Organizowanie wspólnych zabaw w kącikach.
39. Program drugi Knillów.
30. Zabawy i ćwiczenia ruchowe: z chustą animacyjną, elementami metody W. Sherborne, sprzętem gimnastycznym.
31. Wspólne zabawy w basenie z piłkami.
32. Zabawy w ogrodzie z wykorzystaniem dostępnego sprzętu.
33. Relaks przy muzyce.
34. Udział dzieci w zajęciach prowadzonych Metodą Dobrego Startu.
35. Udział dzieci w rehabilitacji ruchowej.
36. Masaże indywidualne.
37. Udział dzieci w zajęciach rytmiki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.