X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 28164
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Raport Zośki z akcji pod Arsenałem - scenariusz lekcji języka polskiego w kl.II gimnazjum

Scenariusz zajęć z języka polskiego- kl. II gimnazjum przy omawianiu zagadnień związanych z lekturą „Kamienie na szaniec” A. Kamińskiego
Temat: Raport Zośki z akcji pod Arsenałem.
Cele lekcji:
-uczeń wie, czym jest raport i w jakich sytuacjach jest używana jego pisemna wersja,
-potrafi napisać , przy wsparciu nauczyciela, raport w formie listu oficjalnego,
-stosuje odpowiednie w raporcie zwroty, formuły oraz słownictwo oficjalne,
- wyszukuje w tekście informacje szczegółowe i potrafi ich użyć w narzuconej formie wypowiedzi,
-tworzy tekst spójny, poprawny pod względem językowo- stylistycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym,
- relacjonuje wydarzenia w sposób skondensowany, traktując je wybiórczo.
Lekcja poprzedzona była konstruowaniem szczegółowego planu akcji pod Arsenałem ( w klasach słabszych - podczas poprzednich zajęć, w klasach pracujących sprawnie- jako zadanie domowe).


Przebieg zajęć
Faza I-wprowadzająca
1.Swobodna rozmowa na temat różnych zawodów, które wykorzystują w swojej pracy raporty. Uczniowie mieli na ten temat wcześniej porozmawiać z rodzicami.
2.Rozdanie uczniom gotowych formularzy policyjnych raportów, prześledzenie w Internecie różnych typów raportów.
3. Rozmowa na temat głównego celu lekcji: napisanie raportu w imieniu Zośki po akcji pod Arsenałem do dowództwa. Określenie formy zapisu- list oficjalny. Ustalenie głównych komponentów treści : sprawozdanie/ opis sytuacji (relacja z wydarzeń), podanie liczby ofiar, użytej broni, itp. Ustalenie celu pisania i zwrócenie uwagi na szczególne warunki (konspiracja, tajność).
Faza II- rozwinięcie
1.Podział klasy na czteroosobowe zespoły. Przydział ról wewnątrz grup i informacja o zasadach pracy.
2.Prośba o napisanie raportu na kartce. Wspólne zredagowanie na tablicy formuł grzecznościowych, lokalizacja danych z informacją o imieniu, nazwisku i adresie zamieszkania, daty, nagłówka, zwrotu do odbiorcy, podpisu, itd.
3.Wyznaczenie czasu pracy i kontrolowanie jej przebiegu przez nauczyciela oraz udzielanie wsparcia w razie potrzeby.
4.Odczytanie przez sprawozdawców propozycji raportów przygotowanych przez grupy.

Faza III- podsumowanie
1.Konkurs na najlepszy ( najbardziej rzeczowy, wykorzystujący szczegóły wydarzeń i odpowiednie słownictwo) raport.
2.Zebranie raportów przez nauczyciela. Poprawione w domu otrzymają ocenę, a wybrany przez uczniów w konkursie, uzupełniony przez nauczyciela, dodatkowo zostanie wpisany do zeszytów na lekcji następnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.