X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 28129
Przesłano:
Dział: Języki obce

Poznajemy rzeczy szkolne i utrwalamy kolory. - scenariusz lekcji języka angielskiego

1. Klasa: II
2. Czas: 45 minut
3. Temat: Poznajemy rzeczy szkolne i utrwalamy kolory.
4. Cele:
-powtórzenie nazw kolorów – uczeń stosuje nazwy kolorów do określania przedmiotów w klasie (yellow, green, white, blue, red, pink, black, purple, grey, orange, brown),
-uczeń zna nazwy przedmiotów w klasie – stosuje w praktyce do określania rzeczy szkolnych słowa crayon, book, desk, pencil, blackboard, chair, rubber
-uczeń rozumie pytania „What is it?” i „What colour is it?” oraz potrafi na nie odpowiedzieć wyrażeniami typu „It’s a desk.”, „It’s yellow.”
5. Materiały dydaktyczne:
-podręcznik „Bugs World 2”
-przedmioty w klasie np. książki, linijki, długopisy, ołówki, tablica
-kolorowe karty
6. Metody i formy pracy: praca indywidualna, zbiorowa, powtarzanie za wzorem, pokaz
7. Przebieg zajęć:

I Rozgrzewka językowa
1. Nauczyciel wita uczniów „Good morning! How are you? Uczniowie odpowiadają na powitanie „Good morning! Fine, thank you”.
2. Sprawdzenie pracy domowej
3. Powtórzenie słownictwa z poprzedniej lekcji.

II Prezentacja:
1. Nauczyciel pyta, jakie kolory uczniowie znają, a oni je wymieniają.
2. Nauczyciel pokazuje uczniom kolorowe karty, wymieniając nazwy kolorów, a uczniowie powtarzają nazwy kolorów (wspólnie).
3. Nauczyciel przypomina pytanie „What colour is it?”. Pyta, co oznacza to zdanie. Jeden z uczniów wyjaśnia znaczenie pytania.
4. Posługując się kolorowymi kartami, nauczyciel stara się, aby uczniowie nabyli płynności w wymienianiu kolorów – odpytuje wybrane osoby.

III Utrwalenie
1. Nauczyciel prosi, aby uczniowie tym razem na pytanie o kolor odpowiadali całymi zdaniami np. „It’s yellow.”, „It’s red.”.
2. Nauczyciel zadaje pytanie o kolor „What colour is it?” wskazując różne przedmioty w klasie – uczniowie odpowiadają chórem.
3. Następnie to samo ćwiczenia wykonują odpowiadając na pytania nauczyciela indywidualnie, w coraz szybszym tempie.

IV Praca własna:
Uczniowie na prośbę nauczyciela typu „Point to something green” wskazują rzecz żądanego koloru.
V Prezentacja
1. Nauczyciel wskazuje kilka przedmiotów w klasie nazywając je np. chair, blackboard, rubber, pencil....”).
2. Uczniowie powtarzają chórem pojedyncze wyrazy za nauczycielem.
3. Potem nauczyciel wprowadza całe zdania np. „It’s a chair”, „It’s a crayon”, „It’s a book” odtwarzając je z kasety.
4. Uczniowie powtarzają je zbiorowo, a następnie indywidualnie

VI Utrwalenie
1. Nauczyciel rysuje przedmioty na tablicy, podpisując je odpowiednimi nazwami.
2. Uczniowie odczytują podane wyrazy zbiorowo i indywidualnie.
3. Nauczyciel prosi uczniów o pokazanie poszczególnych przedmiotów w książce słowami „Show me a book”, a oni grupowo wskazują swoje przybory szkolne.
4. Nauczyciel wskazując poszczególne przedmioty w klasie pyta, co to jest: „What is it?,a uczniowie odpowiadają „It’s a ...”

VII Praca własna
Uczniowie przerysowują rysunki z tablicy do zeszytu i podpisują je według wzoru na tablicy.

VIII Praca domowa
Uczniowie są proszeni o podpisanie rysunków przyborów szkolnych w książce.

IX Podsumowanie
1. Nauczyciel wskazuje uczniom, że opanowali nazywanie i określanie przedmiotów szkolnych.
2. Następnie nauczyciel wskazuje poszczególne przedmioty w klasie. Zadaje w szybkim tempie pytania „What is it?” i „What colour is it?”, zaś uczniowie odpowiadają wyrażeniami typu „It’s a desk.”, „It’s yellow.”. W ten sposób uczniowie dokonują powtórzenia słownictwa poznanego na lekcji.
X. Wystawienie pieczątek za aktywność.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.