X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27952
Przesłano:

Określamy i liczymy głoski oraz litery - konspekt zajęć

Konspekt lekcji języka polskiego dla klasy IV

Temat: Określamy i liczymy głoski oraz litery.


Cel ogólny:
- umiejętność wyodrębniania i określania głosek i liter.

Cele operacyjne – uczeń:
- zna głoski zapisane dwuliterowo;
- wskazuje różnicę między głoską a literą;
- poprawnie dzieli wyrazy na głoski i litery;
- poprawnie określa liczbę głosek i liczbę liter w wyrazie.

Metody:
- słowna, poszukująca, heureza;
- zajęć praktycznych;
- pogadanka;
- praktyki pisarskiej.

Strategie:
- przyswajanie;
- odkrywanie;
- działanie.

Formy pracy:
- zbiorowa;
- indywidualna.

Środki dydaktyczne:
- podręcznik do kształcenia językowego;
- karty pracy – dwa rodzaje krzyżówek do rozwiązania;
- polecenie zadania domowego;

Przebieg lekcji:

Fazy lekcji Czynności nauczyciela Czynności uczniów
- Wstęp¬na - Czynności organizacyjne: przywitanie, sprawdzenie obecności i pracy domowej.
- Proszę dzieci o rozwiązanie dwóch krzyżówek, rozdaję karty pracy (zał. 1, 2).
- Proszę wybranych uczniów o odczytanie haseł.
- Przygotowują się do lekcji.

- Wykonują (część uczniów jedną krzyżówkę, część drugą).
- Odczytują.
- Właściwa - Na tablicy wybrany uczeń zapisuje temat: Określamy i liczymy głoski oraz litery. Polecam zapisać do zeszytu.
- Pytam, co to jest „litera”, następnie co to jest „sylaba”.
- Proszę o wyjaśnienie różnicy.
- Proszę o odczytanie informacji o głosce i literze z podr. do kształc. jęz. s. 136.
- Sporządzam na tablicy tabelę, wpisuję kilka dowolnych przykładów wyrazów (kot, kształt, porzeczka, charakter, szczaw), w rubrykach proszę uczniów o wpisanie liter i ich liczby oraz głosek i ich liczby.
- Zwracam uwagę dzieciom na dwuznaki, aby rozumiały , że stanowią jedną głoskę, ale dwie litery. Proszę o ich wymówienie.
- Polecam przepisać tabelę do zeszytu.
- Proszę kolejno uczniów o odczytanie poleceń pierwszych trzech ćwiczeń z podręcznika z 136-137 i samodzielne wykonanie. Nadzoruję pracę uczniów.
- Wybranych uczniów proszę o odczytanie rozwiązań.
- Proszę wybrane osoby o zapisanie na tablicy swoich imion i podanie liczby liter oraz liczby głosek.
- Zapisują temat.


- Odpowiadają.

- Chętni uczniowie wyjaśniają.
- Wskazani uczniowie odczytują.

- Chętni uczniowie uzupełniają rubryki tabeli.

- Wybrani uczniowie wymawiają osobno głoski, osobno litery wyrazów.

- Przepisują.
- Wykonują.

- Odczytują, pozostali sprawdzają.
- Wykonują.
- Zakończeniowa - Jako podsumowanie zadaję pytania: O czym dzisiaj mówiliśmy? Jak rozpoznamy głoskę, jak literę? Z ilu liter, ilu głosek składają się dwuznaki?
- Zadaję pracę domową. - Odpowiadają.

- Zapisują.

Załącznik nr 1

1. część mowy oznaczająca liczbę, kolejność
2. określenie poetyckie
3. najwyższe polskie góry
4. bohater lektury, chłopiec zamieniony w kruka
5. odmienia się przez nie rzeczownik
6. wyraz dźwiękonaśladowczy

Załącznik nr 2

1. „ojciec Pinokia
2. a, o, u, i, y itd.
3. część mowy oznaczająca cechy
4. najwyższy szczyt Tatr
5. nazwisko autora bajki „Przyjaciele”
6. może być przyszły, przeszły lub teraźniejszy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.