X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27948
Przesłano:

O "przyjaźni" człowieka z warzywami i owocami - konspekt zajęć

Scenariusz lekcji dla klasy IV
- korelacja języka polskiego i godziny wychowawczej na jednostce dwugodzinnej

Temat: O „przyjaźni” człowieka z warzywami i owocami.

Klasa: IV
Lekcja: korelacja języka polskiego i godziny wychowawczej
Czas trwania: 90 minut (2 x 45 minut)


Cele ogólne:
- rozbudzanie świadomości potrzeby racjonalnego i zdrowego odżywiania;
- kształtowanie postaw prozdrowotnych;
- wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie;
- rozwijanie wartości estetycznych w oparciu o dzieło sztuki.

Cele operacyjne – uczeń:
- opowiada o własnych doświadczeniach;
- określa tematykę dzieła sztuki (reprodukcji obrazu);
- opisuje określone elementy obrazu;
- układa dialog;
- dzieli się wrażeniami na temat dzieła malarskiego;
- redaguje zagadki i rymowanki na temat owoców i warzyw;
- potrafi odróżnić i podać przykłady owoców krajowych i egzotycznych;
- określa i zapisuje cechy odpowiednich owoców i warzyw;
- zna pojęcie "witamina" i wpływ witamin na organizm człowieka;
- korzysta ze źródeł informacji;
- wyjaśnia znaczenie owoców i warzyw w życiu człowieka;
- wykonuje ilustrację ulubionego owocu i warzywa, uzasadnia swój wybór;
- układa zasady prawidłowego odżywiania.

Metody:
- słowna, poszukująca, heureza;
- zajęć praktycznych;
- pogadanka;
- obserwacja;
- opis;
- praktyki pisarskiej;
- elementy dyskusji;
- impresywna.

Formy pracy:
- zbiorowa;
- indywidualna;
- grupowa.

Środki dydaktyczne:
- krzyżówki;
- nagranie piosenki Tadeusza Woźniaka - Smak i zapach pomarańczy;
- reprodukcja obrazu Francisco de Zurbarana Kwiaty pomarańczy, pomarańcze i cytryny;
- słownik języka polskiego;
- przykładowe egzemplarze owoców i warzyw (po 2-3 sztuki).
Przebieg lekcji:

Fazy lekcji Czynności nauczyciela Czynności uczniów
- Wstęp¬na - Czynności organizacyjne: przywitanie, sprawdzenie obecności i pracy domowej.
- Prezentuje nagranie piosenki Tadeusza Woźniaka - Smak i zapach pomarańczy, prosi o zwrócenie uwagi na jej temat.
- Pyta, czy dzieci lubią pomarańcze oraz jakie inne owoce cieszą się ich uznaniem i dlaczego.
- Dwóm grupom rozdaje krzyżówki (zał.1,2), prosi o rozwiązanie i odczytanie wiodących haseł.
- Prosi o wymienienie znanych im owoców i warzyw i zapisanie ich nazw na tablicy.

- Pyta, czy dzieci potrafią podzielić wymienione owoce i warzywa na krajowe i egotyczne. Prosi o wyjaśnienie wyrazu „egzotyczny” i odszukanie definicji w słowniku j. polskiego.
- Pyta, czy potrafią znaleźć element, który łączy warzywa i owoce i dlaczego on jest ważny?

- Prosi o odszukanie w słowniku j. polskiego wyrazu „witamina”. Pyta, jakie znają witaminy i do czego są one potrzebne.
- Pyta, jak należy spożywać owoce i warzywa.

- Dzieli klasę na dwie grupy: jedną prosi o ułożenie zasad prawidłowego odżywiania, drugą o ułożenie dialogu na temat potrzeby spożywania warzyw i owoców. Kontroluje.
- Prosi liderów o odczytanie wyników pracy grup.

- Nakłania do dyskusji na temat pracy, którą trzeba włożyć, aby wyhodować owoce i warzywa. Co musi zrobić człowiek, aby można było je spożywać?
- Pyta o ulubione potrawy z warzyw oraz z owoców.
- Przygotowują się do lekcji.
- Słuchają. Następnie odpowiadają, dzielą się wrażeniami.
- Opowiadają o swoich gustach i doświadczeniach. Uzasadniają.
- Rozwiązują. Odczytują (owoce, warzywa).
- Podają i kolejno zapisują na tablicy w dwóch kolumnach, zwracając uwagę na poprawność ortograficzną.
- Odpowiadają, dzieląc odpowiednie nazwy. Chętni wyszukują definicję w słowniku j. polskiego.
- Dzielą się wrażeniami na temat zdrowotnych walorów warzyw i owoców, uzasadniają, dlaczego są zdrowe, jakie wartości posiadają. (witaminy).
- Chętni wyszukują definicję w słowniku j. polskiego. Wyjaśniają.
- Odpowiadają (surowe – mycie, gotowane – obieranie za skórek, łupin, rozdrabnianie, mycie rąk), uzasadniają te potrzeby.
- Wykonują polecenie.
- Wskazani przez liderów uczniowie prezentują dialogi parami oraz odczytują zasady właściwego odżywiania.
- Opowiadają o pracy w gospodarstwie i w sadzie.
- Opowiadają o swoich gustach i doświadczeniach. Uzasadniają.
- Właściwa - Stwierdza, że domyślają się już zapewne, co jest zasadniczym tematem dzisiejszej godziny wychowawczej i j. polskiego.
- Na tablicy wybrany uczeń zapisuje temat: O „przyjaźni” ludzi z warzywami i owocami. Poleca zapisać w zeszycie do j. polskiego.
- Prosi o wyjaśnienie tematu, skąd przyjaźń w temacie? Dlaczego zapisana została w cudzysłowie? Na czym ona polega?
- Poleca szybko narysować na kartce i podpisać ulubiony owoc i warzywo. Kontroluje ich pracę.
- Prosi o dopisanie na tablicy do nazw warzyw i owoców trzech cech do każdego i określenie, jakie to części mowy; następnie o przepisanie.

- Pyta: skoro narysowałyście owoce i warzywa, jak sądzicie, gdzie jeszcze można je zobaczyć? Czy tylko w naturze?

- Pyta: co to są dzieła sztuki?
- Pokazuje reprodukcję obrazu Francisco de Zurbarana Kwiaty pomarańczy, pomarańcze i cytryny. Prosi o wyrażenie opinii na jego temat i stwierdzenie, czy to jest dzieło sztuki.
- Pyta, czy słyszały określenie „martwa natura” i co ono oznacza.
- Mówi, że dziś opiszemy prezentowany obraz; prosi o podanie elementów opisu i pomysłów na kolejne zdania do opisu. Prosi o podanie zdań do wstępu oraz pierwszego zdania opisu.
- Dzieli klasę na trzy grupy: jedną prosi o ułożenie 2-3 zdaniowego opisu lewej, drugiej – środkowej, a trzeciej – prawej strony obrazu. Kontroluje prace, pomaga przy prawidłowym redagowaniu.
- Prosi liderów o odczytanie wyników pracy grup i wybranych uczniów o zapis na tablicy, pozostałych – w zeszytach.
- Prosi o samodzielne zredagowanie w zeszytach 1-2 zdaniowej oceny obrazu; następnie o odczytanie.
- Dzieli klasę na dwie grupy. Jednej poleca ułożyć 2-3 rymowanki o owocach, warzywach, drugiej - 2-3 zagadki. Nadzoruje pracę uczniów.
- Prosi o prezentację zadania liderów poszczególnych grup. Przy zagadkach druga grupa je odgaduje. - Odpowiadają.
- Zapisuje temat na tablicy, wyjaśnia trudności ortograficzne; uczniowie zapisują w zeszytach.
- Chętni wyjaśniają metaforyczne znaczenie przyjaźni.
- Wykonują polecenie.
- Wykonują polecenie, wskazują przymiotniki; tłumaczą pisownię ortograficzne. Przepisują do zeszytów.
- Wypowiadają się, podają źródła, z których można poznać wygląd, kolor i kształt owoców i warzyw (zdjęcia, TV, Internet, albumy, encyklopedie, podręczniki, obrazy, rzeźby).
- Chętni odpowiadają, wyjaśniają.
- Opowiadają, oceniają, dzielą się wrażeniami. Chętni próbuję wyjaśnić, czy obraz jest dziełem sztuki.
- Odpowiadają, wyjaśniają.
- Podają zdania i kolejno zapisują na tablicy oraz w zeszytach.
- Wykonują polecenia.
- Liderzy odczytują. Uczniowie kolejno zapisują na tablicy i w zeszytach.
- Wykonują polecenie. Chętni odczytują.
- Pracują w grupach.
- Liderzy grup prezentują zadania. Odgadują zagadki.
- Zakończeniowa - Jako podsumowanie zadaje pytania: O czym dzisiaj mówiliśmy? Dlaczego spożywanie owoców i warzyw jest ważne? Jak należy je spożywać? O jakiej tematyce obraz dziś opisywaliście?
- Zadaje pracę domową: Opiszę ulubiony owoc lub warzywo: wygląd, kolor, kształt, smak, zapach, miąższ. Uzasadnię swój wybór. - Odpowiadają. Wyjaśniają. Uzasadniają.

- Zapisują.

Załącznik nr 1

1. Główny bohater Księgi dżungli.
2. Część mowy oznaczająca czynności i stany.
3. Kolega Kajka.
4. Szósty przypadek rzeczownika.
5. Prowadził Akademię dla chłopców w książce Jana Brzechwy.

Załącznik nr 2

1. Ostatni przypadek rzeczownika.
2. Kraina zimy w książce C.S. Lewisa.
3. Odpowiada na pytania: jak? gdzie? kiedy?
4. Nazwisko autora Akademii Pana Kleksa.
5. W wierszu zgodne brzmienie sylab na końcu wersów.
6. Aslan, bohater Krainy Narnii.
7. Imię pytona, przyjaciela Mowgliego z Księgi dżungli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.