X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27921
Przesłano:

Święto Zmarłych w różnych tradycjach i kulturach - konspekt lekcji z języka polskiego

Konspekt lekcji języka polskiego
Klasa: VI d
Data: 31.10.2014r.
Prowadząca: Magdalena Zielińska- Koza
TEMAT: Święto Zmarłych w różnych tradycjach i kulturach.
Podstawa programowa:
II. 1. 1), 2;
II. 4;
III. 1. 1), 2).

Cel ogólny:
- Poznanie polskich i innych zwyczajów związanych z obchodami dnia Wszystkich Świętych.
Cele szczegółowe:
Uczeń:
- Zna zagraniczne i polskie tradycje związane z dniem Wszystkich Świętych.
- Kształci postawę szacunku wobec odmienności kulturowej.
- Potrafi odpowiednio zachowywać się 1 i 2 listopada na cmentarzu.
Metody pracy:
- pogadanka heurystyczna, wykład, praca z tekstem , rozmowa kierowana.
Formy pracy:
Indywidualna, zbiorowa.
Środki dydaktyczne: teksty dotyczące tradycji czczenia pamięci o zmarłych w wybranych krajach, płyta CD „Kartki z kalendarza”, książka „ Od świąt do świąt” M. Kuźmińskiej, laptop, tablica interaktywna, fotografie okolicznościowe, znicze, karty pracy.


Przebieg zajęć:
Wprowadzenie:
1. Krótkie nawiązanie do zbliżającego się święta; podanie celu lekcji, zapisanie tematu.
Cześć właściwa:
2. Pogadanka nt. znanych uczniom sposobów obchodzenia Święta Zmarłych w różnych krajach (USA, Anglia, Meksyk, Filipiny, Japonia, Słowacja, Hiszpania):
Nauczyciel wyjaśnia, że na całym świecie czci się pamięć o zmarłych, ale często te zwyczaje są bardzo odmienne od polskich.
3. Wysłuchanie wybranych wierszy( propozycja- O jesieni- L. Staff, Wspomnienie- C. Norwid, O spacerze po cmentarzu wojskowym- ks. J. Twardowski). Omówienie nastroju poszczególnych części utworu.
4. Odczytanie przez nauczyciela fragmentu tekstu z książki „ Od świąt do świąt” M. Kuźmińskiej związanego z obchodami omawianego święta w Polsce.
5. Nauczyciel pyta uczniów, w jaki sposób w ich rodzinach czci się pamięć o zmarłych?
Czego symbolem jest znicz?
Jak należy zachować się na cmentarzu w dniu Wszystkich Świętych?
Jakie refleksje nasuwają się Wam w tym dniu?
Czym jest życie ludzkie?
Wprowadzenia pojęcia epitafium- napis umieszczony na nagrobku lub pomniku upamiętniający lub sławiący zmarłego.
6. Praca z kartą pracy - tekst z lukami. Zadaniem uczniów jest przeczytać podanego tekstu dotyczącego polskich tradycji i zwyczajów związanych z dniem Wszystkich Świętych oraz uzupełnienie zdań.
Rekapitulacja:
7.Podsumowanie dzisiejszych zajęć, podziękowanie za aktywną pracę.
8. Zadanie pracy domowej.

Karta pracy
1 listopada w Polsce, katolicy obchodzą bardzo ważny dzień ........................................
2 listopada są ........................................ - dzień, podczas którego modlimy się za tych zmarłych, którzy potrzebują do zbawienia ....................... . W dzień Wszystkich Świętych, wierni kierują się do ........................................, by tam uczestniczyć ..................... . Na grobach zapala się ........................................ i składa ................................. .
Dawniej ludzie wierzyli, że ogień ................................. żywych przed złymi duchami, zaś zmarłych ........................................ . Wierzono także, że w tych dniach przybywają na ziemię ........................................, dlatego na noc uchylano ..................... i zastawiano suto stół, aby mogły się pożywić.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.