X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27913
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Mieszkańcy wiosennej łąki - ćwiczenia liczbowe dla dzieci 5 letnich

Temat zajęć: Ćwiczenia liczbowe „Mieszkańcy wiosennej łąki”

Cele ogólne:
• Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania
• Rozwijanie twórczej inwencji muzycznej i plastycznej

Cele operacyjne:
Dziecko :
• Dodaje i odejmuje w zakresie dziewięciu
• Liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego
• Słucha wiersza i rozmawia o nim.
• Wykonuje makietę wiosny

Metody pracy:
Słowna: rozmowa
Czynna: zadań stawianych do wykonania
Oglądowa: pokaz, obserwacja

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: wiersz T. Fiutowskiej „Powitanie wiosny”, nagranie utworu A. Vivaldiego „Cztery pory roku. Wiosna.”, duży obrazek przedstawiający łąkę wiosną, sylwety zwierząt potrzebnych do wiersza, sylwety zwierząt: bocian, motyle, żaba, biedronka, karta pracy -makieta wiosna

Czas trwania zajęć - 30-40 min


Przebieg zajęć:

1. Inscenizowanie wiersza „Powitanie wiosny”

Wiosna, wiosna już na łące,
więc zwierzęta dają koncert.
Konik polny ma skrzypeczki,
gitary – trzy biedroneczki.
Na pianinie gra dżdżownica,
motyl harfą się zachwyca,
a w perkusję wali żuk,
podśpiewując: - Uf, uf, uf.
Wokalistka – pszczółka Bze,
ciągle śpiewa: - Ble, ble, ble.
Gdy na koncert wpadł skowronek,
to już był koncertu koniec.

2. Rozmowa z dziećmi na temat zwierząt wymienionych w wierszu z wykorzystaniem tablicy demonstracyjnej.
- Ile było zwierząt, zanim przyleciał skowronek, a ile- razem ze skowronkiem?
- Ile zwierząt brało udział w koncercie? Jakie to były zwierzęta? Kto przyleciał na koncert?

3. Układanie sylwet (obrazków) zwierząt według kolejności, w jakiej występują w wierszu. Dzieci układają sylwety zwierząt – nazywają zwierzęta , podają kolejność.
Np. konik polny był pierwszy, trzy biedronki zajmują miejsce drugie, trzecie i czwarte, dżdżownica – piąta, motyl – szósty, żuk- siódmy, pszczoła – ósma, skowronek – dziewiąty.

4. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu- Nauczyciel przygotowuje duży obrazek przedstawiający wiosenną łąkę oraz sylwety zwierząt.
- Nauczyciel układa sylwety np. umieszcza sześć sylwet żabek, a potem jeszcze trzy. Dzieci omawiają sytuację , tworząc zadanie np: Na łące było sześc żabek. Potem przyszły jeszcze trzy. Ile żabek jest teraz?
Potem dzieci układają różne sytuacje (na dodawanie w zakresie dziewięciu), korzystając z przygotowanych sylwet
- Nauczyciel układa na kartonie np.: dziewięć żabek. Potem trzymając w ręku bociana odpina cztery sylwety żabek. Dzieci omawiają sytuację, tworząc zadanie. Np. Na łące skakało dziewięć żabek. Nadleciał bocian i cztery żabki się wystraszyło i uciekły. Ile żabek zostało?
Potem dzieci układają różne sytuacje (na odejmowanie w zakresie dziewięciu), korzystając z przygotowanych sylwet.

5. Wykonanie makiety Wiosny. – dzieci otrzymują ilustrację wiosny na drugiej kartce otrzymują elementy brakujące do makiety, muszą wybrać odpowiednie i przykleić na arkuszu makiety. Kolorują obrazek.

6. Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Jakie zwierzęta się poruszają”- Nauczyciel dzieli dzieci na 4 grupy , bociany, motylki, koniki polne i pszczoły. Dzieci dostają emblematy do przyklejenia na ubranie. Każda grupa porusza się naśladując ruchy swojego zwierzątka, po usłyszeniu dźwięków przyporządkowanego jej instrumentu-
bociany- tamburynu, motyle- trójkąt, konik polny - grzechotka, pszczoły- małe talerze.

7. Zakończenie zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.