X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27882
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowango ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Zagadnienia organizacyjne

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
2. Analiza zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
3.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Zadania wynikające z Rozporządzenia MEN

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub
opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
2. Organizacja konkursów matematycznych § Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursów matematycznych
3.Diagnozowanie osiągnięć uczniów
4.Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce
5.Dokumentowanie własnych działań w zakresie prowadzonej pracy
6. Współpraca z rodzicami
7. Doskonalenie zawodowe

§8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktycznej
2. Zamieszczenie na szkolnej stronie internetowej informacji i materiałów dotyczących konkursów matematycznych

§8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
2. Aktywna praca w zespołach nauczycielskich
3. Publikacje
4. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów

§8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy
2. Współpraca z rodzicami uczniów


§8 ust. 2 pkt 4b

Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

1. Uzyskanie tytułu egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
2. Wykonywanie zadań egzaminatora
3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce

§ 8 ust.2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizowanie wycieczek
2. Organizowanie imprez klasowych i szkolnych
3. Organizowanie zajęć dodatkowych
4. Organizowanie konkursów szkolnych

§ 8 ust.2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym
2. Współpraca z rodzicami
3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
4. Współpraca z wydawnictwami

§ 8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Umiejętne rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych

UWAGA! Zastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.