X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27749
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego

Głubczyce, 03.08.2012

Plan rozwoju zawodowego
mgr Agnieszki Jagli – Kubów
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Głubczycach

Nauczane przedmioty: fortepian, akompaniament
Terminarz:
data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2012
data zakończenia stażu: 31. 05. 2015

Czynności organizacyjne:
1. Wstępna analiza własnych umiejętności i autorefleksja
- termin realizacji: VIII- IX 2012
2. Monitorowanie zmian zachodzących w przepisach dotyczących procedury awansu zawodowego
- termin realizacji: cały okres stażu
3. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r.
- termin realizacji: VIII 2012
4. Sformułowanie poprawnego wniosku o rozpoczęcie stażu
- termin realizacji: VIII 2012
5. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
- termin realizacji: V- VI 2015

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, umiejętne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Dobieranie odpowiedniej tematyki szkoleń, mających na celu podniesienie jakości pracy szkoły.
2. Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu poprzez uczestnictwo w Radach Pedagogicznych oraz szkoleniach odbywających się na terenie szkoły.
3. Prowadzenie dodatkowych nieodpłatnych zajęć zgodnie z potrzebami szkoły (zespoły kameralne, próby przed koncertami, akompaniament, itp.)
4. Udział w przesłuchaniach organizowanych przez CEA.
5. Studiowanie literatury metodycznej, psychologicznej.
6. Doskonalenie własnego warsztatu pianistycznego.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Stosowanie i wykorzystanie internetu w pracy (korzystanie z zasobów internetowych nagrań, artykułów, pozycji nutowych).
2. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych (plakaty, programy koncertów, sprawozdania, itp.).
3. Uczestnictwo w szkoleniach e-learningowych prowadzonych prze CENSA.
4. Nabywanie umiejętności posługiwania się nowymi technikami komputerowymi.
5. Publikowanie materiałów własnych oraz wymiana doświadczeń w internecie.
6. Wykorzystanie technologii komputerowej w dokumentacji awansu zawodowego.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Organizacja koncertów, audycji szkolnych zgodnie z kalendarzem pracy szkoły.
2. Prowadzenie zajęć otwartych, lekcji koleżeńskich.
3. Dzielenie się z członkami grona pedagogicznego wiedzą i umiejętnościami nabytymi podczas udziału w zewnętrznych szkoleniach , kursach, itp.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich.
1. Opracowanie autorskiego programu nauczania gry na fortepianie.
2. Uczestnictwo w szkolnych komisjach powoływanych zgodnie z kalendarzem pracy szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Dbanie o dobre imię szkoły, propagowanie wśród uczniów postaw i zachowań zgodnych
z zasadami savoir-vivre'u.
2. Uczestnictwo w pracach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem imprez kulturalnych organizowanych przez szkołę (Międzynarodowy Festiwal Młodych Pianistów, Regionalny Koncert Bardzo Młodych Kompozytorów, obchody Dnia Patrona Szkoły, itp.)
3. Przygotowanie uczniów do konkursów i przeglądów szkolnych oraz zewnętrznych.
4. Występy jako akompaniator podczas koncertów, przeglądów oraz konkursów, zgodnie
z kalendarzem pracy szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Aktywny udział w życiu kulturalnym środowiska lokalnego.
2. Współorganizacja audycji muzycznych dla głubczyckich przedszkoli.
3. Organizacja koncertów pozaszkolnych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.
4. Współuczestnictwo w Koncertach Noworocznych, organizowanych przez szkołę, w ramach ogólnopolskiej akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły.
Przedstawienie dwóch przypadków z uwzględnieniem:
identyfikacji problemu,
genezy i dynamiki zjawiska,
znaczenia problemu,
prognozy oraz propozycji rozwiązania

Niniejszy plan ma charakter otwarty, możliwa jest jego modyfikacja zgodnie z potrzebami szkoły
oraz własnymi.

Opracowała: Agnieszka Jagla – Kubów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.