X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 27722
Przesłano:

Na deskach klasowego teatru… Scenki moralizatorskie na podstawie "Tekli" Krystyny Śmigielskiej

Czas trwania: 45 min
Temat: Na deskach klasowego teatru... Scenki moralizatorskie na podstawie „Tekli” Krystyny Śmigielskiej

Uwagi: Lekcja stanowi sfinalizowanie projektu międzyprzedmiotowego (język polski – technika), zamykającego cykl zajęć na temat lektury K. Śmigielskiej „Tekla”.

I. CELE LEKCJI
- przypomnienie i utrwalenie terminów: morał, sentencja, puenta, utwór moralizatorski,
- kształcenie umiejętności redagowania scenariusza sztuki teatralnej,
- doskonalenie głosowej interpretacji tekstu ze zwróceniem uwagi na odpowiednią intonację,
- uwrażliwienie na teksty kultury i pokazanie ich uniwersalnego charakteru,
- kształcenie umiejętności logicznego wyciągania wniosków,
- doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów i szukania odpowiedzi.

II. METODY DYDAKTYCZNE:

- inscenizacja, przekład intersemiotyczny,
- elementy metody problemowej,
- działanie twórcze.

III. FORMA PRACY:

- praca w grupach,
- praca zbiorowa,
- praca indywidualna.

IV. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- K. Śmigielska, Tekla (egzemplarze lektury),
- scenariusze widowisk stworzone przez uczniów (karty pracy),
- kukiełki, rekwizyty, scenografia,
- karty pracy.


Przebieg lekcji
Faza wprowadzająca
1. Czynności porządkowe: przywitanie uczniów i gości, sprawdzenie obecności.
2. Uczniowie przypominają cechy powieści K. Śmigielskiej; zwrócenie uwagi na uniwersalny i ponadczasowy charakter utworów moralizatorskich.
3. Wprowadzenie w cele zajęć. Zapisanie tematu spotkania.
Faza realizacyjna
1. Rozdanie uczniom „Kart obserwatora"; wyjaśnienie, do czego będą służyć.
Tytuł przestawienia Treść i puenta Dialogi Kukiełki Moja ocena
2. Na deskach klasowego teatru... Oglądamy przedstawienia kukiełkowe przygotowane przez uczniów na podstawie „Tekli” K. Śmigielskiej i zawartych w powieści sentencji. Podczas kolejnych realizacji osoby będące widownią wypełniają swoje karty pracy, dokonując oceny zobaczonych widowisk.
3. Na podstawie notatek uczniowie charakteryzują zobaczone inscenizacje, określają ich charakter i cel; swobodne wypowiedzi uczniów.
4. Ocenienie pracy uczniów i jej efektów.
Faza podsumowująca
1. Jakie wartości zostały podkreślone w powieści Krystyny Śmigielskiej i zobaczonych przedstawieniach? Wyciągamy wnioski z lektury – rozdanie uczniom tekstu do uzupełnienia:
„Tekla” to utwór o charakterze ...................................., czyli pouczającym – pokazuje, co powinien robić młody człowiek, a czego mu nie wolno. Szczególnie podkreśla takie wartości jak: ..........................., ....................................., .................................., ..................... .
2. Uczniowie oceniają lekcję, wypełniając anonimową ankietę.
3. Podsumowanie i podziękowanie za wspólną pracę

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.